Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Úbohé šičky alebo Keď sa štát iba prizeral

*Celú hodinu nám v relácii O 5minút 12 pán Hrušovský a pán Paška rozprávali o Ústave SR, ktorej výročie, sme si v týchto dňoch pripomenuli. Rozprávali nám o tom, čo všetko nám ústava garantuje a čo všetko by garantovať mala. Slová, slová, slová... sa sypali z ich úst a človek by nakoniec aj uveril tomu, že žijeme v usporiadanom právnom štáte, ktorý dohliadne na to, aby nikto, žiaden gauner nemohol nám beztrestne ubližovať a okrádať nás.*
Počet zobrazení: 3263

Už na druhý deň sa však udialo čosi, čo nám všetkým pokazilo náladu a zbavilo nás naivných predstáv o tom, že žijeme v normálnych pomeroch a že štát nedovolí, aby nám niekto ubližoval. Na vlastné oči sme videli, ako 180 šičiek z Vranova nad Topľou prišlo v pondelok ráno po celozávodnej dovolenke do práce a ako ostali bezradne postávať pred zamknutou bránou. Za nejaký čas sa dozvedeli, že ich zamestnávateľ, akýsi taliansky gauner, všetkých prepustil. Počas ich neprítomnosti stačil ponakladať všetku potrebnú techniku na nákladne auta a odviesť ju do Rumunska. Plánuje v tomto odbore znova podnikať v inej krajine. Zanechal po sebe desiatky úbohých ľudí, ktorým už teraz dlhuje na mzdy za celé tri mesiace.

Netreba sa vari rozpisovať o tom, v akej biede sa títo ľudia ocitli, koľkým z nich hrozí exekútor, pretože celý život prežili na minimálnej mzde a nemajú teraz na zaplatenie ani tých najzákladnejších potrieb nevyhnutných pre život, pretože už tri mesiace nedostali ani cent. Na to nás všetkých média upozorňovali. Na ich biede sa teda podpísal aj štát so všetkými svojimi zákonmi a inštitúciami, ktoré mali dávno konať. Veď už pred dvomi týždňami Pravda písala o tom, že majiteľ posiela zamestnancov na celozávodnú dovolenú bez vyplatenia mzdy za dva mesiace, už predtým sa písalo, že plánuje sa premiestniť do Rumunska. Ako to, že nikto nezasiahol, keď vyvážal svoje výrobné prostriedky za hranice a na Slovensku dlhoval peniaze? Robil to pred očami celého Slovenska, pred očami polície, prokurátorov, politikov, poslancov, samosprávy, primátora... Nikto mu nepovedal - zaplať a potom choď! Bude aj exekútor takýto ohľaduplný voči úbohým šičkám, budú ohľaduplní vodári, elektrikári, plynári... keď ich budú odpájať od zdrojov nevyhnutných pre život? A čo banky, ak majú úvery? Veľa je otázok, na ktoré sa budú až teraz hľadať odpovede.

Na Slovensku je pol milión nezamestnaných a neviem koľko z nich sa ocitlo na úradoch práce z takýchto dôvodov. Vynárajú sa aj také otázky, či by nemal náš premiér alebo minister zahraničia upozorniť svojho kolegu v Rumunsku, že tam prichádza „podnikateľ“, ktorý v našej krajine ožobráčil, okradol ľudí a zanechal po sebe dlhy. Nemali by aj naši europoslanci upozorňovať kompetentných, že po Európe sa pohybujú gauneri, ktorí pod hlavičkou „slobodného podnikania“ beztrestne prekračujú hranice a vyhľadávajú ďalšie obete? Nemali by sa národy dohodnúť na spoločnom odhaľovaní takýchto „podnikateľských aktivít“? Možno je to naivné chcieť čosi také po „ctihodnostiach“, zaoberajúcimi sa dôležitejšími povinnosťami, no je najvyšší čas sa tým zaoberať. Štát by sa nemal tak ľahko zbavovať svojej zodpovednosti za takéto prípady. Veď to bol on, kto vpustil na svoje územie dobrodruhov, ktorí sa napakovali a odišli. Je to aj jeho hriech.

