Reklama
Reklama

Európsky sen sa mení na nočnú moru (1)

Pokyny EÚ a MMF krajinám s „dlhovou krízou“ zhoršujú situáciu. A nie je to len v Grécku, kde už nefunguje takmer nič. Nezamestnanosť v Írsku sa priblížila k 15 %, čo je najviac za posledných 17 rokov! Portugalsko bude mať v roku 2012 o polovicu hlbšiu recesiu, než s akou počítal európsky „ozdravný“ plán. Európska únia sa stáva nástrojom na presadzovanie sebeckej neoliberálnej spoločnosti.
Počet zobrazení: 4373
zastava.jpg

Ale o tom až v druhej časti, lebo teraz (takmer) každého na Slovensku (a môžete si byť istí, že aj inde v EÚ) viac trápia vnútorné problémy únie. Predovšetkým ekonomické. Čoraz viac totiž doliehajú na plecia radových Európanov. Hoci v životnej úrovni sú medzi národmi (štátmi) rozdiely – chudobný na Slovensku sa má inak než chudobný v Nemecku či vo Francúzsku – trend je rovnaký: zväčšujúce sa príjmové a majetkové rozdiely vnútri spoločnosti, prenášanie bremena verejných výdavkov na horšie zarábajúcich, okliešťovanie verejných služieb. S tým priamo súvisí zhoršovanie životnej úrovne významnej časti verejnosti, niekde rast nezamestnanosti a všade ekonomické problémy sprevádzané vysokými verejnými dlhmi.

Neznie to neuveriteľne, že som ešte nestretol človeka, ktorý by si dookola lámal nohu opakovanými skokmi z toho istého schodíka v presvedčení, že toto mu pomôže vyliečiť sa. Znie to neuveriteľne, ale európski lídri sa správajú presne tak. Opakovane a dookola „ordinujú“ chorej ekonomike liečbu, ktorá evidentne zlyháva, ba spôsobuje čoraz väčšie problémy. Vlády musia na jednej strane šetriť a znižovať verejné výdavky, na druhej zvyšovať záchranné balíky peňazí na pomoc súkromným bankám. A na pomoc iným vládam, ktoré sa dostávajú do čoraz hlbších problémov, lebo sa usilujú šetriť a znižovať verejné výdavky.


Namiesto príčin sa riešia dôsledky

Dôkazom je dianie v krajinách, ktoré spustili „dlhovú krízu“. Všetkým, ktoré už dostali európsku pomoc – Grécko, Írsko, Portugalsko – vydáva „trojka“ - Európska centrálna banka (ECB), Európska komisia (EK) a Medzinárodný menový fond (MMF) - pokyny, aké opatrenia majú ich vlády prijímať. A potom ich pravidelne hodnotí, ako sa im darí tieto pokyny plniť. Jej pôsobenia však nápadne pripomína koncepčné dokumenty „reformy“ zdravotníctva za čias ministra Rudolfa Zajaca, ktoré u starých ľudí presadzovali výlučne symptomatickú liečbu. Je totiž lacnejšia, ale nesústreďuje sa na odstránenie choroby ako takej (jej príčin), ale len na potlačenie jej prejavov (symptómov) – bolesti, vyrážok, horúčok atď.

Aj pokyny trojky sa sústreďujú na zníženie verejných dlhov, ale zjavne neberú do úvahy skutočné príčiny, dôvody, teda politiku, ktorej prejavom je zvyšovanie závislosti vlád od požičaných peňazí. Mimochodom, príbuznosť oboch prístupov nie je vôbec náhodná. Nie je to cieľom tohto článku, ale tá príbuznosť je prirodzeným dôsledkom toho, že obe tieto politiky vychádzajú z rovnakých ideologických základov neoliberalizmu. Ak by „liečbu“ zadlžených krajín EÚ zverili R. Zajacovi, vyzerala by úplne rovnako, hoci ju teraz „ordinujú“ slovutní ekonómovia a R. Zajac je „len“ lekár (ktorý však – mimochodom - neoliberálnej ekonomike rozumie veľmi dobre, veď v nej roky podniká).

Táto „symptomatická liečba“ však nemôže byť úspešná a napriek prvým výsledkom ani nebude. O jej neúspechu v Grécku niet pochýb už teraz. Papandreuova vláda presadzuje stále nové a nové reštriktívne opatrenia, ktoré však nestačia ani len na zníženie verejného dlhu, nieto ešte na naštartovanie hospodárskeho rastu. Grécka ekonomika sa potáca v recesii, hospodárstvo namiesto rastu padá strmhlav nadol a verejné úspory tento trend ešte prehlbujú. Súkromná sféra nemá chuť a ani prostriedky, aby novými investíciami prispela k zlepšeniu vývoja ekonomiky, verejná je nútená správať sa rovnako. Stokrát môžeme odsudzovať „lenivých“ Grékov, že namiesto toho, aby začali „makať“ stále štrajkujú, autori reštriktívnej politiky s tým jednoducho mali počítať. Inak sú ich návody iba akademickými riešeniami, vhodnými do vedeckých štúdií, nie pre reálnu politiku. Suma sumárum – realita ukazuje, že nadiktovaná reštriktívna politika v Grécku nevedie k želanému výsledku.


Írsko má rekordnú nezamestnanosť

Avšak iba zdanlivo je to lepšie v Írsku a Portugalsku. Tieto dve krajiny na tom neboli tak zle ako Grécko ani na začiatku krízy a skôr než ich zruinovali burzoví špekulanti, zasiahol euroval. Zatiaľ sa im darí plniť reštriktívne makroekonomické plány, ale o ich udržateľnosti možno vážne pochybovať. Posledná hodnotiaca správa Írsko chváli za šetrenie a znižovanie schodku verejných financií, ale zároveň dôrazne varuje írsku vládu, aby okamžite riešila hrozivo vysokú nezamestnanosť. Zástupca riaditeľa európskeho oddelenia Medzinárodného menového fondu (MMF) Ajai Chopra pred dvoma týždňami  na ekonomickej konferencii v írskom meste Kenmare upozornil, že „nezamestnanosť je stále veľmi, veľmi vysoká, dokiaľ sa nezačne znižovať, šampanské nebudeme môcť otvoriť“. Miera tamojšej nezamestnanosti prekročila 14,5 % a je najvyššia za posledných 17 rokov!

Írska vláda na jar vyhlásila, že v dôsledku prijatia takmer 100-miliardovej pomoci zníži verejný dlh už v tomto roku o 6 mld €. Časť z toho má pokryť aj zvyšovanie príjmov. O tom však možno mať vážne pochybnosti. V rámci neoliberálnych reforiem zo začiatku tohto storočia Írsko znižovalo dane, najmä pre podniky. Vláda aj teraz deklarovala, že podnikovú daň, ktorá je na úrovni 12,5 %, nebude za nijakých okolností zvyšovať. Pritom od roku 2007 sa hrubý národný produkt Írska zmenšil o 15 percent a daňové príjmy klesli zo 47 miliárd € na 31,5 miliardy, čiže spadli na úroveň roku 2003. „Za týchto okolností si nemôžeme dovoliť terajšiu úroveň verejných výdavkov. Musia sa vrátiť na udržateľnú úroveň zodpovedajúcu veľkosti našej ekonomiky,“ vyhlásila írska vláda a jasne teda dala najavo, že úsporné opatrenia zaplatia radoví občania. Rekordný nárast nezamestnanosti a pokles príjmov radových občanov však jednoducho nemôže viesť k udržateľnému ozdraveniu ekonomiky a už vôbec nie k jej dlhodobému rastu.

Svedčí o tom aj najnovší vývoj v Portugalsku, ďalšej krajine, ktorá dostala pôžičku z eurovalu a ktorej vláda sa preto musí podrobiť pokynom EK, MMF a ECB. Na jar autori pokynov tvrdili, že Portugalsko čakajú dva roky recesie, ktorá sa bude postupne zmierňovať a od r. 2013 začne tamojšia ekonomika mierne rásť. Tento rok mal pokles dosiahnuť 2 %, v budúcom mal byť tesne pod touto úrovňou. Realita ukazuje, že tohtoročný pokles bude 1,9 – 2,0 %, ale návrh portugalského rozpočtu na budúci rok spred dvoch týždňov počíta s poklesom domácej ekonomiky o 2,8 %! „To signalizuje, že hospodárstvo sa nachádza v hlbšej recesii, než sa predpokladalo,“ upozorňuje agentúra Reuters a dodáva, že „očakávaný pokles je výrazne vyšší než 2 %, s ktorými počíta záchranný plán EÚ a MMF dohodnutý v máji. Okrem toho to bude najvýraznejší pokles portugalského HDP za niekoľko ostatných desaťročí.“


Portugalsko upadá do stále hlbšej recesie

Portugalská vláda sa napriek tomu usiluje dodržať podmienky „trojky“ a počíta na budúci rok s poklesom deficitu na 4,5 % HDP z 5,9 % HDP v tomto roku. Podľa hospodárskych novín Diario Economico vláda pre slabší ako odhadovaný výkon ekonomiky v roku 2012 pripravuje dodatočné škrty vo výdavkoch, aby zredukovala rozpočtový deficit tak, ako sľúbila veriteľom. Avšak už doteraz zvyšovala dane (samozrejme, najmä spotrebné a DPH) a škrtala v sociálnej oblasti. Lenže centrálna banka vláde odporúča ďalšie škrty, hoci podľa Reuters „experti odhadujú, že k poklesu prispievajú aj úsporné opatrenia, na ktorých sa Lisabon dohodol s EÚ a MMF“ a prezident Anibal Cavaco Silva tento týždeň varoval, že ak ekonomika nezačne opäť rásť, alebo ak sa zhoršia finančné podmienky v eurozóne, Portugalsko bude potrebovať ďalší záchranný program.

A to vôbec nie je nereálne, lebo napr. v 2. štvrťroku 2011 sa portugalskej ekonomike darilo lepšie, ako sa očakávalo. HDP krajiny za tri mesiace do konca júna stagnoval oproti predchádzajúcemu kvartálu, kedy klesol. Teraz je zrejmé, že išlo len o dočasný jav, ktorý trval veľmi krátko. A pesimistické varovania vyzerajú oveľa reálnejšie než optimistické predpovede.

Aby neoliberáli zvalili vinu za vlastné chyby na niekoho iného, rozširujú lživé tvrdenie, že na juhu Európy žijú povaľači, ktorým sa jednoducho nechce robiť. Túto tézu veľmi presvedčivo v zaujímavom článku vyvracia analytik TRIM Brokers Peter  Margetíny. Nie na základe osobných skúseností dovolenkárov („nespokojní s otrasnou obsluhou v reštaurácii, pokazenou stravou, všetky lekárne mohli byť počas obednej prestávky zatvorené dlhšie, ako by očakávali a akákoľvek sťažnosť si vyžadovala horu byrokracie“), ale na základe jasných údajov dokazuje, že na juhu Európy nežijú povaľači.

Zamestnanci na juhu Európy zvyknú pracovať viac hodín ako ich kolegovia na severe. Až na Taliansko je aj podiel populácie na pracovnej sile podobný v silnejších krajinách Európy. Produktivita práce v Grécku rástla neuveriteľne rýchlym tempom v predkrízových rokoch a jej rast v Portugalsku bol na úrovni iných západných krajín EÚ. Navyše práve Španielsko a Taliansko nemali veľké rozpočtové deficity (Španielsko malo dokonca rozpočtový prebytok) a pôžičky z „bezproblémových“ krajín EÚ tam tiekli do súkromného, nie verejného sektora. „Je teda na mieste spochybniť vyhlásenia, že obrovské rozpočtové schodky južných krajín sú zodpovedné za krízu,“ tvrdí P. Margetíny. Porovnanie štátnej pomoci ukazuje, že krajiny západnej a severnej Európy dávajú svojim ľuďom oveľa viac. A južanské penzie nie sú zvlášť štedré, ani v pomere k príjmom, v porovnaní so zvyškom západnej Európy.


Sebecká neoliberálna EÚ

Aby tento článok nedosiahol nečitateľnú dĺžku, nebudem rozoberať stav ekonomík a verejných financií tých európskych štátov, ktoré majú štedrejšiu sociálnu politiku, väčší podiel štátu na ekonomike a najmä vyššie dane (a odvody). Iba v jednej vete skonštatujem, že Švédsko, ktoré je týmito atribútmi dobre známe, udržuje dlhodobo prebytkový štátny rozpočet, ktorý sa do deficitu dostal iba v dvoch krízových rokoch. Ale vlani sa už opäť vrátil k prebytku (0,2 % HDP). Ak k tomu pridám vyhlásenie jedného z účastníkov stredajšieho summitu v Bruseli, že dohoda lídrov je potrebná, aby „banky konečne začali požičiavať a ľudia tieto peniaze míňať“, musí byť každému jasné, že aktuálna politika európskych lídrov nás nevedie k udržateľnému riešeniu dlhových problémov.

Komentátor The Financial Times John Kay tento týždeň napísal, že „sanácie krízových krajín si želajú finančné trhy a minister financií USA Tim Geithner svojimi výzvami k dôraznému riešeniu krízy pôsobí ako vyslanec amerických investičných bánk“. A dodal, že „európski lídri vojnu s trhmi prehrajú nie preto, že nenájdu dostatok zdrojov, ale preto, že v skutočnosti bojujú s realitou“ . Kay to asi myslel inak než ja, ale so samotným konštatovaním súhlasím. Vývoj v troch krajinách, ktoré sa už podriaďujú pokynom EÚ a MMF ukazuje, že neoliberálna únia nemôže úspešne prežiť. Opatrenia v Grécku, Írsku a Portugalsku idú proti všetkému, pre čo Európska únia vznikala. Rúca sa úspešný ekonomický model, ktorého súčasťou je sociálny štát, založený na solidarite bohatých s chudobnými a rovnomernejšom rozdeľovaní hospodárskeho produktu, čo posilňuje jeho stabilitu.

Ak sa Európska únia stáva nástrojom na presadzovanie sebeckej neoliberálnej spoločnosti, nemožno sa čudovať, že čoraz viac Európanov sa k nej stavia negatívne. A nemožno očakávať, že to zmenia nezmyselné marketingové kampane, z ktorých finančne profitujú práve tí, ktorí Únii zatĺkajú klince do rakvy.

Autor je člen Výboru NR SR pre európske záležitosti (Smer-SD)

Foto: Rock Cohen

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
31. október 2011, 09:53
"Opatrenia v Grécku, Írsku a Portugalsku idú proti všetkému, pre čo Európska únia vznikala. Rúca sa úspešný ekonomický model, ktorého súčasťou je sociálny štát, založený na solidarite bohatých s chudobnými a rovnomernejšom rozdeľovaní hospodárskeho produktu, čo posilňuje jeho stabilitu. Ak sa Európska únia stáva nástrojom na presadzovanie sebeckej neoliberálnej spoločnosti, nemožno sa čudovať, že čoraz viac Európanov sa k nej stavia negatívne. A nemožno očakávať, že to zmenia nezmyselné marketingové kampane, z ktorých finančne profitujú práve tí, ktorí Únii zatĺkajú klince do rakvy."

*****************************************

EÚ je postavená od začiatku an egoizme a utilitarizme. Aby sa tieto ciele dosiahli, tak euro socialisti vedú oportunistickú politiku a predvolebnými sľubmi zadlžujú štát. Sociálny štát je v terajšej geopolitickej situácií mýtus, lebo bohatí sú vždy pri moci a chudobní sa nich robia! !!!

Nikdy si nenažraté buržoázne kapre nezačnú vypúšťať rybník Vypustia len toľko, koľko zabráni pretrhnutiu hrádze (krachu buržoázneho kapitalizmu)

Budem pozorne sledovať ako Róbertkovci začnú "progresívne" zdaňovať od apríla 2012 seba? Veď každý z nich (62), čo sedí v parlamente (z centrály na Súmračnej) zarába viac ako milion (33.000) eur ročne!
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
31. október 2011, 10:24
je to tak ako pisete, na vine su banky, korupcia, financna oligarchia, presadzovanie neoliberalnych zaujmov. ak sa nic nezmeni, co je dnes v portugalsku a v irsku bude zajtra v taliansku a vo francuzsku, ak sa nemecko neodstrihne, mozno aj v nemecku...
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
31. október 2011, 11:13
Ďakujem za skvelý článok. a kedže sme pracovali už v socializme v medzinárodnom trhu. tak čo to viem so skúseností človeka. respektíve V našom štáte sa odohrávajú čudesné veci od novembra 89. najskôr nás nútili a to ihned prejsť pod akciovú spoločnosť. medzi prvými sa naši šéfovia do toho hrnuli, lebo...a to je len môj názor mali z toho osobný prospech. naši inžinieri a to doslova sa usilovali o to, aby zničili svoj vlastný domovský podnik. ale prerátali sa tí, čo nepochopili rýchlo princíp západného liberálneho trhu. náš skvelý vzdelaný II stupeň VŠ -riaditeľ a poviem,že skvelý manažer aj schopný odborník aj ovládal niekoľko cudzích medzinárodných jazykov... ten odchádzal zo svojho postu ako tí naši uvrešťaní a uplakaní a večnne sa sťažujúci umelci čo tu nariekali na tribúne, že tu boli ponižovaní. "chúdence utískané" s nadštandard platom vraj - nemali adekvátne postavenie v spoločnosti. viete ktorých myslím naši slávni umelci a spisovatelia. tí, čo tu naozaj tvorili hodnoti pre všetkých ludí poctivo skočili po 89 ako tí poslední z posledných. a mnohí to neuniesli ani psychicky boli pokusy o samovraždy. a mnohým sa to aj podarilo na prvý pokus, lebo viete ako to býva však? tí, čo vedia ako sa používajú lieky či chémia vedeli ako "odísť" bez bolesti....títo muži aj ženy mali veľké skúsenosti. a okrem toho aj zahraničné kontrakty na obchodovanie. mali meno aj značku kvality a toto im len tak niekto ukradol zo dňa na deň. ukradli im plány, nápady aj ich výpočty či prognózy celý technologický postup výroby. Mnohé technológie mali značku aj licenciu byť na burze. a okrem toho my sme napríklad vyvážali naše potraviny aj do Saudskej Arábie a iných zemí.... čo už asi nezniesli tento náš úspech na trhu....boli to doslova žraloci z nadnárodných korporácii. boli to Francúzi a Nemci čo si nás uchmatli ako vojnovú korisť. vyhodili špecialistov na technologické postupy výroby a zmenili si kvalitu výrobu na kvantitu.... a aby sme my do toho nemohli hovoriť, že klamú na kvalite a pančujú všetko. všetko pančovali a klamali na zložení stopových prvkov a pod.... čo muselo mať asi aj následok na zdraví ľudí ( česť výnimkám)... ale ktohovie, že prečo sa ako prvé ponáhľali odstaviť práve naše kontrolné laboratória od dohľadu. ved ked nemali čo skrývať tak prečo odrazu tie tajnosti? no lebo náš štát im toto všetko platil aj dovolil aj to podporoval.... neplatili ani neplatia dane a nemuseli( možno ani nemusia dodnes) ani pokuty za nedodržiavanie kvality. a mám pocit, ale nielen pocit, že bola odstavená aj hygienická stanica. ved už len tí naši veľkí podnikatelia čo majú teraz už len svoj monolit aj súkromní zisk do svojho pažravého vrecka ale aj veľký vplyv na našich politikov v parlamente hlavne tí čo začínali ihned v roku 89 nielen že nemali vzdelanie ale ani prax a škoda slov.... a dalej si to už domyslíte sami. prestali sa brať kontrolné vzorky a to muselo byť celé roky prísne kontrolované pre rokom 89 sa to budovalo a vylepšovalo. **************************************************************** a oni si uplatili svojich úplatných úradníkov štáte a tí prižmurovali oči,...je síce pravda, že už v socializme sme mali iné parametre kvality nastavené pre západnú Europa a iné do tretie sveta... a všetko čo s tým súviselo respektíve do tretieho sveta išli ešte kvalitnejšie výrobky ako si asi domoroci zaslúžili. išli kvalitné a vysoko, výživné, ale práve na týchto výrobkoch boli znížené ceny. **************************************************************** teda t.j., že tieto výrobky by si tu ludia trhali doslova z ruky také boli lacné a kvalitné. mali dôraz na rýchlu výživu detí a chorých. čo bola asi naša chyba, lebo si Afričania zvykli na rýchlu humanitárnu