Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

ERIC HOBSBAWM


Ekonomický a politický liberalizmus, buď jednotlivo či v kombinácii, nemôže poskytnúť riešenie problémov 21. storočia. Opäť nastal čas, kedy je nutné brať Marxa vážne.