Konferencia Sociálne zmeny a premeny civilizácie , 14. - 16. 11. 2012 - 3. časť

Počet zobrazení: 2441

Prinášame tretiu časť videozáznamu z vystúpení na bratislavskej časti konferencie Sociálne zmeny a premeny civilizácie v dňoch 14. až 16. novembra 2012.

Konferenciu pripravili ju Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha), Ústav politických vied SAV (Bratislava), Futurologická spoločnosť na Slovensku, Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava), Sociologický ústav AV ČR (Praha), Centrum současného umění DOX (Praha) Slovenská asociácia Rímskeho klubu.

Erik Leško: Globalizácia ako politika depolitizácie

David Sulík: Asociačné usporiadanie ekonomiky – zmluvná ekonomika
Ivan Bajer: Spor o nové vládnutie a globálna vodná kríza

Martin Solík: Uznanie, kultúrne uznanie a sociálna spravodlivosť

Peter Takáč: Nespokojnosť v liberálnej demokracii

Peter Nedoroščík: Participácia kontra deliberácia – rozpor v koncepte radikálnej demokracie?
Albín Bella: Participatívna ekonomika – kooperácia vytláča konkurenciu

Jozef Lysý (číta P. Dinuš): Sociálne ocenenie – vysoko nepravdepodobná udalosť?
Záver: Sociálne zmeny a premeny civilizácie

 

                                                             

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984