Klub Nového Slova s veľvyslancom P. M. Kuznecovom: Smerovanie zahraničnej politiky Ruskej federácie

štvrtok, 23. máj 2013 - 16:30

kns_asa_upv_sav.jpg

 

 P O Z V Á N K A

na besedu

s veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike   
Pavlom Maratovičom Kuznecovom
na tému: Smerovanie zahraničnej politiky Ruskej federácie

Podujatie sa uskutoční:         23. mája 2013 (štvrtok) o 16,30

vo veľkej zasadačke Inštitútu ASA

Gunduličova  ul. č. 12

B r a t i s l a v a

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

www.noveslovo.sk      www.inst-asa.sk      www.upv.sav.sk                                   

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984