Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Kde hľadať riešenie v dôchodkovom systéme

Nielen zástancovia povinného sporenia alebo individuálnych účtov, ale ani zástancovia priebežného systému neponúkajú riešenia na nesporné predlžovania ľudského života a nízkej zamestnanosti.
Počet zobrazení: 1152
dochodok2.JPG

Snáď ako prvý som pred ix rokmi, keď pravicové strany schválili bez akejkoľvek verejnej diskusie dôchodkovú reformu, vystúpil proti nej článkom v Hospodárskych novinách. Nazval som ho vtedy Lož a podvod storočia (samozrejme, pod týmto názvom nevyšiel) v narážke na známeho „mámiteľa“ peňazí z 18. storočia Johna Lawa, ktorý nasľuboval ľuďom peniaze na základe zlatých nálezísk v Amerike, ktoré však neexistovali. Niečo podobné sľubujú dodnes pravicové strany. Navyše ony všetko okoreňujú katastrofickými scenármi (ktoré nemá rád ich pravicový guru Václav Klaus) rozpadu spoločnosti, večnej chudoby a podobnými nezmyslami. Neviem, či je to znak ich prirodzenej hlúposti, fanatickosti sublimujúcej prázdnotu v hlave alebo korupcie.

Liberalizmus? Feudálny vzťah léna!

Takmer všetci pravicoví politici sa zaštiťujú kapitalizmom, demokraciou a slobodou, ale tie im paradoxne najviac vadia. Vadia im, podobne ako do roku 1990, strediská kapitalizmu a demokracie – západná Európa, zvlášť Francúzsko a Nemecko, a ich spoločensko-ekonomické systémy. Vtedy nás ohrozovali a aj teraz. Nikomu z nich ako aj mnohým oslepeným občanom nevadí, že na základe zákona  – teda štátneho príkazu, nariadenia, musia svoje zarobené peniaze odovzdávať povinne súkromným spoločnostiam. Nijaký liberalizmus, milí občania! Ide o typický prípad feudálneho vzťahu léna, kde obyčajný človek povinne platí celý život, a pán, teraz DSS, sa k niečomu zaväzuje. Ide o vazalský vzťah, kde namiesto desiatku sa platí iba 9 percent. DSS nie sú nateraz domáci páni, ale nadnárodné finančné skupiny, ktorých konečných vlastníkov nikto nepozná. Možno sú to arabskí, kuvajtskí alebo katarskí šejkovia (známi to milovníci slobody a demokracie). Im máme zo zákona, povinne odvádzať peniaze a oni nám zabezpečia bezproblémovú, pohodlnú starobu. Kto by za nich nebojoval, keď vám zaplatia tučnú odmenu. Ľudia veria všetkému.

Liberalizmus u nás znamená feudalizmus. Niet divu, že štátom prikázané odvody z platov občanov na účty vybraných súkromníkov, má v bývalej feudálnej krajine, ktorá takmer priamo prešla do komunistickej fázy vývoja, s minimom skúseností s kapitalizmom, taký veľký úspech. Ľudia ako by neverili vlastným skúsenostiam: nerealizovanému Alwegu, na ktorý staršie generácie prispievali; sľubom kupónovej privatizácie, na ktorej, ako vieme, všetci zbohatli alebo pyramídovým hrám. Stále veria, stále dúfajú. Nehovoriac, že na dôchodkovú reformu išli peniaze z privatizácie energetických podnikov – vyfučali...

Poznatky? Predstavy veštcov

Vedeli ste v roku 1975, ako bude vypadať svet v roku 2012? Vedeli ľudia v roku 1908, že prebehnú dve svetové vojny? Verili ste Chruščovovej zaručenej predpovedi o predbehnutí USA v produkcii mäsa v roku 1975? Komunisti mali predbehnúť západné krajiny vo všetkom možnom. Možno ľudia v minulosti nevedeli a ani vy ste nevedeli a neviete, ale naši zástancovia dôchodkovej reformy vedia, ako bude spoločnosť vypadať za 40 rokov. Poznajú totiž demografické trendy. Teda vedia predpovedať vojny a katastrofy ako v roku 1908 a zmeny v životnom štýle ako v roku 1975. Vedia, že dnešné bábätká nebudú chcieť mať viac ako dve deti; vedia že nebude žiadna vojna; vedia, že deti, ktoré budú dorastať okolo roku 2030 budú mať rovnaké hodnoty, ako panujú dnes. Sú to naši veštci. Len, žiaľ, majú málo porozumenia v hlúpej, imperialistickej (dnes asi už málo) a skazenej západnej Európe. Tam našim veštcom neveria.

Jedno je však pravda, stále menej ľudí pracuje a ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku, teda na dôchodku ľudia prežijú aj 30 a viac rokov, nie 5 rokov ako v minulosti alebo 10 rokov ako v nedávnej minulosti. To kladie zvýšené požiadavky na financovanie penzií a vyžaduje si zmenu prístupu. Áno, zmena z centrálneho fondu financovania z daní na povinné sporenie dodatočné peniaze nevytvorí. Žiadna fabrika na peniaze neexistuje, ako sa mnohí domnievajú. Ak si ľudia aj nasporia na individuálnych účtoch (namiesto toho, aby ich odvádzali do centra a spätne na dôchodky súčasných dôchodcov) určitú sumu – napr. 1 000 jednotiek, tam im vystačí na financovanie v dôchodkovom veku možno 20 rokov, ale čo keď budú žiť ešte ďalších desať?! To je problém priebežného systému v súčasnosti. Nevytvorí ich ani úspešné investovanie do akciových trhov (to je len hypotéza), pretože tie v dlhodobom období nemôžu mať vyšší rast než rast HDP a teda príjem z daní (ak sa, pravda, nebudú ulievať v Karibiku alebo v Lichtenštajnsku).

Návrhy do diskusie

Cieľom ľudskej aktivity v duchu humanistických a osvieteneckých myšlienok (niekomu sa nemusia ľúbiť a preferuje skôr vojny a útlak) je aj získať moc nad prírodou (hlad, choroby, veľká úmrtnosť) a pracovať zároveň menej. To sa ľuďom čiastočne podarilo. V prvej fáze pri zdolávaní prírody museli v 19. storočí pracovať 16 hodín denne, čo v predchádzajúcich obdobiach nemuseli. Dnes pracujú zhruba 8 hodín denne. Pracujú za nás stroje a my môžeme dlhšie žiť. Namiesto toho, aby sme sa venovali vyšším záležitostiam, vymýšľame si systém spoločnosti, ktorý by nás ešte viac vracal späť. Platy sa znižujú a na konzumnou ideológiou predpísaný život nestačia, ľudia musia brať ďalšie pracovné úväzky alebo končia ako nezamestnaní, vylúčení zo spoločnosti. Miera nezamestnanosti stále stúpa. Stačilo by málo: menej pracovať s väčším počtom ľudí. No, nemohlo by sa vydierať. Keby viac ľudí pracovalo, mohol by sa vyriešiť aj problém s predĺženým ľudským životom.

Nielen zástancovia povinného sporenia alebo individuálnych účtov, ale ani zástancovia priebežného systému neponúkajú riešenia na nesporný spoločenský jav predlžovania ľudského života a nízkej zamestnanosti. Neponúka ho ani skvele argumentujúci a vzdelaný rečník Ľuboš Blaha. Moje návrhy sú nasledovné.
1. Namiesto zvyšovania veku do dôchodku postupne znižovať pracovné úväzky (polovičný, tretinový) seniorom až do veku napríklad 70 rokov. Tým by sa štát odľahčil od celkovej sumy dôchodkov. Ľudia by dostali iba napríklad tretinu z dnešného dôchodku a mali by právo si privyrobiť.
2. Prenos zodpovednosti na mestá a obce, kde je vyššia miera solidarity medzi ľuďmi. Nielen štát, ale aj mestá by sa podieľali na financovaní dôchodkov. Priamo, teda vyplácaním ich časti, ale aj nepriamo, preplácaním obedov alebo alternatívnymi peniazmi – kupónmi na nákup miestnych potravín alebo platenie nájomného a pod.
3. Postupné degresívne znižovanie veľkosti dôchodku. Zlom, v ktorom veku, si nedovolím formulovať, ale dôvod je jasný: človek po určitom veku chradne a k životu potrebuje menej prostriedkov na život. Iné potreby má 70-ročný dôchodca ako 90- ročný a tomu by mala byť prispôsobená aj výška dôchodku.
Sú to len hrubé návrhy, ale myslím si, že stoja za diskusiu.

Úvodný obrázok: Vládne fakty 2012/03

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
15. august 2012, 05:38

"Nielen zástancovia povinného sporenia alebo individuálnych účtov, ale ani zástancovia priebežného systému neponúkajú riešenia na nesporný spoločenský jav predlžovania ľudského života a nízkej zamestnanosti. Neponúka ho ani skvele argumentujúci a vzdelaný rečník Ľuboš Blaha." I.D.

*****************************

Tu by som si dovolila razantnejšie zastať sa Ľuba Blahu, pretože chápem jeho nezávideniahodnú pozíciu v poslaneckom klube Smeru. Som hlboko presvedčená, že Blaha riešenie určite má. Problém je, že je 100% nepriechodné vzhľadom na politické smerovanie drvivej väčšiny poslancov a ministrov Smeru!!!

Pre nich je "posvätný" názor jedného zo zakladateľov a sponzora Smeru "cocala mága" Fedora Flašíka, ktorý vyhlásil, že "ľavičiaromm som preto, že mám červené sedadla v maserati. Pre tých, čo nevedia koľko stojí maserati, tak nech si kliknú tu: http://www.redlinemotors.sk/

Ak by Blaha navrhol radikálnejšie riešenia napr. formou zavedenia ekonomickej demokracie, 100% participácie pracujúcich,... a pod. Tak budú po ňom hádzať topánky nielen libertariáni a konzervatívci z pravice, ale aj vlastní "maseratovci" zo Smeru! Skončil by pravdepodobne "ukameňovaný" topánkami, podobne ako Sv. Štefan, keď vyhlásil, že Boh nesídli v chráme postavenom ľudskými rukami, ale v výlučne srdciach veriacich (Skutky apoštolov 7, 48-59)!

Viete si predstaviť, čo by sa stalo s poslancom Blahom, ak by napr. navrhol zákon, aby došlo tzv. cirkevnému parcitipatívnemu "chozraščotu"??? Inými slovami povedané došlo by ktotálnej odluke cirkvi od štátu s tým, že by sa napr. cirkevná pôda a lesy reformou rozdelili egalitárne a nededične medzi farníkov, ktorí by ich efektívne obhospodarovali a platili si všetky výdaje s spojené farnosťou vrátane platu farára a réžie farského úradu? Pravdepodobne by bola o polovicu nižšia nezamestnanosť v štáte a už by mal kto robiť na dôchodky aj v solidárnom priebežnom dôchodkovom systéme a ďalšie piliere by už neboli potrebné! Pritom z prebytku vyrobených potravín a vytvoreného zisku by ešte podporovali a finacovali napr. domovy sociálnych služieb a prispievali na ich už tak malé dôchodky?

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. august 2012, 06:15

"Blaha riešenie pravdepodobne má, ale sú politický nepriechodné!

"Nielen zástancovia povinného sporenia alebo individuálnych účtov, ale ani zástancovia priebežného systému neponúkajú riešenia na nesporný spoločenský jav predlžovania ľudského života a nízkej zamestnanosti. Neponúka ho ani skvele argumentujúci a vzdelaný rečník Ľuboš Blaha." Autor I.D.

**************************

Tu by som si dovolila razantnejšie zastať sa Ľuba Blahu, pretože chápem jeho nezávideniahodnú pozíciu v poslaneckom klube Smeru. Som hlboko presvedčená, že Blaha riešenie má. Problém je v tom, že je 100% nepriechodné vzhľadom na politické, ideologické a morálme smerovanie drvivej väčšiny poslancov a ministrov Smeru!!!

Pre nich je "posvätnejší" názor jedného zo zakladateľov a sponzorov Smeru "cocacola mága" Fedora Flašíka, ktorý vyhlásil, že "ľavičiaromm som preto, že mám červené sedadla v maserati. Pre tých, čo nevedia koľko stojí maserati, tak nech si kliknú tu:

červené maserati

Pre istotu: http://www.redlinemotors.sk/

Ak by Blaha navrhol radikálnejšie riešenia napr. formou zavedenia ekonomickej demokracie, 100% participácie pracujúcich,... a pod. Tak budú po ňom hádzať topánky nielen libertariáni a konzervatívci z pravice, ale aj vlastní "maseratovci" zo Smeru! Skončil by pravdepodobne "ukameňovaný" topánkami, podobne ako Sv. Štefan, keď vyhlásil, že Boh nesídli v chráme postavenom ľudskými rukami, ale v výlučne srdciach veriacich (Biblia - Skutky apoštolov 7, 48-59)!

ukameňovanie Štefana

Pre istotu: http://narodboha.sk/bible/1/ACT/7

Viete si predstaviť, čo by sa stalo s poslancom Blahom, ak by napr. navrhol zákon, aby došlo tzv. cirkevnému parcitipatívnemu "chozraščotu"??? Inými slovami povedané došlo by k totálnej odluke cirkvi od štátu s tým, že by sa napr. cirkevná pôda a lesy reformou rozdelili egalitárne a nededične medzi farníkov, ktorí by ich efektívne obhospodarovali a platili si všetky výdaje s spojené farnosťou vrátane platu farára a réžie farského úradu?

Pravdepodobne by už bola o polovicu nižšia nezamestnanosť v štáte. Takto by už mal kto robiť na dôchodky aj v solidárnom priebežnom dôchodkovom systéme a ďalšie piliere by už neboli potrebné! Pritom z prebytku vyrobených potravín a vytvoreného zisku by ešte podporovali a finacovali napr. domovy sociálnych služieb a prispievali na ich už tak malé dôchodky?

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
15. august 2012, 08:20
v suvislosti s pribudajucim vekom sa neznizuju dochodcom zivotne naklady, prave naopak, stupaju v dosledku toho, ze stracaju schopnost sa o seba postarat - nedokazu si navarit, vykonat bezne hygienicke ukony, atd, cize potrebuju staleho ci obcasneho opatrovnika, pripadne prejst do ustavu, ak nemaju pribuznych, ktori sa o nich postaraju...

bismarckov priebezny system je to jedine co prichadza do uvahy. pravicovi politici sa upinaju sa demograficky fakt znizovania populacie, uplne vsak zabudaju na to, ze populacia tu je, ale neprispieva do rozpoctu, nakolko je znacna cast z nich nezamestnana - to najvacsi kamen urazu - na slovensku je suma sumarum az milion praceschopnych obyvatelov...

cize elegantne riesenie tu ziadne nie je, len postupujuci upadok a po dosiahnuti kritickej hranice revolucne riesenie nahromadenych spolocenskych problemov, ktore vytvoril tento nas pomyleny kapitalizmus...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. august 2012, 08:23
...na slovensku suma sumarum az milion praceschopnych obyvatelov neprispieva do rozpoctu...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. august 2012, 14:38
To by však štátna byrokracia (ale aj komunálna)mala rešpektovať a v praxi uplatňovať súčasnú legislatívu, a aspoň v náznakoch sa snažiť o smerovanie k občianskej spoločnosti. Nie je predsa možné, aby boli paraziti a ožrani v nemocniciach ošetrovaní za peniaze daňových poplatníkov. Nie je predsa možné, aby arogantní stavebníci stavali svoje hrady bez projektov a stavebných povolení. Nie je predsa možné, aby štátni a komunálni úradníci odmietali konať pri zistených porušeniach zákonov a iných noriem. Slovenskom sa však šíri smrad z gatí ctihodných úradníkov, policajtov, prokurátorov, sudcov, a dokonca aj nedávno zvolených zástupcov v slovutnom slovenskom sneme. Sme zbabelá spoločnosť! Budúcnosť patrí gaunerom a príživníkom.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. august 2012, 16:13

"bismarckov priebezny system je to jedine co prichadza do uvahy. pravicovi politici sa upinaju sa demograficky fakt znizovania populacie, uplne vsak zabudaju na to, ze populacia tu je, ale neprispieva do rozpoctu, nakolko je znacna cast z nich nezamestnana... na slovensku suma sumarum az milion praceschopnych obyvatelov neprispieva do rozpoctu... cize elegantne riesenie tu ziadne nie je, len postupujuci upadok a po dosiahnuti kritickej hranice revolucne riesenie nahromadenych spolocenskych problemov, ktore vytvoril tento nas pomyleny kapitalizmus..." anton b.

*****************************

Bismarkov zásluhová systém je excelentná sprostoť, ktorú využil k tomu, aby odvátil blížiace sa revolúcie v Nemecku!!!

V postate znamená len zväčšujúcu sa chudobu dôchodcov a rastúci blahobyt veľmi dobre zarábajúcich buržujov a vysokých štátnych úradníkov!!!

Elegantné riešenie existuje! To spočíva v tom, aby sa dôchodky vyplácali z vybraných daní ako egalitárne sociálne dávky, ktoré pokryjú všetky náklady v starobe a chorobe!!! Iné riešnie, ktoré by bolo v prospech všetkých a aspoň takto spravodlivé neexistuje, alebo aspoň o ňom neviem.

Pretože tento zásluhový, alebo dokonca privatizačný dôchodkový II. pilier sú do neba volajúce nespravodlivosti! Ten kto zarába málo, alebo nezarába vôbec z objektívnych dôvodov (napr. je invalid, nezamestnateľný vysokoškolák, vyhodený pracujúci z práce v pred dôchodkovom veku - po 50 roku života...) tak si nenašetrí, lebo nemá z čoho, ani si do priebežného poistnom systéme "neuloží" toľko, aby mu to zabezpečilo slušný dôchodok. Takže ten kto má veľa bude mať viac aj na dôchodku, ale ten kto má málo v produktívnom veku, aj to málo zmení sa v takmer nič!

Resume:

Nie je problém v kapitalizme, lebo ten tu v nejakej forme vždy bol!

Problém je v ľudskej ľahostajnosti, egoizme, závisti a najmä chamtivosti

Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
15. august 2012, 16:38
O vsetkom ,len nie o tom o com to je.O medzigeneracnej solidarite . O spravodlivom rozdelovani statkov .O ludskosti .Vsetko uz vymyslene bolo.V rozpravke o troch grosoch.Vsetko sa moze menit, ale princip troch grosov je nemenny ak nechceme zit na ukor svojich deti a svojich rodicou.Problem nestoji tak, ze nema kto robit. Problem je v tom, ze niet co robit.Najlepsiou akademiou vychovy k ludskosti je praca .Praca, ktora je potrebou nie povinnostou kazdeho cloveka.Predstavte si v extreme, ze precovne aktivne obyvatelstvo nebude potrebne ,technicky pokrok nam zabezpeci vsetko potrebne bez aktivnej ucasti cloveka.Co budu ludia robit,ked nebude potrebne robit? Co bude robit predproduktivna generacia ked sa nebude potrebne pripravovat na produktivny cas ? Odpoved dava sama priroda.Taketo spolocenstvo tu predsa mame.Fabriky produkuju bez pricinenia konzumentov.Jedinou starostou je koho, alebo co zozrat.Risa zvierat.Divych zvierat.Ulohou teda nieje zabezpecit cloveka pre pracu, ale pracu pre cloveka ! Aby clovekom zostal. Kdyz uz clovek jednou je tak ma koukat aby byl...Takze prvou podmienkou je zabezpecit pracu pre kazdeho a druhou vysledok prace rozdelit podla principu TROCH GROSOV.V kapitalizme to ale neide .Bez nezamestnanych sa neda prizivovat na praci inych.Na bedrach pracujucich su Ti co ich vykoristuju(kapitalisti).Ti co umoznuju vykoristovanie(nezamestnani).Ti ktori sa staraju o to aby to tak bolo( stat s mocenskymi zlozkami)az potom prichadzaju TRI nie grose ,len grajciare pre deti ,pre rodicov . Pre toho co robi sa zvysi tolko aby robit mohol.Preto to nefunguje.Lebo grose su len tri a nenazranych a hladnych krkov dohromady az sest.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. august 2012, 17:05
Len si dobre pozrite aké sú skutočné priority Smeru! Pred voľbami som tvrdo na to upozroňovala a nadávali ste mi všetci- Zvolili ste si Smer-DS Tak máte čo ste chceli!!! Len si pozrite o aké tri groše smeráci bojujú. Jeden pre L, druhý pre B,tretí pre G štvrtý pre T, piaty pre MVO!!! Takže grošíky sa nám rozkotúľali, len ktorž nám ich pozbiera!

