Reklama
Reklama

Add.: Robert Rex

*Pri Rozhanovciach v roku 2012 zvíťazíme!:* Vždy ma potešia odvolávky na múdrosť minulosti. Hovorí sa, že z histórie by sme sa mali poučiť. A ešte viac ma poteší historická vtipnosť, čo v tomto príspevku sa vyskytuje hojne.
Počet zobrazení: 1822

Obdobie, ktoré predchádzalo Rozhanovciam v roku 1312, bolo skutočne krízou vládnutia. Výmena dynastií, skončili Arpádovci a snaha o nastolenie novej dynastie, ktorej prvým panovníkom mal sa stať a stal sa Karol Róbert, bola sprevádzaná totálnym rozkladom štátu. Toto obdobie sa v našich dejinách nazýva obdobím malých kráľov. V Uhorsku nerozhodoval panovník, ale veľmoži, ktorí vo svojich dŕžavách vytvárali ilúziu súkromného štátu, okrem samotnej korunovácie. Na západnej polovici Slovenska to bol Matúš Čák, na východe Omodej, v Zadunajsku páni z Kyseku, zopár králikov v Chorvátsku a na východ od Tisy. Dnes mi to pripomína domíniá našich finančných a inak kreovaných skupín, či je to skupina P Gorila, JaT Gorila alebo ďalšie. Malí králi, pardon, samí prezidenti skupín a skupiniek.

Marcové rozhanovské víťazstvo kráľa Roberta je dobrý vstup, ale vojna pokračuje. Napokon aj Matúš Čák ešte ďalších 9 rokov využíval krajinské fondy, väčšinou nakradnuté. Avšak Karol Róbert trpezlivou a najmä rozhodnou politikou krajinu postavil na pevné politické a ekonomické základy a jeho syn Ľudovít, narodený v Trnave, dielo rozvinul. Nie náhodou sa mu ušiel prívlastok Veľký. A dnešný vládca, odvodené od výrazu predseda vlády, má obdobnú úlohu. Skrotiť či poraziť dnešných králikov, postaviť hospodárstvo na pevné nohy, dúfam, že sa objaví nejaká nová Kremnica a predovšetkým stabilizovať štátnu moc ako rešpektovaný prostriedok spolužitia občanov. Dosiahnuť aby štát rozhodoval a našich životoch a nie burza alebo neformálne stretnutie na Vazovovej ulici. Dá sa to dosiahnuť jedine absolútnym povýšením práv každého občana na slušný život, naplnením všeobecného zmyslu ľudského života. A zmyslom ľudského života určite nie je zisk jednotlivca na úkor blížneho svojho. Ekonomiku podriadiť spoločnému záujmu. Hospodársky rozvoj je zmysluplný len vtedy, keď slúži všetkým a solidárne.

Stabilizácia a následný rozmach trvali Anjouovcom 75 rokov. Dúfam, že nás, Slovenskú republiku, čaká 5 rokov stabilizácie a 70 rokov súvislého rozmachu. Apropo! Zájdite v sobotu 16. júna 2012 na rozhanovské polia pri Košiciach. Uvidíte a precítite veľkolepú rekonštrukciu samotnej bitky, priblížite si atmosféru spred rovných 700 rokov od spomínaného víťazstva Karola Róberta nad malými kráľmi. Pripravuje to mesto Košice. Ako sami Košičania tvrdia, doba panovania Karola Róberta bola pre Slovákov v Uhorsku zlatým vekom. Začalo sa to na rozhanovskom poli 15. júna 1312, kde sa vďaka Košičanom zrodil kráľov strategický úspech. Mesto Košice z tohto odvážneho počinu svojich predkov môže právom odvádzať svoje dnešné významné postavenie. A ja pridávam, dúfam, že aj naša účasť vo voľbách a naše strategické rozhodnutie v prospech lepšej budúcnosti nebudeme ľutovať, ale, naopak, budeme sa môcť našim potomkom pýšiť našou odvahou.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
24. marec 2012, 17:46
Dnesšní "králici" žiaľ nebojujú ani tak v prospech svojho okolia ako Matúš Čák, ktorý v tom čase zveľaďoval nielen svoje panské sídla, ale udržiaval ako jeden z mála i poriadok v oblasti, kde pôsobil, síce kruto ako to už vtedy feudáli robili, ale udržiaval... želajme teda, aby sa "králici" podriadili tak ako Matúš Čák - stiahol sa a už neútočil, dožil v pokoji.
Propagovanie tej ukážky je dobrým počinom, aspoň bude v mediálnych správach niečo pozitívne.
Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
03. apríl 2012, 17:35
Ej, kde všade už o "našej" košickej bitke chýrujú...! Príďte sa teda pozrieť, či sa ju po rovných 700 rokoch opäť podarí kráľovi vyhrať. Pretože históriu nám treba nielen poznávať, ale občas aj precítiť. Na rozhanovskom bojovom poli bude mať 16. júna 2012 k tomu každý príležitosť. Karol Róbert sa vraj už chystá... Za prípravný výbor Pamätných dní Bitky pri Rozhanovciach Ján Mičovský
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama