Aktualita: České ocenenie pre Petra Dinuša

*Český Klub společenských věd oceňoval publikácie, ktoré významným spôsobom prispeli k myšlienkovému obohateniu ľavicového svetonázoru v rôznych spoločenských vedách i v praktickej politike. Medzi takými menami ako Jan Keller, Oskar Krejčí, Míla Randosrf, Tomáš Hejzlar, Ilona Švihlíková a ďalší sa ocitol aj Peter Dinuš, ktorý získal uznanie za knihu Vyrovnávanie sa s minulosťou?*
Počet zobrazení: 2873

Český Klub společenských věd oceňoval publikácie, ktoré významným spôsobom prispeli k myšlienkovému obohateniu ľavicového svetonázoru v rôznych spoločenských vedách i v praktickej politike. Medzi takými menami ako Jan Keller, Oskar Krejčí, Míla Randosrf, Tomáš Hejzlar, Ilona Švihlíková a ďalší sa ocitol aj Peter Dinuš, ktorý získal uznanie za knihu Vyrovnávanie sa s minulosťou?

Ocenení levicově zaměřených odborných prací vydaných v letech 2010 a2011

Dne 22. 2. 2012 se uskutečnilo slavnostní zasedání Klubu společenských věd při příležitost udílení cen autorům za odborné publikace levicového zaměření. Byla to již druhá akce, jejímž cílem je ocenit publikace, které významným způsobem přispěly v uplynulých dvou letech k myšlenkovému obohacení levicového světového názoru v různých společenských vědách i v praktické politice. Níže uvádíme přehled oceněných prací a jejich autorů.

Porota vedená prof. Václavem Průchou na třech zasedáních posoudila celkem 26 návrhů od jednotlivců a institucí a na základě jejího doporučení  výbor Klubu společenských věd přijal toto rozhodnutí:

Klub společenských věd vyjadřuje mimořádné ocenění autorům, jejichž práce jsou významným přínosem pro rozvoj společenskovědního poznání a to:

Janu Kellerovi - především za práci Tři sociální světy
Oskaru Krejčímu - především za publikaci Válka a za publikaci Lidská práva
Miloslavu Ransdorfovi - především za práci Ekonomika pro člověka
Autoři obdrží děkovný dopis Klubu společenských věd

Klub společenských věd   u d ě l i l   t ř i   hlavní ceny, a to

Zdeňku Hábovi  za publikované odborné statě z oboru ekonomie s přihlédnutím k jeho dlouholeté erudované vědecké činnosti. 
Stanislavu Kábelemu za publikaci „BABICE - dokumenty a polemiky“, která je jedinečnou vědecky zdokumentovanou prací o významné historické události, a současně s přihlédnutím k autorově další knize „Orosené vzpomínky“
týdeníku pro literaturu a kulturu OBRYS kmen za odborné statě z kulturologie a dalších společenskovědních oborů, které jsou výrazným přínosem k hodnocení stavu české kultury, a současně s přihlédnutím k mnohaletému publikování vědecko-kulturních statí.

Klub společenských věd   u d ě l i l   čtyřem autorům cenu Klubu společenských věd, a to

Věře Beranové za knihu „Z dějin českého estetického a uměnovědného myšlení 2011“ s přihlédnutím k dalším pracím autorky z oboru kulturologie.
Jiřímu Dolejšovi za knihu „Levice mezi minulostí a budoucností“ s přihlédnutím k dalším odborně orientovaným statím autora.
Jindřichu Fajtovi  za knihu „Listopad 1989“ s přihlédnutím k další práci autora „Nevědomí na cestě ke komunismu“.
Tomáši Hejzlarovi za statě z oboru kulturologie zaměřené k vědeckému pojetí kulturní tvorby.

Klub společenských věd   u d ě l i l  cenu Klubu společenských věd pro mladé autory do 35 let

Iloně Švihlíkové za knihu „Globalizace a krize“ s přihlédnutím k aktuálně vydávaným statím autorky k současné hospodářské krizi.

Klub společenských věd  v y j a d ř i l    u z n á n í  šesti autorům a kolektivům  za zpracování a vydání společenskovědních odborných prací:

Kolektivu Klubu českého pohraničí pod vedením Karla Jandy za sborník statí „Ve šlépějích Chodů“.
Václavu Bartíkovi za zpracování souboru volných listů „Pamětní desky na území Hlavního města Prahy“ a za stať „Pokus o ztrátu paměti“ v odborném sborníku.
Jánu Mišovičovi a kolektivu za publikaci „Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění“
slovenskému autorovi Peteru Dinušovi za knihu „Vyrovnávanie sa s minulosťou?“
Josefu Kůtovi za 19 statí historického zaměření zpracovaných v posledních letech, s přihlédnutím k jeho celoživotní odborné historické činnosti.
Janu Kuxovi a kolektivu za práci „Internační tábor Svatobořice“ s přihlédnutím k dřívějším pracím na toto téma.

Klub společenských věd mimo původních ujednání propozic v y j a d ř i l   na návrh odborné poroty u z n á n í  za překlady výrazně levicově orientovaných odborných prací zahraničních autorů dvěma předkladatelů

Rudolfu Převrátilovi za překlad knihy anglických autorů „Kybersocialismus“
Miroslavu Vráželovi za překlad knihy francouzského autora „Malý příspěvek k Černé knize antikomunismu a kontrarevoluce“

Klub společenských věd takto vyjadřuje nejen dík za publicitu levicově orientovaných děl, ale současně i vyzývá další odborníky k jejich aktivnímu vyjadřování se k současnému společenskému dění a osvětovému šíření pokrokových myšlenek.

Výbor Klubu společenských věd

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
01. marec 2012, 15:08
a určite nebudem sám, veď vďaka Klubu Nového Slova tú knihu máme mnohí a vďaka Klubu NS poznáme mnohých ocenených autorov.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984