Reklama
Reklama

Ad.: Jazyk a elektronické médiá

*Sami si šľapeme na jazyk:* Je to výborný článok. Ja by som chcela hovoriť o jednej čiastkovej veci zo skúsenosti v styku so zahraničím. Teraz sú dámy "IN" ak si nepridajú k meno koncovku -ová. Pred rokmi som chodievala so Štátnym bábkovým divadlom na umelecké turné po svete a stalo sa, že jedna profesorka francúzštiny si všimla, že v programe je viac mien s koncovkou -ová!
Počet zobrazení: 1604
uvod_szabova.JPG

Spýtala sa, či sú to príbuzní, alebo nejaké pravidlo?! Keď som jej vysvetlila, že podľa pravidiel slovenčiny ženy majú mená s koncovkou - ová, bola nadšená. Konečne jeden národ, ktorý to dobre vyriešil, aby sa rozoznali ženské mená. Dôvodila, že teraz je toľko rozličných krstných mien, z ktorých nemožno rozoznať, či sú ženské či mužské a čitateľ nedokáže identifikovať, či je reč o žene či mužovi.- A vy, Slováci, ste to vyriešili! Gratulujem vám! - zakončila so mnou rozhovor pani profesorka Yvonne Gauthier. Takto sa mi predstavila a bola som veľmi hrdá na našu vynaliezavú slovenčinu, ktorá môže byť príkladom aj pre iné svetové jazyky.

Dôvetok redakcie:

Pani Tereza Szabová-Kornošová, členka klubu Nového slova, nám poslala fotografiu, na ktorej je s kolegami bábkohercami po svojom vystúpení v predstavení Jána Romanovského Princezná Kukulienka v Bratislavskom bábkovom divadle pri príležitosti jej životného jubilea.

Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti rozhovor filozofky a spisovateľky Etely Farkašovej s Teréziou Szabovou-Kornošovou v Literárnom týždenníku č. 17 – 19 z 9. mája 2012 pod titulkom Deti sú úprimní diváci.

Zároveň sa pripájame k početným gratulantom jubilantky, prajeme jej zdravie, ako aj vitalitu a optimizmus, ktorými tak pozitívne ovplyvňuje naše klubové stretnutia.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
12. máj 2012, 15:26
hovoríte mi zo srdca, lebo frflem a často aj na blogu Slova, že nepoužívame v slovenčine ženskú koncovku - ová. A ďakujem aj pani profesorke Yvonne Gauthierovej, že tomu rozumie. A že sa neuráža ako napríklad česká politička Karolína Peakeová, alebo Slovenky Zuzana Wienková alebo Hana Fábryová.
Obrázok používateľa miso.krahulec@gmail.com
Michal Krahulec
13. máj 2012, 06:37
bo ja veľmi rád nie som, bo pozeranie skrz slovenčinu do mojich gatí mi robí len problémy a ubližuje láske, ktorá je medzi mnou a mojím partnerom.
Obrázok používateľa miso.krahulec@gmail.com
Michal Krahulec
13. máj 2012, 10:00
Považujem za neslušné pozerať cudzím ľuďom do gatí alebo sukní nevynímajúc pozeranie skrz jazyk alebo občiansky preukaz.
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
13. máj 2012, 12:20
Chcem povedať pár slov o inom prípade hrešenia (podľa Vojtecha Mihálika) proti slovenčine. Počúvajte reportáže zo svetových majstrovstiev sveta v hokeji. Čo tam počujete od našich slávnych reportérov? Ako padajú "jedna, dve". Čo? No predsa branky. Ale to platí v Česku, na Slovensku padajú "góly", a tie sú, ak sa nemýlim, mužského rodu. Celé desaťročia jazykovedci na toto "hrešenie" upozorňujú; na našich pánov reportérov, to dosiaľ nezúčinkovalo. Alebo že by jazykovedci boli medzitým ustúpili? To azda nie. A ak by predsa, tak vopred pekne odpytujem, prepáčte.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
16. máj 2012, 03:14
Dostať sa od diskusie o slovenčine k obsahu gatí priateľa sa mi javí ako čítankový príklad exhibicionizmu. Obsah vašich ( a vášho priateľa) gatí ma úprimne nezaujíma. Naopak diskutovať o erózii kultúry - a ňou systematické ( aj nesystematické) útoky na jazyk sú - je dôležité. Veď tu ide aj o rešpekt k ľuďom, ktorí môžu komunikovať iba v rodnom jazyku. Upierať im toto právo doma ( alebo tam, kde žijú, a musia žiť podľa miestnych pravidiel/zákonov) je arogantné, kruté a neznášanlivé. Extrémna ochrana vlastných práv ( právo počúvať, čo chcem a v akom chcem jazyku) nadradená nad práva ostatných je absurdným produktom vulgárneho módneho liberalizmu. P.S. z používania cudzích slov - ako vidno- nemám fóbiu, no musia byť funkčne odôvodnené a konsensuálne prijateľné a známe...
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
17. august 2012, 09:52
Aj ja som bol vždy zástanca čistej slovenčiny. Ale v tomto prípade = koncovky - ová u ženských mien nie je vhodný žiadny mantinelizmus. Rozhodujúce nie je to, kde tá dotyčná osoba ženského pohlavia žije. Rozhodujúci je pôvod jej mena. Ak je Slovenka, ktorá sa vydala za muža cudzieho = zahr. pôvodu, alebo táto žena pochádza zo zahraničia a len žije = pôsobí na Slovensku, tak môže kľudne používať svoje priezvisko bez koncovky - ová. Nemôžeme jej pôvodné meno len preto, že žije tu meniť. Ale ak ide o Slovensku a nie je žiaden dôvod na zmenu jej priezviska, tak v slovenskom znení samozrejme bude vždy koncovka - ová. Takže, ani tu, priatelia, nemôže platiť nejaký radikalizmus a jednota. Ako sami vidíte, aj pravda môže byť niekde uprostred. Aj pri dodtžaní čistoty slov. jazyka.
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama