Reklama
Reklama

Add.: Odišiel Matej Andráš, bývalý osobný tajomník Vlada Clementisa

*Vidieť veci a vecičky života:* Vlado Clementis mal veľmi rád Novomeského básne, a z nich najmä verš o schopnosti vidieť veci a vecičky života. Preložené do zrozumiteľnej reči, tešilo ho, ak mal dakto z blízkych ľavicových intelektuálov schopnosť vnímať život v jeho plnej šírke, ak si vedel všímať aj zdanlivé maličkosti, detaily.
Počet zobrazení: 1514

Lebo sú ľudia, ktorí pre veľké veci nevidia ani obyčajný život. Azda pre túto schopnosť, pre to, čomu vtedajší mladí ľudia vraveli, že majú sociálne cítenie, ich priťahovali aj Clementis aj Novomeský. Dr. Matej Andráš aj v rozhovore, ktorý sme si už raz prečítali (NS, 2006) a teraz po novom si ho obnovili v pamäti, pri jeho smrti, dokladá, akí to bývali šťastní mládenci... V čase, keď sa vyrovnávame so smrťou Mateja Andráša, stojí za to vysloviť, že prežil bohatý a nesmierne činorodý život. Nič na tom nezmenila ani tzv. nežná revolúcia. Práve naopak, vtedy akoby chytil druhý dych. Spomínam si, ako som sa odvážil roku 1996 na cintoríne v Krematóriu osadiť krásnu mramorovú symbolickú tabuľu s menom JUDr. Vladimíra Clementisa, hoci som vedel, že jeho popol rozhádzali kdesi na lúke hneď pri Pankráci v Prahe. Recitovala vtedy Marína Kráľovičová, samozrejme, Novomeského verše z básne nazvanej prosto Báseň: „Čas letí jak vtáci nedozierni...,“ ktorá sa končí práve veršami: „lež predsa: pripíšte k jeho chvále, / že miloval tak strašne neskonale / veci a vecičky sveta." Samozrejme, že tam stáli aj Matej Andráš a Miloš Krno - obaja osobní tajomníci Vlada Clementisa ešte z čias, keď bol štátnym tajomníkom a potom aj ministrom zahraničných vecí ČSR. Tí, ktorí poznali Mateja Andráša, iste si ho zapamätajú ako človeka skutkov. Mal mladícku povahu aj vo svojej 90-ke. Pomáhal Slovákom v Poľsku, zaujímal sa o ich osud. Sú šťastní ľudia, ktorí si do neskorej staroby zachovajú takú sviežu myseľ a takú ochotu konať. Matej Andráš bol zosobnením kréda, ktoré je na závidenie: MYSLIEŤ A KONAŤ! Česť jeho pamiatke!

Drahoslav MACHALA, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov

Odišiel Matej Andráš, bývalý osobný tajomník Vlada Clementisa

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama