Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

EGON BONDY


Triedny boj je nepretržite vedený vládnúcou triedou proti ovládaným a vykorisťovaným.