Reklama
Reklama

Slovo vám, vážení čitatelia a spolupracovníci

Predovšetkým sa chceme poďakovať všetkým, ktorí na našu výzvu siahli na svoje peňaženky a prispeli, často zo skromných dôchodkov, aby Slovo mohlo aj ďalej vychádzať. Väčšina darcov si neželala zverejniť svoje meno, ďalší zverejnenie podmienili, len ak pristanú všetci. Preto zoznam darcov nezverejňujeme, samozrejme, podľa predpisov ho v Klube Nového slova vedieme.
Počet zobrazení: 2640
slovko kolaz.jpg

Táto prosba sa týka aj viacerých darcov, ktorí už príspevok poukázali, zašlite údaje na dolu uvedenú e-mailovú adresu.

Zároveň sa snažíme, aby Slovo bolo čoraz aktuálnejšie a príťažlivejšie. Preto sme rozšírili doterajší počet rubrík (pozri Kategórie) v ľavom stĺpci pod hlavičkou v podstate na tie, ktoré boli v tlačenom Slove, ba niektoré sme pridali. Ide nám o to, že pri rozrastajúcom sa počte článkov a informácií, ktoré sa ponúkajú, nemôžeme všetko uverejniť na hlavnej stránke, bolo by to neprehľadné, miešali by sa novinárske žánre s vedeckými či literatúrou, prózou aj poéziou. Zvolili sme postup z tlačeného periodika: na prvú stránku (hlavnú) budeme dávať určitý výber, ostatné veci budeme zaraďovať do rubrík, prípadne ich dáme na hlavnú stránku na aktuálny čas a potom budú už len rubrikách.

Od vás, našich čitateľov si to bude žiadať – podľa vášho záujmu – listovať v rubrikách, teda klikať na ne. Po kliknutí môžete čítať články v príslušnej rubrike. Aby ste mali predstavu, jednotlivé rubriky priblížime.

Slovo vám – kratší, ľahkým štýlom napísaný príhovor, ktorému sa v novinárskom  prostredí hovorí stĺpček.

Mimochodom – v tlačenom týždenníku to boli drobné glosy a postrehy, mali by ste ich nájsť aj na webe, siahneme aj po statusoch našich autorov i čitateľov na Facebooku.

Aktuality – v podstate správy o mimoriadne významných udalostiach, o ktorých sme ešte vlastnými zdrojmi, prípadne z webov, s ktorými spolupracujeme, nezískali obšírnejší komentár či iný článok. Aktualita bude na hlavnej stránke len krátky čas, pokiaľ ju nenahradí iný materiál o udalosti.

Komentáre – hádam bližšie netreba špecifikovať, ide o komentovanie najrôznejších vzťahov a problémov vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Politika – najmä vnútropolitické úvahy a politologické state, ale aj články a vystúpenia politikov, otázky, problémy a úlohy sociálnej demokracie.

Ekonomika – analytické, rozborové a vzťahové materiály o „ekonomike na Slovensku“, ale aj medzinárodných ekonomických súvislostí.

Zahraničie – komentáre, rozbory, analýzy o dianí v medzinárodných vzťahov, v jednotlivých krajinách, ale aj otázky ochrany životného prostredia, klimatických zmien a ďalších ohrození civilizácie.

Rozhovory – obsah rubriky je zrejmý.

Kultúra – tak ako doteraz, recenzie literárnych diel, filmov, operných a divadelných predstavení, informácie o významných kultúrnych podujatiach, festivaloch a pod.

Slovensko – rubrika v novom členení v podstate nie je potrebná, ale zachovávame ju, pretože listovaním v nej môžete nájsť materiály zaraďované doteraz.

Čítanie – nová rubrika, ktorá by mala byť akousi literárnou prílohou Slova na víkend. Chceme v nej prinášať ukážky z literárnej tvorby - poviedky, úryvky z diel, poéziu, eseje aj publicistiku spisovateľov a básnikov. Rubrika by sa mala zapĺňať najmä pred voľnými dňami.

Osobnosti – osvedčená rubrika, budeme sa jej viac venovať aj v spolupráci s ďalšími periodikami a webmi.

História – opäť jedna z osvedčených rubrík, ktorú viac napĺňať nám bránia len kapacitné možnosti redakcie.

Na cestách – reportáže, najmä cestopisné z domova i zo zahraničia s Fotogalériou.

Prečítali sme – rubrika, do ktorej budeme zaraďovať podnetné články od periodík a webov, s ktorými Slovo spolupracuje, vrátane zahraničných, zároveň tu patrí naša rubrika Kniháreň, v ktorej prinášame anotácie – odporúčania najmä politickej a spoločensko-vednej literatúry.

Trendy – rozsiahlejšie rozborové materiály o smerovaní a problémoch v jednotlivých oblastiach nášho života a v celom svete, pôvodné i prekladové.

Štúdie a analýzy – niečo ako Čítanie, ale tentoraz pre politológov, filozofov, ekonómov a ďalších spoločenských vedcov.

Klub Nového slova – prepisy záznamov zo stretnutí Klubu Nového slova; doteraz zaraďované Kluby do rozhovorov postupne presunieme sem.

Slovo čitateľov – na konci bolo aj v tlačenom týždenníku, ale nie je v našom ponímaní na poslednom mieste. Aj keď dnes môžu čitatelia písať do rubriky blogy, aj naďalej chceme dať možnosť listov redakcii – pravda, treba ho zaslať. Navyše, chceme v tejto rubrike „vyťahovať“ aj zaujímavé názory z diskusií pod jednotlivými článkami či blogmi.

Vážení čitatelia a spolupracovníci, budeme radi, ak vaše a naše Slovo budeme tvoriť v úzkej spolupráci, v dobrej pohode a vo vzájomnom porozumení.

Za redakciu editor

Emil Polák

polak.emil@gmail.com

Zatiaľ nehodnotené
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
19. marec 2012, 06:29
ako dlhoročný čitateľ i odberateľ NS je mi nesmierne ľúto, že môj obľúbený časopis, internetové noviny, má existenčné problémy. Veľmi rád by som prispel na chod tejto webovej stránky aspoň troškou. Tak ako vy aj ja mám problémy, zatiaľ našťastie nie existenčného charakteru a ak nie pravidelný príjem manželky moje vyše dvojročné suchoty pokiaľ sa týka príjmu na chod domácnosti by mali oveľa katastrofálnejšie následky na našu domácnosť. K tomu, že som už pre túto spoločnosť starý a nerentabilný sa ešte v minulom roku pridružila autohavária s následkami na zdravie i nenávratnú škodu rozbitého auta. Všetky tie skúsenosti okolo havárie ma vrátili do našej kapitalistickej reality. Na ľudskom nešťasti sa u nás priživuje množstvo supov, ktorí len čakajú ako uchmatnúť a využiť čo najviac z ľudského nešťastia. Dúfam, že sa čím skôr z tejto šlamastiky dostanem a pokiaľ mi zdravie ako tak slúži nebudem na obtiaž svojej rodine ani miznucému štátu. Roboty sa nebojím a hoci u nás na východe aj k lopate potrebujete známosť niečo si už nájdem. Veď mudrlanti z väčšiny strán majú vyárendované miesta po všetkých možných úradoch.
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
27. marec 2012, 23:51
robia vládu.
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama