32. ročník diaľkového turistického pochodu Pohorelá – Tisovec Clementisovou cestou

sobota, 21. september 2013 - 7:00


V rámci podujatia sa uskutoční už 22. ročník celoslovenského ľavicového stretnutia  Clementisovou cestou
od 20. do 22. septembra 2013 na chate Zbojská v Pohronskej Polhore.

Dnes už ide o celoštátne ľavicové stretnutie s najdlhšou tradíciou na Slovensku, ktoré je motivované spomienkou na vynikajúceho predstaviteľa slovenskej politiky, kultúry a publicistiky v medzivojnovom období, účastníka protifašistického odboja, intelektuála ľavicového politického myslenia, organizátora kultúrneho a spoločenského života a na diplomata Vladimíra Clementisa, ktorého nedožité 111. narodeniny si na podujatí pripomenieme. Zároveň si tento rok pripomíname aj 61 rokov od jeho popravy.

P r o g r a m :

20. septembra 2013 (piatok):

18.00 – príchod na chatu CSM Tisovec, Zbojská (Pohronská Polhora))
18.30
– večera
20.30 – neformálny večer

21. septembra 2013 (sobota):
8.00 – raňajky + suchý obed
9.00 – turistický pochod Clementisovým chodníkom (Zbojská-Burda-Tisovec, cca 15 km), obed (guláš) v sedle Burda
15.00 – spomienkový akt pri soche V. Clementisa (Tisovec), kladenie vencov
Návšteva rodného domu Vladimíra Clementisa
Kultúrny program
19.00 – večera (chata Zbojská)
20.30 – neformálny večer

22. septembra 2013 (nedeľa):
9.00 – raňajky

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984