Reklama
Zľavy na wellness pobyty
Reklama

ERIC HOBSBAWM


Ekonomický a politický liberalizmus, buď jednotlivo či v kombinácii, nemôže poskytnúť riešenie problémov 21. storočia. Opäť nastal čas, kedy je nutné brať Marxa vážne.