Ešte niečo. Nepočul som ani jedného hudobníka, muzikanta alebo niekoho z inštitútu pre ľudské práva, ktorí tak statočne vystupovali  v prospech výtržníčok z hudobnej skupiny Pussy Riot, aby čo i len slovíčko prehodili v prospech úbohých šičiek z Vranova nad Topľou. Pre nich je žiaľbohu dôležitejšie upozorňovať verejnosť na to, že tieto „chúďatá“, žijúce tritisíc kilometrov od nás, budú môcť iba raz za mesiac telefonovať, ako na to, čo dajú slovenské ženičky do úst svojim deťom. Myslím si, že by nenamietali ani proti tomu, ak by sa splnil sen jedného bohatého statkára, ktorý keď sa končili sezónne práce na poli poznamenal pri pohľade na pracujúcich „bírešov“: - Na zimu by sme ich mali zahrabať do zeme ako myši. Nebude pre nich práca, no živiť ich treba. Na jar by sme ich zasa vykopali...

Ktovie, možno to tak dopadne aj s našimi šičkami. Zakopú sa na úrade práce a potom, keď sa bude pán podnikateľ vracať z Rumunska, alebo iný dobrodruh, ich zasa vykope.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
09. september 2012, 14:15
Poďme sa spolu učiť: a,b,c,č,d,ď,d´,.. " Juraj janošovský.

**************************

Keď sa to poriadne naučíte, tak si s porozumením prečítajte Ľubovú Blahovú knihu Späť k Marxovi? a niekoľko envinmentálnych článkov z juhoamerického prostredia dažďových pralesov, ktoré pre Utópiu preložila Silvia Rupeldtová.

Potom sa mi ospravedlníte a môžeme pokračovať v diskusií. Lebo takto to nemá s vami žiaden zmysel!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
09. september 2012, 17:48
Iste, Marx neriešil boj s nadnárodným kapitálom a podobné vzťahy v spoločnosti, ktoré kapitalizmus v tej dobe nepoznal. Išlo mi však o to, že základný spoločensko-ekonomický vzťah vlastníctva výrobných prostriedkov a pracovnej sily ako objektu trhu so všetkými antagonistickými vzťahmi a využívaním vlastníka pracovnej sily, ako jediného zdroja obživy, vo svoj prospech, dnes to nemusí byť len robotník, je stále platný. Ten jeho prospech môže byť práve aj v tom, že presunie svoje pôsobenie za lacnejšou pracovnou silou. Ale môj príspevok nemal byť meditáciou na tému K. Marx. Mnohé z diskusných príspevkov mi pripadajú príliš akademické a prakticky nič neriešiace, prípadne že sa hľadá akási modifikácia kapitalizmu tak povediac s "ľudskou tvárou". Som toho názoru, že základný princíp kapitalizmu vo svojich spoločenských väzbách nie iný ako ho popísal Marx a že prípad o ktorom je článok nie je netypický pre kapitalistický spoločenský systém. Aby sa takéto prípady nestávali je nutné zmeniť politický systém. Aj keď sa, ako sa zdá niektorým to nepáči, takúto zmenu vo svojom programe majú len komunisti. O žiadnej ďalšej relevantnej strane v programe s takouto zmenou neviem.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 05:13
Aby sa takéto prípady nestávali je nutné zmeniť politický systém. Aj keď sa, ako sa zdá niektorým to nepáči, takúto zmenu vo svojom programe majú len komunisti. O žiadnej ďalšej relevantnej strane v programe s takouto zmenou neviem." Palo

*************************

Palo, ak to zhrniem Marxov prínos spočíval v tom, že oprášil staroslovanký občinový systém hospodárenia a redistribúcie a preniesol ho na celý štát. Vôbec neodstránil klientelizmus, nepotizmus, byrokratickú hegemóniu a donucovacie prostriedky na vykonavánie spoločenský prospešných prác a zamestnaní!

Nahradil sa len hegemonistický starešina občiny, ktorý prerozdeľoval z obecnej stodoly podľa kľúča -> najviac sebe, potom mojej rodine, potom mojim priateľov a potom zvyšok lúze ktorá tieto produkty vytvorila vlastnou prácou! Starešinov nahradil hegemonistickí červení byrokrati, v podstate sa nič nezmenilo. Naďalej boli ľudia donucovaní makať na občinovom (štátnom) cez VB, ŠtB, pričom propagandu im zabezpečovali červené pseudorevolučné odbory.

Darmo sa hrdíte vy komunisti s tým, že ste donútili proletárov vybudovať podniky, cesty, železnice, zdravotnícke a školské zariadenia a zabezpečili im lacnú stravu, ubytovanie, poniektorým aj vzdelanie, a všetkým zdravotnú starostlivosť! Predsa ani múdrejší gazda, či otrokár nenechal zviera, alebo otroka na mraze, páľave robiť a bývať, taktiež ho prehnane netýral, ale mu poskytol zdravotnú starostlivosť, dal sa mu dobre nažrať a napiť, aby mu čo najdlhšie lacno a dobre a relatívne spokojne slúžil. Postarakĺi sa aby sa nebúril a neutekal, hoci hranice boli obohnané ohradou a strážili sa. Pričom utekajúceho rovnako ako otrokári otroka zabili pri úteku na hraniciach!!

Kresťanskí socialisti majú program, ktorý má za cieľ oslobodiť otrokov kapitalizmu a komunizmu a dať im rovnocenné postavenie s ich doterajšími drábmi a pánmi, kde už budú sami sebe pánmi a nik ich nebude vykorisťovať a utláčať, či manipulovať, aby na nich zarobil!

Samozrejme, že takéto oslobodenie otrokov (námezdných pracujúcich a ekonomickí neaktívných) sa všetkým hegemonistickým stranám vrátane komunistov vrcholne nepáči.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 06:27
... každý rok usporiadame aspoň 10 seminárov, konferencií a workshopov, no vytešíme sa intelektuálne do nemoty. Zatiaľ naša pravo-ľavo-konzervatívno-liberálna vláda aj opozícija v jednom šíku s našimi aj zahraničnými kapitalistami realizuje genocídu tých najchudobnejších, postupuje potichu k tým pár stredným, až nakoniec budeme všetci vyberať kontajnery. Dúfam, že chuť diskutovať nás neprejde.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 07:23
Kresťanskí socialisti majú program, ktorý má za cieľ oslobodiť otrokov kapitalizmu a komunizmu a dať im rovnocenné postavenie s ich doterajšími drábmi a pánmi, kde už budú sami sebe pánmi a nik ich nebude vykorisťovať a utláčať, či manipulovať, aby na nich zarobil! - Ich je kráľovstvo nebeské.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 07:57
- Ich je kráľovstvo nebeské. Palo

**********************

Nie nebeské, ale pozemské egalitárne spoločenstvo!

Nebeské kráľovstvo ponúkajú RKC, EC AV,... a iné klerikálne cirkvi konzervatívno pravicového zamerania.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 08:12
A budeme diskutovať a diskutovať a diskutovať... ... každý rok usporiadame aspoň 10 seminárov, konferencií a workshopov, no vytešíme sa intelektuálne do nemoty. Zatiaľ naša pravo-ľavo-konzervatívno-liberálna vláda aj opozícija v jednom šíku s našimi aj zahraničnými kapitalistami realizuje genocídu tých najchudobnejších, postupuje potichu k tým pár stredným, až nakoniec budeme všetci vyberať kontajnery. Dúfam, že chuť diskutovať nás neprejde.

*************************

A čo asi také chcete robiť? Nie sú uvedomelí ľudia, nie je program, nevieme sa dohodnúť ani na elementárnych princípoch, hodnotách, zásadach, prioritách. Ľudia sa odmietajú zapájať do politického života, angažovať sa, zgrupovať,...

Mám obavy, že by ani na tých 10 seminárov ročne nemal kto chodiť! A už ani neviem, kto by na nich prednášal a najmä o čom?

Uvedomte si, že kým Slováčisko nespadne úplne na dno, tak s ním nič nepohne. Možno až to, že až sa zrealizuje "genocída tých najchudobnejších, (ktorá) postupuje potichu k tým pár stredným, až nakoniec budeme všetci vyberať kontajnery."

Lenže uvedomte si, že ani to nie je samé dno, že Rómovia a bezdomovci vyberajú kontajner za kontajnerom a sú dotieravejší ako tatranské medvede a aj tak sa nič nedeje.

Myslíte si, že týmto desiatkam náhodných diskutujúcich ide o blaho proletariátu a ekonomickí neaktívných?

Ani náhodou, ale len o rekonquistu stratených hegemonistických pozícií! O tom je jadro všetkých sporov v týchto diskusiach!!!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 09:11
"...realizuje genocídu tých najchudobnejších, postupuje potichu k tým pár stredným, až nakoniec budeme všetci vyberať kontajnery. Dúfam, že chuť diskutovať nás neprejde. Imrich Juhár

*****************************

Spomeňte si koľko som tu mala sporov ohľadom proletariátu bez rozdielu vo vzdelaní??? Väčšina odporcov tvrdí, že proletariát už neexistuje, ale aká je skutočne pravda?

Aby ste pochopili úskalia vašho hŕŕŕŕ systému, tak si aspoň prečítajte: http://denikreferendum.cz/clanek/7312-nova-levicova-strana-ucit-se-od-ameriky

"Brownová nesouhlasí s tezí "čím hůře, tím lépe", protože v těžkých časech je obtížnější překonávat beznaději, orientovat se a být aktivní. Ukazuje se to i v současné krizi, kdy míra protestů jako jsou obsazování domů nebo podniků je v USA jen malá.

Hlavním důvodem je zřejmě to, že se velmi úspěšně daří přesouvat pocit viny na oběti (lidé si neměli brát neodpovědné úvěry, žili si nad poměry, nejsou dost zdatní) .

Zároveň mediální mašinerie vytváří pocit, že všichni patří ke střední třídě a mají šanci na zbohatnutí, budou-li se jen dost snažit.

Je třeba napomáhat pochopení skutečného postavení většiny lidí ve společnosti. Pojem střední třídy vyvolává falešné představy a slouží především tomu, aby se nespojili všichni, kdo se živí prací, proti vlastníkům. Pojem třídy samozřejmě souvisí především s rozdělením vlastnictví a práce. Těch, kdo vůbec nepotřebují pracovat, aby uživili sebe a svou rodinu je ve společnosti velmi málo. I případné rodinné úspory nebo majetek se při bližším pohledu mohou ukázat jako iluzorní. Stačí přestat splácet půjčky a byt nebo auto se stanou majetkem banky. Stačí další krize nebo inflace a úspory zmizí."

Preto viac ako platonické demonštrácie pomôže zvyšovanie politickej uvedomelosti proletariátu a ekonomickí neaktívnych politickým vzdelávaním a agitovaním!!! Až budete mať za sebou masy, tak až potom môžeme zháňať peniaze na založenie strany a účasť v parlamente. Tento citát hovorí za všetko: "Revoluci vám nebudou sponzorovat", která se zabývá důležitou otázkou, jak získávat finanční zdroje na radikální politickou práci. První doporučení tedy zní, že strana, která chce zpochybnit moc koncernů, musí být financována těmi, kdo budou z jejího programu mít prospěch."

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. september 2012, 16:28
Prepáčte, zabudol som ešte dodať - Amen.

Stránky

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama