Reklama
Reklama

OSKAR KREJČÍ


Pre nerovnosť, ktorá bola umelo vytvorená pri transformácii v postsocialistických spoločnostiach, neexistuje rozumné ospravedlnenie.