Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

KAREL ČAPEK


Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.