Nedotknuteľní?

Sv. Augustín kedysi povedal: "Čo iné sú štáty bez spravodlivosti než veľké lúpežnícke podniky?" Trochu by som to zmenil: Čo iné je ekonomická globalizácia bez spravodlivosti než lúpež?
Počet zobrazení: 3997
nedotknut-uvod.jpg

V Štrasburgu sa počas prvého októbrového týždňa konalo zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Jedna z tém rokovania znela: „Nastolenie sociálnej spravodlivosť prostredníctvom dane z finančných transakcií.“ Ako jeden z piatich slovenských zástupcov v tejto medzinárodnej organizácii som si pripravil príspevok, ktorý som však nemal možnosť predniesť, keďže v diskusii bolo príliš veľa rečníkov a nestihol som sa v predstihu prihlásiť o slovo. Pri troche šťastia sa môj písomný príhovor dostane aspoň do záverečného oficiálneho reportu z diskusie. Ak by aj nie, som rád, že ho môžem ponúknuť čitateľom Slova. Príhovor bol písaný v angličtine; toto je jeho voľný preklad.

Podľa Johna Rawlsa, jedného z najvýznamnejších liberálnych filozofov súčasnosti, sociálna spravodlivosť označuje distribúciu, ktorá slúži čo najväčšiemu prospechu tých najmenej zvýhodnených jednotlivcov (inak povedané, najchudobnejším ľuďom). Tento rawlsovský „princíp diferencie“ je vysoko uznávaný tak medzi sociálnymi demokratmi, ako aj medzi mnohými liberálmi a niektorými konzervatívcami. Porovnajme teraz tento princíp sociálnej spravodlivosti s aktuálnou realitou prostredníctvom niekoľkých rečníckych otázok: Je správne zdaňovať bohatých a využiť získané peniaze na čo najväčší prospech pre chudobných? Podľa Rawlsa určite áno. Je správne zdaniť príjem bohatých za tým istým účelom? Áno. Je správne zdaniť luxusnú spotrebu? Áno. Je správne zdaniť majetok bohatých? Áno. Môžete zdaniť prakticky čokoľvek a kohokoľvek, ak chcete pomôcť najzraniteľnejším ľuďom a nastoliť sociálnu spravodlivosť. Je tu však jedna výnimka: nemôžete vraj zdaniť finančné transakcie. Pýtam sa: prečo?

Iróniou je, že finančné transakcie tvoria srdce súčasného „kasínového kapitalizmu“. Situácia je alarmujúca: finančné inštitúcie dosahujú zisky v miliardách eur pomocou špekulatívnych transakcií. Zároveň, európskym štátom chýbajú peniaze na to, aby posilnili sociálnu spravodlivosť vo svojich krajinách a pomohli tým najmenej zvýhodneným. Paradoxne, od začiatku hospodárskej krízy z roku 2007 tieto štáty použili stovky miliárd eur, aby finančným inštitúciám pomohli. Bol to spôsob, ako nastoliť ekonomickú stabilitu. Dnes pred nami stojí iná otázka: ako nastoliť sociálnu spravodlivosť? Som presvedčený, že tzv. Tobinova daň, resp. daň z finančných transakcií, je jeden z najdôležitejších nástrojov za týmto účelom. Je to najvhodnejší spôsob ako prerozdeliť peniaze od bohatých k chudobným, a teda aplikovať princíp Johna Rawlsa.

Nikto by vo férovej spoločnosti nemal byť nedotknuteľný: určite nie finančné inštitúcie, ktoré ako celok získali od štátov miliardy eur finančnej pomoci; určite nie finančné inštitúcie, ktoré generujú obrovské zisky v časoch, keď sa od ľudí očakáva, aby znášali politiku sociálnych škrtov. Ozaj je tu niekto, kto chce vysvetľovať ľuďom, ktorí dnes legitímne protestujú v európskych uliciach, že jediná sociálna skupina, ktorú apriori nemožno zdaniť, sú finanční predátori?

Som presvedčený, že daň z finančných transakcií je spôsob, ako si vziať späť to, čo štáty požičali finančnému sektoru a využiť tieto peniaze v prospech ľudí – na sociálne programy. Daň z finančných transakcií je nástroj, ako prerozdeliť peniaze sociálne spravodlivým, rawlsovským spôsobom – v prospech tých najmenej zvýhodnených. Daň z finančných transakcií je spôsob, ako urobiť prvý krok k regulácii globálneho divošského kapitalizmu a ukázať, že nikto nie je nedotknuteľný, dokonca ani mocné finančné inštitúcie a nadnárodné korporácie. Napokon, daň z finančných transakcií je spôsob, ako získať do rozpočtu EÚ viac než 60 miliárd eur a využiť ich na politiku súdržnosti, ktorá je kľúčovým predpokladom pre rast a obnovu v EÚ.

Niekto by mohol namietať, že daň z finančných transakcií ohrozí konkurencieschopnosť EÚ (alebo členských štátov eurozóny, ak sa daň príjme v rámci procedúry posilnenej spolupráce). Ale zásadná otázka znie: ak je čo i len skromný posun k sociálne spravodlivejšej spoločnosti prekážkou pre ekonomický systém a ak dokonca také kozmetické úpravy ako daň z finančných transakcií so sadzbou 0,1% (návrh Európskej komisie) sú nebezpečné pre konkurencieschopnosť štátov, v tom prípade by sme sa mali začať venovať fundamentálnejšej diskusii, či takýto ekonomický systém je morálne udržateľný. Práve preto považujem diskusiu o dani z finančných transakcií za filozoficky fundamentálnu. Debata o tejto dani je zároveň latentnou debatou o budúcnosti kapitalizmu. Ak súčasný globálny kapitalizmus neponúka žiaden inherentný priestor pre sociálnu spravodlivosť a táto daň bude zamietnutá, pôjde o jasný a brutálny politický signál ľuďom, že sociálno-ekonomická alternatíva je potrebná; že ekonomická globalizácia je v protiklade k ich záujmom; a že neexistuje spôsob, ako sa vymaniť z pretekov ku dnu, ktoré sa skrývajú za ľstivým slovíčkom „konkurencieschopnosť“.

Sv. Augustín kedysi povedal: „Čo iné sú štáty bez spravodlivosti než veľké lúpežnícke podniky?“ Trochu by som to zmenil: Čo iné je ekonomická globalizácia bez spravodlivosti než lúpež?

Foto: Záber z filmu The Untouchables

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
06. október 2012, 07:27
"Debata o tejto dani je zároveň latentnou debatou o budúcnosti kapitalizmu. Ak súčasný globálny kapitalizmus neponúka žiaden inherentný priestor pre sociálnu spravodlivosť a táto daň bude zamietnutá, pôjde o jasný a brutálny politický signál ľuďom, že sociálno-ekonomická alternatíva je potrebná; že ekonomická globalizácia je v protiklade k ich záujmom; a že neexistuje spôsob, ako sa vymaniť z pretekov ku dnu, ktoré sa skrývajú za ľstivým slovíčkom "konkurencieschopnosť". Ľ.B.

*********************************

Ak sa zavedie nejakým zázrakom daň z finančných fransakcií, tak sa nastane "recipročné" opatrenia, že práve tí, ktorí by mali byť prijímateľmi redistribuťnej pomoci sa stanú obeťami bánk! Inými slovami povedané zavedená daň bankám sa prejaví do zvýšenia poplatkov pre klientov bánk!

Takže tadiaľto cesta pravdepodobne nevedie vôbec nevedie k ciľu ktorým by mala byť sociálna sprvodlivosť! Pretože len úplne naivní sa budú domnievať, že si finanční žraloci začnú "uťahovať opasky" a uskromňovať sa so stále sa znižujúcim ziskom!

Skôr by sa to malo zamerať na to, aby sa tých bankových transakcií vrátane klientskych robilo čo najmenej!

Svet globálneho najmä finančného kapitálu núti prostých ľudí k tomu, aby využívali banky v čo najširšej miere.

Vôbec nechápem prečo by nám mali chodiť výplaty na účet v komerčných bankách, alebo prečo by sme mali takmer všetko platiť z účtov v bankách? Dnes už dokonca ani nájomné za byt, alebo platby pre bytové družstvo nezaplatíme v hotovosti, ale musíme mať zriadený účet, aleb platiť v banke v hotovosti na ich účet. Takže aj dôchodca, ktorý dostáva v hotovosti dôchodok je nútený mať zriadeny účet, alebo platiť nájomné v banke, lebo od neho peniaze v hotovosti nikto neche prevziať ako platbu v hortovosti.

Je pre mňa úplnou absurditiou, že poplatky v bankách sú tak vysoké, že dokonca dokážu zlikvidovať malý účet, alebo dokonca ísť do debetu! Čiže klient banky pride nielen o celý vklad, ale dokonca je povinný zaplatiť za to, že vôbec mal tú drzosť svoje peniaze vložiť v malom objeme do banky a po určitoom čase sa stať z veriteľa dlžníkom banky!

Takže sa z klientov založením účtu nestávame klientami, ale sponzormi bánk, ktorých transakcie sú nezdaniteľné! pritom sme ich už raz viac ako 100 miliardami "ozdravili" z našich daní, keď sme si počas dvoch Dzurindových vlád priťahovali opasky tak ako brutálna Brigita Schmognerová a Ivánuška Mikloš pískali!!!

Nebolo by načase vymaniť sa zo zvrhlého amorálneho globálného finančného systému zavedením lokálnych družstevných, alebo akciových zamestnaneckých podnikových bánk? Takto ich konkurenčne dostlačiť správať sa morálnejšie, alebo ich donútiť odtiahnúť zdierať iných na Balkán, či Severnej Afriky!

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
06. október 2012, 12:24
Zavedenie dane z finančných transakcii vedie nesporne dobrý úmysel, ale Inga má pravdu - v konečnom dôsledku to nakoniec zatiahne jednoduchý klient. Kým spoločnosť nenájde odvahu zlikvidovať celosvetové kasíno nazývané finančné, akciové a komoditné trhy v ktorom dvadsať-tridsaťroční sopliaci točia cudzie miliardy, kým spoločnosť nenájde odvahu zakázať špekulatívne obchody a banky vrátiť ich pôvodnému poslaniu, bude tento kasínový kapitalizmus ďalej roztáčať špirálu zbedačovania ľudí. Zdanenie je síce lepšie ako nič, no nemalo by zostať len pri ňom. A to sa ešte vôbec nebavíme o skutočnej systémovej transformácii spoločnosti, o prekonaní kapitalizmu, o jeho premene v humánnejšiu a ekonomicky výkonnejšiu a sociálne spravodlivejšiu formu spoločnosti.
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
07. október 2012, 06:31
Pre všetkých, čo sa chystajú zas roztrhať na kúsky Blahu i článok:

Je dôležité pre Vás,
-aby ste vedeli, že Ľuboš Blaha sa stal poslancom Národnej rady SR ako kandidát č.56 (dnes už) vládnej strany Smer Sociálna demokracia vo voľbách 10.marca 2012.

- aby ste vedeli, že autor pracoval vedecky a vydal viacero kníh, zúčastňuje sa rôznych vedecko-výskumných prác a ak teraz dáva takýto článok do webu Slova (je ešte socialistické a ľavicové, dúfam), robí to tak preto, aby nás podnietil ku konštruktívnej diskusii AKO ĎALEJ a nie k zosmiešňovaniu úsilia aspoň pomenovať dnešný stav svetovej ekonomiky a súčasnú situáciu na Slovensku.
Píšem to preto, lebo znova a opäť mám pocit, že sa tu ropúta neplodná diskusia o veciach dávno prebratých a Ľuboš od nás očakáva opak - diskusiu i polemiku, ktorá mu pomôže argumentovať v parlamente i na straníckych fórach.

Prosím, poďme pracovať a nie tárať.
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
07. október 2012, 06:57
Ku myšlienke:
"Nastolenie sociálnej spravodlivosť prostredníctvom dane z finančných transakcií."

Ak Ľ.Blaha píše, že tento jeho príspevok sa mal objaviť aspoň v písomnej podobe v oficiálnej časti záverečného reportu zasadania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasbourgu, kde bol ako jeden z piatich slovenských zástupcov v tejto medzinárodnej organizácii a nemal možnosť ho predniesť, znamená to, že ešte i na pôde Európskeho parlamentu treba vybojovať zmenu prístupu k sociálnej spravodlivosti a vôbec je úžasné, že téma s takým názvom sa dostala na prerokovanie.

