Michal Polák: Hlavou proti vetru

Počet zobrazení: 2474

Autor o obsahu kihy: „Prvý oddiel knihy Trasoviská a východiská tvoria tri texty vzťahujúce sa k dôležitým historickým okamihom: obnove spoločenského pohybu, ktorú predstavoval vznik antikapitalistického hnutia, ďalej k reformnému procesu roka 1968 a napokon k novembrovej revolúcii roka 1989. Nasledujúci oddiel Slovo ku dňu obsahuje výber z krátkych textov, ktoré uvádzali počas môjho šéfredaktorovania jednotlivé čísla týždenníka Slovo. Texty v oddiele Hĺbka ponoru sa odrážajú od konkrétnych udalostí k podrobnejším úvahám, kým články v nasledujúcej časti Na zlobu doby sú bezprostrednejšími reakciami na dôležité udalosti, ktoré som sa snažil nielen popísať a rozobrať, ale spolu s priateľmi a kolegami aj priamou verejnou aktivitou ovplyvniť. V oddiele Ako páli ľavica sú články venované postupne jednotlivým inkarnáciám slovenskej straníckej ľavice od ponovembrovej KSS až po Smer. Oddiel Kráska i zviera sa zaoberá zahraničnou i domácou politikou USA, zatiaľ čo Dejiny a postavy prinášajú môj pohľad na viacero dôležitých uzlových bodov histórie. Napokon v časti Odkiaľ a kam nájde čitateľ súbor článkov rozoberajúcich z najrôznejších uhlov kľúčovú tému menom socializmus. Záverečnú časť knihy tvoria Rozhovory, ktoré som urobil pre Slovo s rôznymi osobnosťami najmä počas ich návštev na Slovensku – výnimku tvorí rozhovor s Michaelom Albertom, ktorý vznikol počas prvého Európskeho sociálneho fóra v roku 2002 vo Florencii.“

Petr Uhl v knihe Michala Poláka:

„V Bratislavě a v Praze vznikly před lety zvláštní ústavy „paměti národa“, jejichž smysl je zadupat komunismus a vše levicové do země. Tyto antikomunistické postoje sice nemají ve společnosti v českých zemích a na Slovensku výrazný ohlas, ale nevyvolávají ani větší odpor, občané zlhostejněli. Je proto jen dobře, že mezi námi jsou lidé, kteří prožili listopad 1989 ještě jako školou povinná dítka, a ve svém životě nebo literárním díle vycházejí z podobných zásad jako kritici autoritářských poměrů před rokem 1990. Dnes jsou vzdělanější, než jsme byli my a lépe znají svět a kritické postoje jeho současných kritiků. … Jako červená niť se texty Michala Poláka vine tento respekt k revolučním zápasům minulosti, a tím i k úsilí mnoha lidí v Československu, vrcholící v listopadu 1989. Tímto prizmatem posuzuje autor aktuální problémy na Slovensku, v Evropě i ve světě.

Názory a postoje Michala Poláka jsou konzistentně levicové, a neváhám napsat autenticky socialistické. Všude v Evropě a ve světě jde takovým lidem, jako je Michal Polák, o moderní vyjádření dávného hesla francouzské revoluce, které se v dnešní době překládá jako zajištění – v zákonech i v praxi – základních práv člověka, jde-li o starý požadavek svobody, jako rovnoprávnost bez diskriminace tam, kde se volalo po rovnosti, a jako sociální solidarita, kde kdysi stálo ono bratrství.“

Michal Polák: Hlavou proti vetru, vydalo CCW Bratislava v spolupráci so SOK Praha

Knihu si možno kúpiť osobne alebo objednať na dobierku adrese vydavateľa: CCW, Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, tel.: 02/5542 4683, e-mail: info@ccw.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
13. január 2012, 04:04
Teda, klobúk dolu, Michal, stretli sme sa na webe www.hejrup.sk i naživo a sme rovnakej "krvnej skupiny" vyznávajúcej ľavicové hodnoty, i keď nás delí generačný rozdiel 22 rokov a ja sa považujem za starého socialistu.

I tak som prečítal (a ešte čítam!) mnohé Tvoje myšlienky s nadšením, sú tu mnohé také, z ktorých sa môžem dať inšpirovať i ja, naučiť sa a získať nové pohľady.

Je mi cťou teda prizvať do čítania aj ďalších, kniha s tvrdými doskami (má v dnešných časoch veľmi praktický význam) vyzerá zdanlivo robustne, ale číta sa veľmi dobre, "moderne", pretože bez úvodu, príhovoru a doslovu ide o 78 samostatných článkov zozbieraných do tematických celkov, je to to pravé moderné čítanie na desať minút jeden článok voľného času s inšpiráciou na celý život. Aj keď práve my na Slove už niektoré zo statí spoznáme odtiaľto z webu, je veľmi dobré, že sú vytlačené, budem knihu požičiavať a odporúčať všetkým tým, ktorí sa až tak na internet nedostanú.
Díky.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984