Z dejín ruskej diplomacie (vybrané osobnosti) - nová kniha Petra Juzu

Počet zobrazení: 1761

Počas vlády Petra I. sa realitou stávajú okolnosti priaznivo vplývajúce na vývoj Ruska. Posilnila sa absolutistická moc panovníka a súčasne sa oslabilo postavenie Švédska a Turecka. V hospodárskej sfére sa zaznamenalo, tak ako aj dnes, bezkoncepčné využívanie energetických prírodných zdrojov za Uralom.     

Proces vrcholiaci za vlády Petra I. sa však začal vznikom prvého centralizovaného ruského štátu koncom 15. storočia, keď sa podarilo pripojiť k Moskve Novgorod (1478) a Tverské kniežactvo (1485). Vymanenie z mongolsko-tatárskeho jarma (1480) a dve spomenuté udalosti znamenali vznik ruskej štátnej nezávislosti a umožnili Rusku vstúpiť do svetových dejín.

Ruská ríša vznikala v pestrom a protirečivom regióne, čo sa zakódovalo do jej podstaty a historicky muselo Rusko viesť súboj s problémami, ktoré mali hlavne charakter prírodný, geografický a historicko-politický.

Najnovšia práca Petra Juzu mapuje niektoré historicko-diplomatické fakty prostredníctvom konkrétnych osobností (pričom jedna z nich sa narodila na území dnešného Slovenska). Vznikla na základe prednášok pre študentov z dejín diplomacie so špeciálnym zameraním na dejiny ruskej diplomacie, ktoré sú v našich podmienkach akosi cielene zamlčované (v tom lepšom prípade), alebo deformované, či o ne nie je záujem.

Peter Juza: Z dejín ruskej diplomacie (vybrané osobnosti, PeIn Malacky, 2011

(Knihu možno kúpiť v inštitúte A.S.A, Gunduličova 12, Bratislava, tel. 02 54430031, e-mail: asa@inst-asa.sk)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984