Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

MICHAEL ALBERT


Prekonať kapitalizmus znamená presadzovať všeobecne platné hodnoty: rovnosť, solidaritu, rozličnosť, samosprávu a ekologickú rovnováhu.