Reklama
Reklama

Pochod slušných ľudí

*Pri pohľade na  príbytky a podmienky, v akých Rómovia žijú, si viem celkom dobre predstaviť aj  "veľkosť solidarity" každého z nás, ak budeme chcieť pre týchto ľudí vytvoriť dôstojnejšie podmienky pre život. Nebude to ľahké, pretože okrem nich sa budeme musieť postarať aj o Grékov, Španielov... to by však už bola ďalšia kapitola.*
Počet zobrazení: 2537

Myslím si, že som mal v živote veľké šťastie. Oveľa väčšie, ako mal chudák Dobrovodský z Malaciek,  ktorému život skomplikovali jeho neprispôsobili susedia. Dokonca i v dedine, v  ktorej žijem, považujem spolužitie s rómskymi spoluobčanmi za primerané civilizačným požiadavkám doby. Úprimne však ľutujem každého, kto sa ocitol v susedstve takých ľudí, ktorí vám urobia zo života peklo. Takým ľuďom by som doprial, čo najviac priestoru, aby mali možnosť vyrozprávať svetu, o svojom každodennom utrpení. Nič podobného som nezažil, takže sa zdržím akýchkoľvek emócií na túto tému. Myslím si, že v našich médiách je dostatok  mudrlantov, ktorí presne vedia, ako treba tento problém riešiť. Takmer vždy sú to však osoby, ktorí žijú mimo dosahu tohto etnika, no považujú za potrebné z rôznych dôvodov predviesť svetu svoju modernosť, svoju humanitu a svoj súcit s našimi úbohými spoluobčanmi. Myslím si, že to bol dôvod aj preto, aby sa v sobotu objavila pani Flašíková. Bol by som však oveľa radšej, ak by na túto tému častejšie rozprávala aj spolu so svojimi kolegami v tých najvyšších európskych inštitúciách, do ktorých sme ju zvolili. Slovensku by tým viac pomohla. Oveľa viac, ako keď sa poškriepila na ulici s pánom Dobrovodským. Ja si myslím, že aj v tých najvyspelejších a najbohatších krajinách v Európe majú dnes z príchodu našich Rómov na svoje územie oveľa väčšie obavy ako z príchodu Ázijčanov alebo Afričanov. Ešte som nepočul o prípade, že by v takom množstve eskortovali do krajín svojho pôvodu iné národnosti, ako sú Rómovia.

Nemám potrebné vzdelanie ani skúsenosti s tým, aby som tu mudroval na túto tému. Pri pohľade na rôzne pochody a protesty sa mi však vynárajú v pamäti spomienky na časy, keď som s  Rómami chodil do školy, cestoval do práce, keď sme po práci chodievali na pivo, keď sme spolu  vojenčili... ešte i teraz sa slušne zdravíme a navzájom sa aj rešpektujeme. Spomenul som vojenčinu, no spomínam si aj na to, ako si veľa mladých Rómov porobilo v čase, keď boli brancami, neskôr aj počas základnej vojenskej, služby vodičské preukazy na nákladné auta, murárske výučne listy... pamätám si na ich radosť a pýchu z toho, keď takéto dokumenty dostali. Nepáčia sa mi dnes posmešky z toho, ako vraj komunisti riešili "cigánsku problematiku". Máme už inú armádu a vyrástli nám iní Rómovia, no sme vari v tomto smere múdrejší, ako bola generácia pred nami? Urobili všetky ponovembrové vlády a koalície niečo lepšie a užitočnejšie v tomto smere? To, že majú Rómovia takmer 100% nezamestnanosť, že je medzi nimi 30% negramotnosť... hovorí za všetko.

Pri pohľade na podobné pochody sa bude čoraz častejšie hovoriť a písať o vzrastajúcom extrémizme a zúfalstve ľudí, žijúcich v dosahu neprispôsobivých. Pri pohľade na  príbytky a podmienky, v akých Rómovia žijú, si však viem celkom dobre predstaviť aj  "veľkosť solidarity" každého z nás, ak budeme chcieť pre týchto ľudí vytvoriť dôstojnejšie podmienky pre život. Nebude to ľahké, pretože okrem nich sa budeme musieť postarať aj o Grékov, Španielov... to by však už bola ďalšia kapitola.

Koľko nás to bude stáť, sme mohli zaregistrovať pri "vlastivednej" výprave poslancov Matoviča a Hlinu po tých najbiednejších osadách a sídliskách. Predsa by som sa však veľmi rád dozvedel, keď sa pozerám na tie oplechované chatrče, ale aj na nádherné kaštiele, hrady a latifundie novodobých zbohatlíkov... kam putovalo viac peňazí zo spoločnej kasy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. október 2012, 07:18
Ale bojovat za uzákonenie povinnosti pracovat som Vas nevidel.Len tak sa da obetiam pomoct." Chatyv Alkov

***********************

Veľmi ľahké je uzákonenie povinnosti pracovať, ale veľmi ťažké je vytvorenie 500.000 pracovných miest!

Predstavte projek na vytvorenie pol milióna pracovných miest pre ÚoZ a vysťahovalcov za prácou a potom môžete kecať o zavedení povinnosti pracovať! Najkôr musí byť kde?

Inak ste len na úrovní trepáka kandidujúceho na amerického prezienta Romney-ho, ktorý sľubuje dokonca vytvorenie 15 miliónov pravocných miest pre všetkých amerických nezamestaných!!!

Komunisti nikdy nepredstavili projekt vzniku zamestnaneckých akciovie, kooperatívnych podnikov, ani participatívných družtiev, záchrany skrachovaných podnikov, len kecajú o opätovnom zavedení štátneho vykorisťovateľského kapitalizmu! Kde by samozrejme opäť nič nerobili, ale len rozkazovali a s políciou naháňali námezdných chudákov dp roboty, ktorí by povinne dreli na ich komunistický blahobyt!!!

Lenže tomuto odštrngali už v novembri 1989 Chatyv Alkov!!!

Obrázok používateľa Anonymný
#8
(neuvedené)
17. október 2012, 12:20
Pri písaní príspevku"Pochod slušných ľudí", ma nenapadlo, že sa tu budem s niekým "handrkovať", o slovíčka, alebo nepresnosti v štatistike, ktorú som použil z článku V. Jancuru v Pravde. Dávate mi za hriech, že tento údaj, podľa autora,platí iba pre Rómov v osadách a mestských "getách". Myslím tým, na - takmer 100% nezamestnanosť a 3O% negramotnosť.Ale veď práve tam žije veľká väčšina našich Rómov a tam je aj najviac problémov. Alebo si myslíte, že susedia pána Dobrovodského, sú na tom s gramotnosťou a nezamestnanosťou lepšie? A ktorú štatistiku som mal podľa Vás použiť? Tú, ktorá nás radí podľa posledných prieskumov PISA a PIRLS,na chvost z 30 krajin v OECD, alebo ktorú pred štyrmi rokmi urobilo 10 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, za roky 2007-8? Veď aj tam sme dopadli, čo sa týka gramotnosti, takmer rovnako.Je vari štatistika rôznych mimovládnych organizácií, inštitúcií a spolkov, ktorá sa iba každoročne opisuje, presnejšia? Nezdá sa Vám, že tieto mimovládky, ktoré sa tvária tak vedecky a zodpovedne, sú tu tak trocha iba preto, že je tu Romský problém? Občas mám dojem, že im to vyhovuje, pretože nebyť tohoto problému, boli by zbytočnými.Štát za minulý rok uvolnil zo svojho rozpočtu na riešenie "rómskej problematiky", 88 miliónov EUR.Koľko z takýchto peňazí, odchádza na všelijaké prognózy , projekty,a analýze, ktoré nikto nečíta, ktoré sa nikdy neuskutočnili , ani neuskutočnia, hoci sa zaplatili? Česť výnimkám....................A ešte niečo. Legislatíva nám nedovoluje robiť sčítanie obyvateľstva na etnickom princípe. Pri poslednom sčítaní sa k Rómskej národnosti, hlásilo cc 100 tisíc Rómov. Podľa odhadov ich máme na Slovensku 280-400 tisíc. Kam sa podelo, viac ako tretiny Rómov, v ktorej štatistike ich máme hľadať? Ktorí starostovia a primátori vedia, koľko Rómov vlastne žije v spomínaných oplechovaných príbytkoch? Z logických dôvodov, by sa mala štatistika robiť iba z tých 100 tisíc, ktorí priznali svoju príslušnosť. Tí ostatní nám "kočujú", vcelkom iných kolonkách. Nevieme vlastne ani koľko ich je,iba odhadujeme. Ako sa potom robí štatistika? Ktorá je tá správna?.................Škoda, že ste nepostrehli iné.Viac ako o akúkoľvek štatistiku, mi išlo aj o to,aby sme si všímli aj kontrast,ktorým sa Slovensko uberá. Obrovská bieda v chatrčiach a bohatstvo v palácoch.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. október 2012, 12:37
všimol som si naposledy, že mala tablet a pod tým domom je wifi, takže nie som si istý, Inga, či to nie si Ty sama čo tam stávaš, trpíš schizofréniou?
A mala taký pohľad minule, akože "však ja ti zas tú debatu na webe Slova oseriem", nuž čo, keď má tablet, asi je neprispôsobivá psychicky a nie sociálne.

A inak, doma všetci zdraví,Inga?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. október 2012, 05:28
Pán Slezák, prieskumy a štatistiky nie sú vôbec dôležité, pretože sa robia na objednávku a vyhotovované účelovo v záujme tých, ktorí ich platia!

Problém je úplne inde! Juraj Marušiak to popísal nasledovne:

"Predovšetkým v období pred rokom 2002 sa predseda Smeru relatívne často vyjadroval k "rómskej problematike," pričom sa usiloval o získanie podpory v nacionálnejších častiach obyvateľstva, ktoré prejavujú nespokojnosť so súčasným stavom. Navrhoval o. i. sledovanie rómskej kriminality (Sme 31. 12. 1999). Tvrdil, že populačná explózia rómskeho etnika hrozí zruinovaním sociálneho systému. Navrhoval obmedzenie vyplácania rodinných prídavkov maximálne pre tri deti a podmieňoval vyplácania dávok sociálnej pomoci kontrolou školskej dochádzky rómskych detí (Mesežnikov 2000: 120 - 121).

Ako protirómsky prvok možno interpretovať aj návrh opatrení na zabránenie zneužívania finančných prostriedkov pri poskytovaní sociálnej pomoci zdravotne postihnutým.{20}

Celkovo volebný program reflektoval problematiku Rómov výlučne v negatívnych súvislostiach a obsahuje iba návrhy reštriktívnych opatrení, napr. na aktívne ovplyvňovanie "nezodpovedného rastu rómskej populácie" (Voľte poriadok? 2002: 3).

Kontroverzie vyvolával aj prípad zabitia študenta Branislava Slamku, ktorý podľa nepotvrdených údajov ľudskoprávnych organizácií a rómskych aktivistov (Výbor na obranu Mária Banga 2002) patril medzi príslušníkov hnutia skinheads. Predseda Smeru R. Fico v tomto prípade pôsobil ako právny zástupca rodičov zavraždeného. Predstavitelia rómskych politických strán Fica obviňovali z rasistických a protirómskych výrokov a zaraďovali ho do blízkosti SNS.

Aj preto napr. organizácia Ľudia proti rasizmu, mimochodom úzko spolupracujúca s ľavicovými mládežníckymi organizáciami ako MDĽ a SDMS, uvítala, že Ficova protirómska argumentácia nepritiahla dostatočnú pozornosť voličov (Ľudia proti rasizmu 23. 9. 2002).

Predseda Smeru R. Fico inicioval v roku 2000 návrh zákona, aby sa 9. september stal Pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia (Čaplovič 2002), podpredsedníčka strany M. Beňová zas v roku 2005 odsúdila vlnu antisemitizmu v Európe (Beňová 2005). Fico sa však, podobne ako ostatní prítomní politici, nevyjadril k pochodu členov Slovenskej pospolitosti pri odhalení súsošia sv. Cyrila a Metoda v Komárne v júli 2003 (Židovské obce 2003). Viac na: Fenomén strany Smer

************************************

Takže o čo vlastne pokročil Smer za posledných 12 rokov?

V úplne ničom, lebo tak ako pred desaťročím tu šarapatí beztrestne Kotleba, tak aj Smer inovuje s Matovičom a Pollákom toto: "Tvrdil, že populačná explózia rómskeho etnika hrozí zruinovaním sociálneho systému. Navrhoval obmedzenie vyplácania rodinných prídavkov maximálne pre tri deti a podmieňoval vyplácania dávok sociálnej pomoci kontrolou školskej dochádzky rómskych detí

Takže tu máme Ficové (25.000 Sk okrojované skočné) len na tri deti vrátane rodiných prídavkov! K tomuto "mohutnému výsledku" sa dopracoval Smer v súčinnosti s asociálnou obludov, či capom Kaníkom zahrádnikom!

Pritom sa tu s karanowakom doťahujete o štatistiky, ktoré vôbec nič nezmenia a ani sa z nich nedá vierohodne vychádzať!

Cigáni musia všetci robiť (ako navrhuje CH A), ale musia robiť na svojom ako navrhujem ja! Každý Cigán má majetnický vzťah a stará sa výlučne o seba! Rovnako ako egoistický ako buržuj, pritom využíva rovnako slabiny štátu v svoj prospech!

Resume:

Pokiaľ budú všetci Cigáni robiť v lesoch, na družstvách, v stavebníctve, komunálnych službách, tak nebudú kradnúť a znečisťovať životné prostredie, lebo nebudú mať na to čas a ani motiváciu!

Takže jediným problémom cigánskej otázky je nezamestnanosť a nevlastnenie výrobných prostriedkov! Pretože Cigáni nemajú k cudziemu vrátane štátneho žiaden pozitívny vzťah!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. október 2012, 15:23
pana Pavlika?Poprosim kratsie. Citam len Tri vety.Tie z prveho prispevku nestoja za reakciu.V tom druhom je zaujimava poziadavka na doriesenia uzakonenia povinnosti pracovat.Ti strngaci si s tym urcite poradia.Nie su predsa horsi ako komunisti.Strngat je omnoho narocnejsie a hravo to zvladli.

Stránky

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama