Klub Nového slova so Zuzanou Kusou a Danielom Gerberym: Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých?

štvrtok, 30. máj 2013 - 16:30

klub_aj_fss.jpg
P O Z V Á N K A

na diskusiu

so Zuzanou Kusou a Danielom Gerberym

na tému

Dozrel čas na základný európsky príjem pre všetkých?

Podujatie sa uskutoční 30. mája 2013 (štvrtok)

o 16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

 

http://www.noveslovo.sk/c/Zakladny_europsky_prijem_pre_vsetkych_dozrel_cas

http://www.noveslovo.sk/c/Iniciativa_europskych_obcanov_za_bezpodmienecny_zakladny_prijem
www.noveslovo.sk                                     

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984