Reklama
Reklama

Milión neprosperujúcich v II. dôchodkovom pilieri

U 625 tisíc aktívnych sporiteľov + 370 tis. neaktívnych sporiteľov je výsostne a bytostne aktuálne využiť momentálnu 5-mesačnú možnosť a z II. piliera urýchlene vystúpiť.
Počet zobrazení: 1716
doch_reforma.JPG

K II. sporiacemu dôchodkovému pilieru sa nateraz viažu mrazivé a šokujúce zistenia.

Ako je známe v SR je základným systémom zabezpečenia ľudí v starobe dôchodkové poistenie (tzv. I. – priebežný pilier). Jeho zdroje vytvárajú občania, zamestnávatelia a príp. i štát. A to vo výške 18% vzťahovaných na tzv. hrubé mzdy (pred zdanením).

Popri tom na Slovensku už dlhodobo jestvuje aj súkromné – osobné tzv. životné poistenie. Formuje sa v komerčných poisťovniach. Je to tzv. rezervotvorné životné poistenie charakteru úspor na starobu. Je to vlastne IV. pilier  dôchodkového poistenia. Mnohí naň zabúdajú.

Od roku 2005 sa v systéme dôchodkového „zabezpečenia“ uplatnili dva doplňujúce piliere. A to v podobe dvoch dôchodkových sporení.

Je to jednak dôchodkové starobné sporenie. Tvorí sa na úkor pôvodných 18% odvodov do I. piliera. A to do konca augusta 2012 z polovice – 9%-tami a od septembra 2012 4%-tami (22,2% z pôvodných celkových odvodov). Je to tzv. II. pilier dôchodkového systému. Zabezpečuje ho 6 súkromných  dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

III. pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie.  Obhospodarujú ho 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS). Zdroje sa tvoria z ďalších platieb občanov a zamestnávateľov.

Vráťme sa však k problematickému II. pilieru – starobnému dôchodkovému sporeniu. Výsledkovo jeho uplatnenie v SR je vo vysokej miere a pre väčšinu „sporiteľov“ veľmi biedne a nevýhodné:

  1. nie úplne objektívna reklama – pri jeho uplatňovaní – spôsobila, že sa do II. piliera prihlásilo enormné množstvo „sporiteľov“. Ku koncu roku 2011 ich bolo 1 milión 451 tisíc. Problémom však je, že z nich len 1 milión 81 tisíc bolo aktívnych. Tých čo neplatili príspevky na starobné dôchodkové sporenie bolo až 370 tisíc (25,5%, čiže viac ako štvrtina).
  2. čistý objem úspor spravovaných DSS dosiahol k roku 2011 sumu 4 591 mil. €. Pritom celkový objem postúpených príspevkov na dôchodkové sporenie Sociálnou poisťovňou od roku 2005 bol v sume 4 896 mil. €. Sociálna poisťovňa im teda postúpením  príspevkov na dôchodkové sporenie v sume 4 896 mil. € poslala viac, ako z nich vznikol objem majetku sporiteľov. To znamená, že 305 mil. € použili na vlastnú prevádzku a na tvorbu ziskov. Zrejme však použili pre seba ešte viac, pretože objem úspor spravovaných DSS bol už zvýšený o pripísaný zisk. O to mohlo byť viac peňazí na dôchodky v Sociálnej poisťovni, resp. nižšia dotácia Sociálnej poisťovni od štátu v dôsledku vzniku II. piliera. Okrem toho štát mohol platiť menej úrokov, pretože by mal nižšiu zadlženosť!!!
  3. Zhodnotenie  (výkonnosť) dôchodkových fondov bolo za obdobie marec 2005 – rok 2011 nominálne v konzervatívnych fondoch 18,8%, vyvážených 9,8% a rastových 7,5%. V reálnom vyjadrení však fondy boli stratové (konzervatívne o 3%, vyvážené o 10,3% a rastové o 12,3% - prepočty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR). Uvedený reálny pokles hodnoty úspor v daných fondoch sa nemôže prejavovať na dôchodkoch z I. piliera!!!
  4. Ukázalo sa, že  ľuďom s nižšími príjmami, ako je priemerná mzda (v roku 2011 v sume 786 €) sporenie v II. pilieri nie je a nebude výhodné (pozri aj v denníku SME 6. 9. 2012 na str. 18 a 19). Nie je výhodné v porovnaní so situáciou, že by boli starobne poistení len v I. pilieri v Sociálnej poisťovni. Okrem však relatívne výnimočnej situácie – že by zomreli. Vtedy by ich rodiny nasporené úspory v II. pilieri dedili.

Koncom roka 2011 z 1 081 tis. aktívnych sporiteľov v II. pilieri 625 tisíc (57,9%) malo vymeriavací základ do 664 € (teda pod sumu priemernej mzdy). U týchto 625 tisíc aktívnych sporiteľov + 370 tis. neaktívnych sporiteľov je výsostne a bytostne aktuálne využiť momentálnu 5-mesačnú možnosť a z II. piliera urýchlene vystúpiť. A to vo vlastnom záujme o budúci možný vyšší dôchodok z I. piliera!!! Je ich celkove milión!!!!

Ing. Michal Majtán, PhD., je členom sociálnej komisie Jednoty dôchodcov na Slovensku

Pramene:

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2011, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Analýza vývoja príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa, 2010

Štatistická ročenka SR 2011, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011

Úvodné foto: Detail publikácie Ivana Švejnu a Martina Chrena Dôchodková reforma po slovensky, 2004

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
11. september 2012, 05:22
Nechápem, čo sa tu bavíme o úplnej amorálnej stupidnosti, ktorú si bohatí privatizovali dôchodkové peniaze zo sociálnej poisťovni a socializovali straty chudobnými, ktoré vznikajú v socialnej pisťovní.

Miliardový každoročný dlh v sociálnej poisťovni je zlodejina spáchaná na našich rodičoch, aj na našich deťoch, aby maseratovci zo Smeru sa nemuseli solidárne deliť s chudobnými, ktorí na nich robia!!!

Tým je povedané všetko.

Jediná cesta je Orbánová cesta zoštátnenia dôchodkových fondov a orientácia na východ!!!!!

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
11. september 2012, 05:58
Všetci poslanci, ktorí hlasovali za zachovanie 2. piliera vo výške Kaníkom navrhnutých konečných 6% nie sú ľudia, ale (použijem výraz Noama Chomského) patologické obludy. V čase, keď dôchodcovia živoria pod hranicou biedy, je takýto krok zločinom na starých ľuďoch. Žiadam hociktorého z "ľavicových" a "sociálne cítiacich" poslancov Smeru, aby tu otvorene povedal, prečo nechávajú "dlhé peniaze" majiteľom DSS-iek na špekulatívne obohacovanie sa. Vylezte konečne z dier a povedzte otvorene nám, vašim voličom, komu slúžite a prečo ste s nami tak hnusne vydrbali.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
11. september 2012, 06:38
Dôchodkový systém potrebuje radikálny rez. Treba vyoperovať a vyhodiť celý II. pilier na smetisko dejín!!!

Nie všelijaké nezmyselné terapie ako ožarovanie´(masmédiami), čiastočnú operáciu (zníženie z 9% na 6), alebo návštevy u všelijakých masratovských domácich, či "ľudových liečiteľov", ktorí navrhujeú vystúpiť!

Potrebné je že druhý pilier je rakovina potologického chrakteru, ktorej sa treba zbaviť čím skôr, kým nebude neskoro! Tzn. kým nekrachne úplne dochodkový systém ako krachuje v Grécku, Chile,...

Kto sa nespráva eurohujerský, tak sa správa ako Viktor Orbán a II. pilier zoštátni!!!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
11. september 2012, 06:43
"Žiadam hociktorého z "ľavicových" a "sociálne cítiacich" poslancov Smeru, aby tu otvorene povedal, prečo nechávajú "dlhé peniaze" majiteľom DSS-iek na špekulatívne obohacovanie sa. Vylezte konečne z dier a povedzte otvorene nám, vašim voličom, komu slúžite a prečo ste s nami tak hnusne vydrbali". Imrich Juhár
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama