Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ

K Manifestu komunistickej strany sa budeme neustále vracať, pretože vysvetľuje základnú tendenciu kapitalizmu - globalizáciu.