Ľ.Blaha v príspevku položil veľmi nepríjemné otázky a my by sme mali byť schopní bez emócií na ne odpovedať. Fakticky. Na príkladoch.
Ak píše, že, citujem:
"Iróniou je, že finančné transakcie tvoria srdce súčasného tzv.kasínového kapitalizmu"
potom máme v našom parlamente vyspelého analytika a politika, ktorému by sme mali pomáhať a definovať postupy, ako tie finančné transakcie dostať pod kontrolu verejnosti.
Ak píše, že
" Situácia je alarmujúca: finančné inštitúcie dosahujú zisky v miliardách eur pomocou špekulatívnych transakcií. Zároveň, európskym štátom chýbajú peniaze na to, aby posilnili sociálnu spravodlivosť vo svojich krajinách a pomohli tým najmenej zvýhodneným. Paradoxne, od začiatku hospodárskej krízy z roku 2007 tieto štáty použili stovky miliárd eur, aby finančným inštitúciám pomohli. Bol to spôsob, ako nastoliť ekonomickú stabilitu."

tak potom je potrebné verejne požadovať po finančných inštitúciách a bankách, aby tie prostriedky od vlád vrátili, či už cestou daní, alebo jednoducho cestou vrátenia vynaložených objemov financií.
A má pravdu, že sa tak nedeje.
Naopak, finančné inštitúcie nepociťujú ZODPOVEDNOSŤ sa situáciu a skoro ako keby "sa ich to netýkalo".

A tak má pravdu Ľuboš, že "dnes pred nami stojí iná otázka: ako nastoliť sociálnu spravodlivosť".
Bez ohľadu na technické spôsoby riešenia by sme mali vedieť a konštruktívne navrhovať, ako by to malo byť povedzme na Slovensku. Tu sme doma, neriešme svet.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. október 2012, 07:56
Je dôležité vedieť Pre všetkých, čo sa chystajú zas roztrhať na kúsky Blahu i článok: Je dôležité pre Vás, -aby ste vedeli, že Ľuboš Blaha sa stal poslancom Národnej rady SR ako kandidát č.56 (dnes už) vládnej strany Smer Sociálna demokracia vo voľbách 10.marca 2012. PZV

******************************

PZV, neviem , či týmito kecami chcete Ľ. Blahovi zabezpečiť "politickú" imunitu? Na jeho spisovateľské zásluhy z vysoka kašlali voliči Smeru. Lebo Blaha nezískal ani preferenčné hlasy bežnej slovenskej "big village" s 5000 voličmi!!

Ja na neho nebudem polemický útočiť z prava, ale z ľava! Takže ak ho nazvú pravičiari za jeho "proletárske reči v parlamente" Che Guevarov pohrobok (Frešo a Kaník) tak ho zastanem, bez ohľadu s akou potlačou tričko v lete nosí!

Mimochodom Blaha v r. 2010 kandidoval na 86. mieste a v r. 2012 sa Blaha posunul na 85 miesto, lebo pravdepodobne nastal posun po vyrazení z poslednej smeráckej kandidátky martinského cigánkofila Kôrku (v r. 2010 kandidoval na 67. miste) Navyše Blaha sa do parlamentu dostal ako náhradník, lebo nezískal ani 5000 preferenčných hlasov aj napriek mohutnej reklame pre neho a Topoľa na portáli NS!!! Kým Topoľ sa prekrúžkoval na 14. miesto tým, že získal 15.732 preferenčných hlasov, tak Blahu otlačil z 85. miesta do zadu ešte aj z 92. miesta Štefan Hreha s 5523 preferenčnými hlasmi!

Takže Peťko Zajko nevymývajte nám nepravdivými kecami mozgy a nedávajte mi zámienku písať off-topic príspevky!!!(smiech)

Občas kuknite sem: http://www.topky.sk/gl/134618/2/Preferencne-hlasy--Po-Ficovi-ziskal-najviac-Matovic#infopanel

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. október 2012, 08:22
Pripada mi to tak trosku na hlavu... Na jednej strane socializujeme straty tychto institucii a na druhej od nich vyzadujeme aby prispeli do spolocneho... Netusim naco sme to vobec robili...

Vyzera to, ze tato bitka bude skor o principoch. Nie je to o tom, ze by si financne institucie neprisli na svoje peniaze, sko r o tom, ze tu maju moznost ukazat, kto ma skutocnu moc.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. október 2012, 08:32
"Iróniou je, že finančné transakcie tvoria srdce súčasného tzv.kasínového kapitalizmu"

*****************************

Ak si prečítame napr: http://udalosti.noviny.sk/ekonomika/03-07-2012/nizsie-uroky-vyssie-poplatky-vsetko-kvoli-bankovej-dani.html

Tak nám je jasné, že každé zavedenie daní sa drastický premietne do zníženia úrokov na vklady a zvýšenia bankových poplatkov za finančné operácie a účty vôbec! Takže akákoľvek zavedená daň štátom sa prejaví automatický na vyšších prehrách (stratách) klientov kasínového kapitalizmu"!

Nemyslím si to len ja, ale aj napr. ekonóm SAV Vladimír Baláž, ktorý uviedol:

"Mimoriadna daň alebo vyšší odvod, banky to ochudobní. A keďže nie sú charitatívne inštitúcie, tak zvýšia poplatky a zvýšia to rozpätie medzi úrokmi a vkladmi a úrokmi na úvery."!!!

Takže zopakujem že "kasínový kapitalizmus" bude fungovať do vtedy, kým budú "kasínoví hráči"!!!

Ako som v prvom príspevku uviedla treba nadnárodné finančné inštitúcie odstrihnúť od vkladov našich občanov a taktiež štát by tam nemal mať uložené absolútne žiadne peniaze!!!

Lebo ak sa štát stáva mega hráčom kasínového kapitalizmu, tak je to cesta do pekla, lebo prehrávame automatický všetci, či sa tohoto hazardu chceme zúčaastniť, alebo nie!!! Jediná cestá ako sa vymaniť zo zvrhlého amorálneho globálnaho finančného systému zavedením lokálnych družstevných, alebo akciových zamestnaneckých podnikových bánk? Takto ich konkurenčne dotlačiť správať sa morálnejšie, alebo ich donútiť odtiahnúť zdierať iných na Balkán, či Severnej Afriky!

Podľa prečítaných posledných troch Blahových kníh som dospela k presvedčeniu, že je jeho "srdcovou záležitosťou" participatívne družstevníctvo, ekonomická demokracia a kooperativizmus vôbec. Takže si rada prečítam nový možno už pripravovaný Blahov "bestseler" o tom ako zlikvidovať kasínové kapitalistické finančníctvo. (vôbec to nemyslím ironický)

Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
07. október 2012, 09:45
Budem ako vždy stručný. Ak je rawlsovský "princíp diferencie" vysoko uznávaný medzi sociálnymi demokratmi, prečo potom podľa neho nekonajú???
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. október 2012, 12:23
Na inom mieste píšem o pricípe Kanasty: raz sme ako Slovenská republika súčasťou Európskej únie a prijali sme kapitalizmus ako hlavný ekonomický spôsob výroby a obživy, je potrebné "hrať" tú hru -

"socializovať" straty sa nemali, ale už sa stalo, nikde neboli vo vláde komunistické vlády alebo vlády s programom zaviesť socializmus, takže v tej chvíli išlo o to, či nastane rozvrat ekonomiky celej EU v rámci kapitalizmu,alebo nie.

Rozvrat sa podarilo odvrátiť, ale platíme zaň ako v karetnej hre Kanasta:
Hru nemôžeme uzavrieť, na druhej strane čokoľvek robíme, stojí nás to ekonomické straty. Už na inom mieste som písal - je to pricíp, v ktorom ak "zložíme karty", ublížime ešte viac - a to by bolo už naozaj smrteľné...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. október 2012, 12:25
Ale videl si, Imrich, ako ôdovolili" vôbec poslancovi za NR SR v tejto otázke vystúpiť - nie je sociálna demokracia ako sociálna demokracia...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. október 2012, 17:52
Budem ako vždy stručný. Ak je rawlsovský "princíp diferencie" vysoko uznávaný medzi sociálnymi demokratmi, prečo potom podľa neho nekonajú??? Imrich Juhár

************************

Potrebné je si jasne uvedomiť, že čo znamená tzv. princíp diferencie v Rawlsovom a čo v Blahovom slova zmysle?

Kým "egalitárny" liberál Rawls presadzuje ekonomickú efektivitu, tak socdemak Blaha sociálnu spravodlivosť pred efektivitou. Revizionista Blaha píše, že "Rawlsov princíp diferencie je nevyhnutné revidovať pretože sociálno-ekonomická nerovnosť v prospech schopnejších nie je obhájiteľná v mene spravodlivosti". (str. 250 Späť k Marxovi?)

Inrich na vašu otázku: "...prečo sociálni demokrati potom podľa neho nekonajú"? Je úplne jednoduchá:

1, Okrem Blahu a možno ešte vyštudovaného filozofa Paľa Pašku tomu smerácki mudrlanti s doktorátmi a profesúrami získanými u Cupera, či Weissa na UMB, či u Krčméryho na Alžbetinom dvore vôbec nerozumejú! A nakoniec aj prečo? Veď to ani vôbec nepotrebujú!!!

2,Smer v podstate presadzuje neoBismarkovské reformy, ktoré nemajú slúžiť nastoleniu spravodlivejšej spoločnosti, ale majú otupiť požiadavky proletariátu a prekariátu!!! !!!

Takto posilňujú sociálnu nerovnosť a drastickejšie triedne rozdelenie spoločnosti na hornú vládnucú vrstvu a dolnú ovládanú vrstvu večných makačenkov! Čiže rozdiel medzi politbyrom na Súmračnej 27 a klasickými socialistami je v tom, že kým socialisti vidia v sociálnom štáte medzistupeň k socializmu, tak pre hard core zo Súmračnej je sociálny štát nástrojom proti socializmu a ich udržanie sa pri moci a štátnych kšeftoch!!!! Také vyjadrenia Počiatka, Glvača, Kaliňáka, Topoľa, Richtera či Flašíkovcov netreba ani komentovať, lebo sú toho temným dôkazom! K tomuto im slúžia oportunistické modré odbory pod hegemóniou Smeru, ktorých hlavným zámerom je udržať na "uzde" masy pracujúcich a sociálny zmier!!!

Nakoniec aj minister (ne)sociálnych veci Richter obhajuje II. zlodejský asociálny pilier, a nevyháňa z neho svojich synov, lebo pri rastúcej triednej a majetkovej nerovnosti presadzujúcim v skrytosti hard core zo Súmračnej je to pre nich viac než vyhovujúce.

Len úplne ideologickí neuvedomelí "kreténi" by sa solidárne skladali pre pracujúcu zle zarábajúcu lúzu, najmä ak si to môžu uložiť odvedené peniaze na svoj súkromný účet. Potom sa im krásne demagogický kecá o demografickom úpadku a o tom, že nebude mať kto robiť na dôchodky, ale pritom sa na pol milióna nepracujúcich nezamestnaných a vysťahovalcov za prácou z vysoka kašle!!!

A ono je to zhruba o tom!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. október 2012, 00:56
Môžeme "soliť", čo nám soľnička dá ( ako Werich v známom filme), alebo s rozumom. Bphužiaľ, väčšina diskusií nie je o problémoch, ale propagácií vlastných sociálnoinžinierskych riešení. Najlepšia cesta do záhuby... Nepotrebujeme ani pravicu ( s jej spektakulárne hlúpym správaním) aby na Slovensku neexistovala ľavica. Keby sme sa správali racionálne a dokázali kooperovať, asi by sa nám dýchalo o voľačo lepšie. Súhlasím, že Smer robí bismarkovskú politiku, ale dá sa inak zobchodovať politická pozícia? Nie je Ficovský smer sto a jeden krát lepší, ako oportúnna SDĽ, schopná odhlasovať vstup do NATO, bombardovať Juhosláviu, útočiť na Irak, privatizovať a urobiť pre vlastné "teplo pod paplónom" všetko od potlesku kardinálom až po riťolezectvo. Alebo skutočne niekoho uchvátila parlamentná etuda Ševcovitých veteránov ( česť výnimkám) o utilitarizme a politickej hlúposti? Máte niekto v parlamente lepšieho tribúna ako je Ľ. Blaho: sem s ním, rád prevekslujem svoje sympatie. Nie, nemôžu byť "hájený", ale mali by sme poznať mieru: Predsa obhajovať ministra Richtera, s výzorom a názormi ( politickými predstavami) vidieckeho holiča s právnickym vzdelaním, je niečo iné ako posilovať pozície Ľ. Blahu ( v Smere i parlamente)... P.S. súhlasím, že zdanenie finančných transakcií nič nerieši ( okrem zavedenia "federálnej" dane a tým posilnenia EÚ byrokracie) ale pozrite, ako diskusia v EU rozkrýva dekadenciu libertaniánskej politiky... Vďaka bohu, za ty dary!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. október 2012, 06:52
porovnavanie Smeru a SDL.To co pripisujes oportunnej SDL patri jej nepodarenej veducej spicke.Tak aj dopadla.Ale nie ta spicka, ale SDL.Zial.Ti ktorych si stotoznil s SDL sa upesne etablovali v sto+1 lepsiom Smere.Ked chces porovnavat SDL a SMER porovnaj stanovy.Potom napis.Laviciarov v Smere sa opytaj kde boli do roku 1999.Ak to vies nemusis sa ani pytat.Napis.V SDL aj v Smere bolo aj je mnozstvo poctivych laviciarov ,ktorym sa nepacili a nepacia kroky vedenia.Rovnako tak ludi,ktori sa na lavicovosti vezu. Skor ci neskor dojde k separacii.Lavicova strana bez alternativy prestava byt lavicou.
Obrázok používateľa Anonymný
#6
(neuvedené)
08. október 2012, 07:52
nie je dôležité, kto čo hlása (hlavne keď je pri moci), ale ako koná. Súčasný premiér Fico kedysi o druhej Dzurindovej vláde povedal, že zaviedla na Slovensku "extrémne pravicové riešenia". A mal pravdu. Smer však na nich nezmenil nič a ako ukazuje doterajší vývoj, ani nič meniť nemieni. Tribúni by sa mali zmeniť na mužov činu. Ospravedlňujem sa za svoju naivitu...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. október 2012, 09:05
Nehovoril som o Slovenskej Republike - my sme svoje banky rekapitalizovali uz davno. Mozno bolo rozumnejsie, nechat tie banky klesnut a za lacny peniaz skupit, ale to uz je minulost, teraz to zaplatia cez inflaciu obcania. Naozaj ma zaujima, ako to cele dopadne..
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. október 2012, 11:54
SDĽ bol projekt organizovanej kolektívnej "transformácie" nomenklatúry do nových pomerov. Určite sa tam našli aj ľudia s inými ambíciami. Apropó: kto má právo kritizovať existenčnú sebazáchranu. Aj o Kukanovi si myslím to isté: dali mu na výber vartáša na JRD ( paštika na desiatu!) alebo konverzia ( 3x recepcia za týždeň). Takú istú dilému riešili ( a vyriešili) vedeckí a iní tajomníci ÚML ÚV KSS... Len preboha nech sa "to" nevydáva za "modernú" ľavicu. Proste, bolo tam (politické)miesto, tak sa tam nasáčkovali... Opakujem, čo mali robiť nehrdinovia KSS? - ako môj dobrý kamarát/rovestník povedal "na konci nezačatej kariéry" ? Len si pripomínam, že to oni vyštvali R.Fica zo strany, aby nakoniec u neho speňažili svoju politickú pozostalosť, prehajdákanú pri "zachrane bánk" a ich naslednej privatizácií do zahraničia, projekte Devín Banka a desiatkach drobných privatizačných podvodíkov ( pardón vynikajúcich tipérskych úspechov...) Znova pripomínam, politické rozhodnutia nemajú všeobecne platné znamienka - pre niekoho to (SDĽ éra) bolo krásnym obdobím zberu politickej úrody, pre iného trápna fraška vyzliekania sa z hadej kože... O Smere si nerobím žiadne ilúzie ( kto už by sa nechal opíjať flašíkovskými rožkami) Je to perónistická strana s bismarckovským oportúnnym programom, nikde som ale nezaregistroval jej kamufláž, že by sa tvárili ako moderná ľavica, iba utilitárne používajú socdemácke fangle na "akceptáciu" svoje politiky v zahraničí. Nemôžem im fandiť, iba dať najavo, že mi je to sympatickejšie, ako manipulatívne zneužívanie tradícií komunistického hnutia na utilitárne záujmy ( SDĽ). Politika nie je o sympatiách a znova vyjadrujem rešpekt P. Weissovi a kol. , že dotiahli nomenklatúru KSS, tam kde si to po novembri ´89 objednala: do pravicovej vlády, k rešpektu relevantnej politickej sily, k privatizačným sústam a mastným hrncom. O čom inom by mala buržoázna politika byť?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. október 2012, 12:15
Ono záleží aj na tom, čo kto "spieva". Nabádam k realizmu, lebo v protektoráte sa "hrdinovia" strieľajú. Akú rozumnú politiku chcete robiť v krajine, kde banky, obchodné reťazce, energetiku vlastnia nie známe "biele kone " bossov globálnej oligarchie. V krajine, kde 76 % investícií schvaľujú v Bruseli, v krajine, ktorá ma dve bojaschopné lietadlá ( a jedno menej ako trápny vojnový slovenský štát...) Suverenita Slovenska je ilúzia, ktorej po wikileaks neverí ani recepčný na MZV... Iste nie je takej situácie, aby so sedliackym rozumom nevybabrali dedinskí lapaji aj s bohatým ( ale hlúpym) gazdom. To sa však nedá chodiť s bubnom na zajace...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. október 2012, 13:22
si sa utopil v subjektivnom zovseobecnovani.To co si chakterizoval ako SDL, alebo Smer je uzky zhluk jedincov parazitujucich na idealoch velkych spolocenskych skupin.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
09. október 2012, 01:39
Čestne prehlasujem, že každé moje vyjadrenie je subjektívne. A každé zjednodušenie je nedokonalé. Je mi ľúto každého, kto nevidel v SDĽ čo bola a teraz zisťuje, že ho vedenie zaviedlo. ( Zaviedlo je asi vystižný termín, používa sa aj pri ustajňovaní). Znova zopakujem: bol to legitímny a úspešný projekt, napriek tomu, že to - zrejme- niektorí jej členovia zistili až dodatočne. "Úzky zhluk ľudí", ktorí reprezentujú stranu a ... čo iné je buržoáznom politickom systéme strana ako úzky zhluk ľudí ( rozumej "osobností") ktorí ju navonok reprezentujú. Nevidel som v TV ani jednu členskú schôdzu SDĽ/Smeru, kde by členstvo burácalo nevôľou, ale zato veľa verejných vystúpení lídrov zo "zhľuku jedincov parazitujúcich na ideáloch veľkých spoločenských skupín".
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
09. október 2012, 01:40
Čestne prehlasujem, že každé moje vyjadrenie je subjektívne. A každé zjednodušenie je nedokonalé. Je mi ľúto každého, kto nevidel v SDĽ čo bola a teraz zisťuje, že ho vedenie zaviedlo. ( Zaviedlo je asi vystižný termín, používa sa aj pri ustajňovaní). Znova zopakujem: bol to legitímny a úspešný projekt, napriek tomu, že to - zrejme- niektorí jej členovia zistili až dodatočne. "Úzky zhluk ľudí", ktorí reprezentujú stranu a ... čo iné je buržoáznom politickom systéme strana ako úzky zhluk ľudí ( rozumej "osobností") ktorí ju navonok reprezentujú. Nevidel som v TV ani jednu členskú schôdzu SDĽ/Smeru, kde by členstvo burácalo nevôľou, ale zato veľa verejných vystúpení lídrov zo "zhľuku jedincov parazitujúcich na ideáloch veľkých spoločenských skupín".

Stránky

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984