Len si pozrite aktuálny: Program Smeru

Len si pozrite na diskusiu a tie desiatky na******* ľudí! Každý druhý príspevok porušil kodex diskutujúceho a preto bol zmazaný. Cenzura ako Biľaka počas normalizácie!

Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
15. august 2012, 17:44

Tí, ktorí pochybujú o tom, že je Smer-DS pravicovou stranou, tak nech si kliknú tu:Smerácki maseratovci

Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
16. august 2012, 10:19
Nastolený bol vážny ekonomicko-spoločenský problém. Zdá sa že nielen ideálne ale ani všeobecne prijateľné riešenie t.č. neexistuje. Dovolím si oponovať navrhovaným riešeniam autora: Ad1) Súčasný stav na trhu práce takéto niečo vylučuje. Viete si predstaviť miesto 3-och pracovníkov 9-tich dôchodcov na tretinový úväzok a s tým spojený nárast nákladov zamestnávateľa? Ad2) Prenos kompetencií na mestá a obce by znamenal iba viac možností pre rozkrádanie. Ad3) Ako už bolo uvedené v inom príspevku ľudia po 80-ke pre častú chorobnosť a bezvládnosť majú vyššie životné náklady ako sedemdesiatnici. Zarazila ma doterajšia málo plodná diskusia ľavicových intelektuálov k životne dôležitej téme. Problematikou sa profesionálne nezaoberám a preto riešenie nepoznám. Ako výstrahu pred neuváženými riešeniami uvádzam jeden morbídny vtip: Majiteľ koňa sa snažil znížiť náklady na jeho prevádzku tým, že sa rozhodol odnaučiť ho žrať. Každý deň mu znižoval dávku krmiva. Keď sa zdalo, že už sa to kôň naučil, lebo nezožral ani celú, už značne zníženú dávku, tak na druhý deň zdochol.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
16. august 2012, 11:12

"Dovolím si oponovať navrhovaným riešeniam autora: Ad1) Súčasný stav na trhu práce takéto niečo vylučuje. Viete si predstaviť miesto 3-och pracovníkov 9-tich dôchodcov na tretinový úväzok a s tým spojený nárast nákladov zamestnávateľa? Ad2) Prenos kompetencií na mestá a obce by znamenal iba viac možností pre rozkrádanie" eugen

***************************

Ad1, Nikde nie je napísané, že tu musí byť vždy trh s nájomnými pracovnými otrokmi.

Riešením je ekonomická (ľudová) demokracia

Ad2, "miesto 3-och pracovníkov 9-tich dôchodcov na tretinový úväzok a s tým spojený nárast nákladov zamestnávateľa" Nikde nie je napísané, že buržuj bude naveky vykorisťovať nájomných otrokov! Tento stav nastane žiaľ vtedy ak pyramídové DSS rozkradnú pseudo"úspory", alebo skrachujú, resp. skrachujú firmy do ktorých akcií "investujú" Enrom je žiarivým príkladom, že aj 70 roční dôchodci museli ísť robiť, aby mali v USA u čoho platiť účty a neskončili na ulici ako nneplatiči!

Riešením je vlastnenie výrobných prostriedkov a rozhodovacich právomoci, čím sa náklady prenesú egalitárne na všetkých "zamestnávateľov" samých seba!!!

Ad 3, S takýmto riešením absolútne nesúhlasím, lebo v obciach je extrémný bordel a nielen by sa peniaze rozkradli, ale ešte by si na to poslalanci cez VZN zdvihli miestne dane a poplatky!

Riešením sú ľudovo demokratické výbory chudobných podobne ako vo Venzuele!

Oceňujem aspoň snahu autora naznačiť nejaké riešenia.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 06:46
1. Na Slovensku je oproti vyspelým trhovým ekonomikám nízka zamestnanosť (zhruba 60 ku 75,škand. kraj.) nie vysoká nezamestnanosť. Prečo by mali dôchodcovia na tretinovom úväzku platiť tzv. odvody resp. sociálne dane?! Prečo by nemohli byť zamestnaní vo verejnom sektore? Nepotrebuje verejný sektor skvalitniť, zvýšiť produktivitu? A keď produktivitu, prečo stále mať na mysli znižovanie pracovných síl a vyšší výkon. Veď ľudstvo usilovalo celé dejiny o znižovanie pracovnej zaťaženosti, či nie? 2. V mestách je vyššia miera solidarity. Navzájom sa ľudia viac "vidia". Išlo by o fond s pevne viazanými výdavkami a nie o rozpočet. 3. Áno, na "starších" seniorov sú vyššie výdavky, ale to neznamená, že si ich platia z vlastných dôchodkov - zdravotníctvo, takže tu existuje miesto na škrtanie. Neviem ako sú dnes riešené dôchodky ľudí s pokročilejším štádiom Alzheimerovej choroby, ale otázka znie rovnako: potrebujú mať vyplácané dôchodky? A pokiaľ ide o starostlivosť o nich, práve vyššie dôchodky budú viesť súkromné spoločnosti, aby im v (polo)privátnych domovoch sociálnych služieb navyšovali ceny za služby pokiaľ sa dá, pokiaľ výška dôchodkov dovoľuje: ide o klasický zákon ponuky a dopytu. Teda naopak, keby dôchodky boli nižšie, museli by znížiť ceny. Za ďalšie, DSS sú zdrojom pracovných príležitostí. Igor Daniš
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 07:09
Už pri terajších nízkych dôchodkoch pýtajú takéto zariadenia vyše 1000 euro mesačne plus sponzorský príspevok pri prijatí 3000? a keď tam na druhý deň odložený starček zomrie, všetko tam prepadne. Pritom médiá nás poučujú, že dôchodcovia si majú na takúto starostlivosť odkladať tak ako si mladí šetria na byty.Myslíte si, že chorí na Alzheimra sú liečení alebo umiestňovaní do ústavov zadarmo? Vekom vôbec neklesá potreba prostreidkvo pre dôchodcov.Už po 60-tke pre chronických chorobách dáte len za lieky aj 180-200? mesačne... Fico síce zrušil 20 korunášky u lekárov, ale tí si začali vyberať pri každej návšteve 10-20 ?, tí sociálnejší aspon 1-2 eurá vraj na náklady, ktoré im poisťovňa nepreplatí, už za otvorenie dverí a počítača...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 10:04

"1. Na Slovensku je oproti vyspelým trhovým ekonomikám nízka zamestnanosť (zhruba 60 ku 75,škand. kraj.) nie vysoká nezamestnanosť. Prečo by mali dôchodcovia na tretinovom úväzku platiť tzv. odvody resp. sociálne dane?! Prečo by nemohli byť zamestnaní vo verejnom sektore? Nepotrebuje verejný sektor skvalitniť, zvýšiť produktivitu?"

********************

S týmto konštatovaním sa tiež dá veľni ťažko súhlasiť. Kým u nás je nezamestnanosť cca 13-14% tak v susednej ČR je "len" 6%. Informácia dne zverejnená v SR (rozhlase)

Slovensko sa musí najskôr vysporiadať s nezamestnanosťou vysokošlolákov, ktorá každý rok sa pohybuje okolo 1/3 všetkých absolventov. Dokonca už ani v BA neplatí, že si tam všetci čerství absolventi nájdu prácu, ak je aj tam 29% nezamestnaných absolventov!

Dôchodci by nemali robiť už vôbec vo verejnom sektore, lebo blokujú úradnícke a managerské miesta absolventom! Navyše fyzickí pracujúci sú s podlomeným zdravím a intelektuálne pracujúci sú po rokov "žuhrenia sa" vyhorení a zaslúžia si konečne oddych!!! Pokokiaľ majú dostatok sil a volného času, tak nech sa venujú svojim záľubam, alebo ako dobrovoľníci v MVO

Čo sa týka produktivity práce, tak tá sa dá zvýšiť prevažne len zavádzaním nových technológií a nie zvýšením efektivity vykorisťovania.

Inými slovami povedané ak sa zvýši produktivita práce, tak treba znížiť pracovný čas napr. na 7 hodín denne a nie znížiť počet pracujúcich!Predsa ide aj o kvalitu pracovného života a nie o naháňanie sa za peniazmi za každú cenu!

Pokiaľ sa zníži počet pracujúcich a nezavedú sa nové produktívnejšie technológie, tak logický nedochádza k zvýšeniu produktivity práce, ale len k zvýšeniu efektivity vykorisťovania námezdných pracujúcich! Lebo sa logický zvýši extenzita práce (menej ľudí robí viac hodín denne), alebo dochádza k zvýšeniu intenzity práce (menej ľudí rovnaký výkon dosiahne naháňaním v šikanovaním v práci), čiže robia viac, namáhavejšie a rýchlejšie! Čo je mnohokrát na úkor oddychu a tým pádom na úkor bezpečnosti pri práci. Navyše unavení pracujúci urobia viac chýb, nepodarovkov, čím ide dolu kvalita práce a zvyšujú sa náklady výroby za zmätkové výrobky, polotovary, nekvalitné služby.

To isté platí aj v prípade zníženia stavu úradníčok napr. v štátnej správe. Pretože tie urobia rovnakú prácu za rovnaký čas za primeranej kvality. Ak musia robiť 4 úradníčky aj za 5 prepustenú, tak musia pracovať o 25% dlhšie, čiže robotu si nosia domov a doháňajú po nociach, alebo zostávajú o 2 hodiny dlhšie v práci!

Nepotrebuje verejný sektor skvalitniť, zvýšiť produktivitu? Moja odopoveď znie jednoznačnie NIE za vyššie uvedených okolností. Predsa ide aj o kvalitu pracovného života a zamestnanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily ktorá vyštudovala za peniaze proletariátu s prispením vlastných rodičov, lebo zadĺžením sa študentskými pôžičkami !!!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 10:26

"2. V mestách je vyššia miera solidarity. Navzájom sa ľudia viac "vidia".I.D.

***********************

Asi preto je v BA cca 2000 bezdomovcov a v Košiciach viac ako 1000?

Skôr by som to videla tak, že si viac solidárne pomáhajú stále ľudia na dedinách, kde nie je až taká veľká anonymita.

V mestach sú ľudia menej všímaví, ľahostajnejší, bezohľadnejší a chamtivejší.

Žila som v meste 15 rokov a s dedinským životom sa to nedá ani porovnať. Vôbec si neviem predstaviť, že by ľudia z mesta sa rozhodli postaviť si svojpomocne dom za pomoci susedov. V meste v tomto čase už nedokážu nič postaviť svojpomocne už ani cirkvi, kde je miera solidarity a spolupatričnosti podstatne vyššia ako medzi sekulárnymi občanmi!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 10:38

"...práve vyššie dôchodky budú viesť súkromné spoločnosti, aby im v (polo)privátnych domovoch sociálnych služieb navyšovali ceny za služby pokiaľ sa dá, pokiaľ výška dôchodkov dovoľuje: ide o klasický zákon ponuky a dopytu. Teda naopak, keby dôchodky boli nižšie, museli by znížiť ceny. Za ďalšie, DSS sú zdrojom pracovných príležitostí." Igor Daniš

***************************

Za ďalšie, DSS sú zdrojom pracovných príležitostí! Tak toto je taká sprostosť, že sa mi to ani nechce komentovať!

To ak mafiáni vytvoria pracovné príležitosti pre dealerov drog, výpalníkov, baseball-károv,..., tak im budeme tlieskať??? Predsa podľa vás "ide o klasický zákon ponuky a dopytu"! Vám asi nič nehovorí termín ako "poctivé remeslo"???

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 12:24
robit z najcenzurovanejsej diskusie na slovenskom internetovom priestore nejaky vzorovy priklad je kolosalny omyl alebo totalna nevedomost. dennik SME tvrdo popiera akukolvek slobodnu diskusiu. diskuterov s opacnymi politickymi nazormi atakuje a vymazava. moje IP ked tam zbadaju mam ban , staci ked napisem, aky je datum...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 12:25
alebo podfukarskych 99%. co by tym slovensko ziskalo?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. august 2012, 14:11
Antoninko B., ja zásadne volím radilálnu ľavicu! Pokiaľ takáto strana sa nezúčastnení v parlamentných voľbách, tak zásadne nevolím hegemonistických komoušov a ani vašich maseratovcov, ale hádžem prázdnu obálku!!! Aby raz bolo navždy jasno!!!
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama