Reklama
Reklama

Anketa Lewica.pl: Človek ľavice roka 2012 vo svete

Predstavujeme poľský ľavicový informačný portál
Počet zobrazení: 2897

lewica.JPGPoľský ľavicový informačný portál Lewica.pl uverejnil anketu
Človekom ľavice roku 2012 na svete je podľa tvojej mienky:


Hugo Chávez, venezuelský prezident, Zjednotená socialistická strana Venezuely
Robert Fico, slovenský premiér, Smer-SD
François Holande, francúzsky prezident, Francúzska socialistická strana
Borut Pahor, slovinský prezident, Sociálna demokracia v Slovinsku
Victor Ponta, rumunský premiér, Sociálno-demokratická strana
Hamdin Sabáhi, egyptský ľavicový politik
Alexis Tsipras, predseda gréckej Koalície radikálnej ľavice (SYRIZA)
Sergej Udaľcov, líder ruského Ľavicového frontu
Niekto iný

Aktuálny stav hlasovania si možno pozrieť tu: http://lewica.pl/

 

Lewica.pl je poľský ľavicový portál, ktorý pôsobí od roku 2001. Ide o informačnú stránku, ktorá nie je v priamom spojení so žiadnou politickou stranou. Písať o poľskej ľavici v súčasnej „spoločnosti sietí“ nemožno bez toho, aby sa nezačínalo od Lewica.pl. 

Redakcia portálu (aktuálne je tam uvedených 20 osôb) pozostáva z predstaviteľov rôznych prúdov súčasnej poľskej ľavice, pričom časť z nich je aktívna v rôznych ľavicových stranách a hnutiach. Väčšinu redaktorov i autorov tvoria socialisti a sociálni demokrati, ale nájdeme medzi nimi aj predstaviteľov zelených, anarchistov a i. Z vekového hľadiska ide o mladú a strednú generáciu.

Pestrosť politickej príslušnosti a orientácie redaktorov a autorov na Lewica.pl sa prejavuje aj v širokej škále názorov, ktoré prezentujú – samozrejme, že všetky sa nachádzajú na ľavej strane politického spektra súčasnej spoločnosti. Neprezentuje sa jednotný názor na to, čo je ľavica a ľavicovosť v súčasnosti, ale úsilie pri hľadaní odpovedí na tieto otázky je v diskusii a v zdôrazňovaní nenahraditeľnosti ľavicových názorov a politiky pre riešenie otvorených otázok diania v súčasnom svete od jeho lokálnych až po globálne problémy.

„Tmel“, ktorý spája príspevky a tvorí ich „ducha“, predstavuje kritický pohľad na spoločenský život a vývoj v Poľsku i vo svete. Kritické vnímanie diania v súčasnej spoločnosť sa prejavuje nielen v odmietaní politického a ekonomického neoliberalizmu (spochybňovaní jeho schopnosti riešiť problémy dnešného človeka, spoločnosti i celého sveta), ale aj v pohľade na katolícku cirkev a témy, ktoré sú v Poľsku v dôsledku jej tlaku neraz tabuizované. Pre svoju jednoznačne a presvedčivo ľavicovú orientáciu sa portál stáva aj objektom rôznej (neraz aj nevyberanej) kritiky z iných názorových „táborov“.

V príspevkoch sa nastoľujú aj vážne aktuálne až horúce problémy medzinárodných vzťahov. Len ilustratívne: ide o také témy ako je napr. absencia riešenia palestínskeho problému, sociálno-ekonomická, politická i bezpečnostná situácia na Blízkom východe, ale aj v Afrike, najmä subsaharskej, a Latinskej Amerike, neblahé následky úsilia USA o hegemonizmus, silný vplyv finančno-ekonomických kruhov na fungovanie EÚ a i. 

Portál je členený prehľadne. Pozostáva z dvoch hlavných častí venovaných Poľsku a svetu, kde sa stretneme s príspevkami rôzneho rozsahu a zamerania – od krátkych správ cez komentáre a úvahy až po články prebrané z teoretických časopisov. Samozrejmosťou je aj priestor pre blogerov. Samostatné rubriky sú venované publicistike a kultúre. Okrem toho je súčasťou stránky aj kalendárium. Každodenne sa v ňom pripomínajú výročia, ktoré sa týkajú poľskej i zahraničnej ľavice – socialistických a ďalších pokrokových osobností, síl, strán, hnutí, organizácií, udalostí a pod. z Poľska i zo zahraničia.

Na stránke sa pravidelne organizujú ankety k rôznym aktuálnym domácim i zahraničným témam, udalostiam, problémom, ktorými žije poľská spoločnosť. Do týchto ankiet sa bežne zapája vyše tisíc osôb.

Na stránke sa objavilo už mnoho tisíc rôznych materiálov (podľa môjho odhadu sa to za tie roky môže pohybovať aj za hranicou 20 000 textov), ktoré skutočne informujú o ľavicovom pohľade na dnešný svet a jeho problémy v širokej – „plastickej“ – škále názorov. V súčasnosti síce už ťažko hovoriť o komplexnosti informácií, ale portál sa o ňu snaží tým, že sa venuje nielen súčasnosti, ale aj minulosti a neobchádza ani vyhliadky do budúcnosti. Zaoberá sa nielen politikou, ale aj kultúrou, sociálnymi problémami každodenného života a pod.

Záverom možno povedať, že Lewica.pl je akýsi vzor toho, čo všetko je schopná ľavica vnímať, hodnotiť i riešiť a ako sa k tomu dá v súčasnosti pristupovať. Poľsko je predsa len väčšie ako Slovensko i Česko sami o sebe i spolu a aj napriek väčšej jazykovej bariére než máme pri českom jazyku je vhodné i prospešné sledovať túto stránku nielen z hľadiska informovanosti, ale aj v záujme zvýšenia a zefektívnenia intelektuálnych, analytických i praktických aktivít slovenskej ľavice.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Eva Sládeková
#1
Eva Sládeková
11. február 2013, 11:18

Venezuela devalvovala spôsobom, že...

A Hollande druhý...

Jedno lepšie ako druhé.

Niet veľmi čo k spokojnosti.

Ankety sú dnes už tým posledným, čo (z)mení beh vecí...

Ale ok, maketa ako maketa aj čo do pokušení.

 

 

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama