Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

GEORGE ORWELL

Hovoriť pravdu v čase všeobecného klamu je revolučný čin.