pomoc. a na dôvažok aj paradoxne - ešte bola aj kvalitnejšia ako u nás v obchodoch. čo asi nebolo dobré, lebo si na to zvykli... a po tsunami na Haiti to dali už jasne a dobre hlasno najavo. boli sú žiaľ zvyknutí, že nemusia nič robiť len čakali na humanitu z europy. teda najmä z ČSSR .... urobili z nás pokusných králikov EU a experimentu bohatých a mocných sveta, pretože likvidovali naše poľnoh. a potravinárstvo - už v 90 rokoch sa im hovorilo, že sú to nasadení mäsiari. teda nasadili ludí z vonka. a tí najskôr dostali firmu do platobnej neschopnosti a falošnými údajmi o hospodárení dostali celé odvetvie na kolená. a nešlo o malé firmičky, ale o veľké a prosperujúce a plne automatizované aj zo všetkým komfortom pre zamestnancov. **************************************************************** a okrem toho, to čo sme my dodávali na trh to tu zničili a začali z experimentom na Slovákoch aj Čechoch. lebo zmenili stratégiu EU... a neviem ktorí idioti z EU si mysleli, že Afrika začne vyrábať potraviny pre europu. ja som ešte černocha nevidela nikdy robiť dosť kvalitne a kvalifikovane česť výnimkám.... a už vôbec nedokážu robiť bez dozoru bielych. dobre to vedeli najmä profesori, aj štátnici a to už vedeli najmenej 100 rokov. i tak nás zničili ako Československo a Afriku tiež. Nemcov sa to nijako nedotýkalo ani Francúzov - tí sa mali nadštandard v EU vždy. ich dôchodcovia si užívali a ich profesori a vyššia stredná vrstva tiež. a popri nich aj robotníci. ale to už nejdem ani písať. lebo mladí ani netušia o čom hovorím. A kedže som si všimla , že sú tu zas "mäsiari" z vonka.... za mojich čias sa im hovorilo normalizátori výroby... teda majú v náplni práce vás "preosiať" robošov a pásových otrokov. čiže laicky to poviem , aby vedeli čo v praxi znamenajú výrazy, sa používajú ked sa ide na prepúšťanie ludí. teda ich hovorcovia a analytici povedia v mediách, že už majú "plán" ako zvýšia rozumej zrýchlia výrobu na maximum a kvalitu tiež. Laicky povedané dostávate sa práve do novej fázy výroby t.j., že sa zrýchľuje technologicky postup a teda zvyšuje sa viac "automatizácia" a takzvaní komfort výroby. teda začína sa nová vlna prepúšťania robotníkov v pásovej výrobe. ale títo "mäsiari", čo si ich platia práve teraz nadnárodné korporácie - tentokrát sa práve nachádzajú "našich" automobilkách. takže po tieto dni by som bolo obzvlášť opatrná chlapci a dievčatá z automobilky z blavy ale aj kia Žilina...teda - inžinier či gymnazista to je jedno - oni idú aj cez mŕtvoly. vyzvedajú všetko teda aj osobné veci a ešte ako sa hovorí, aj kto je ako obľúbení v kolektíve..... a najradšej majú takzvaných bonzákov. ani sa nenazdáte a mnohí z vás budú "preosiati" cez sito kvality či lojality. Môj odhad je, od decembra si mnohí budú baliť svoje husličky. a pá pá detičky - už vás nepotrebujeme, doviezli sa nové stroje alebo sa presúva výroba inam. Ved náš štát to umožňuje ich "hlavička" sa presunie do daňových rajov. a dalej to už poznáte... Ked začínala kríza v EU v roku 2008 Šakézy mal plán zrušiť daňové raje... ale dnes sú už akosi tichúčko ako vši pod chrastou. a čo ten ansámbel drahý v EU a komisia a podkomisie. a kde sú plány ako znížiť prebujnený európsky parlament? a tie ich výhody a všetko a je - doprava a diéty a PN a ozdravovacie pobyty, dovolenky poslancov, ministrov. a čo ešte aj naši futbalový tréneri trochu porozmýšľali - či je morálne brať plat dvakrát tak veľký ako má napríklad prezident USA.... a voľné dni či sviatky v EU atd.... a toto sa nebude akože ani predostierať ako plán úspory? či?
Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
31. október 2011, 12:51
Nie na vine nie su financni zraloci a oligarchia, na vine sme my vsetci.... Preco? Pretoze im to ich spravanie tolerujeme.

Mimochodom, ked zvysite dane pravnickym osobam, "poskodite" tym len svojich domacich podnikatelov. To su ti, co peniaze, ktore zarobia, minu na slovensku. Ti druhi (ak sa im to uz nevyplaca) sa jednoducho zbalia a presunu inam (navyse vdaka kreativnemu uctovnictvu prakticky ziadne dane neplatia). (presne tak ako sa chovaju paraziti)

Takze jednoduchym zvysovanim dani dosiahneme presne opacny vysledok.

Riesenie totiz nie je zvysovat dane bohatym, ale znizovat pocet chudobnych. Ked uz maju vsetci platit rovnake percento z prijmu, tak je ovela lepsie ak je to z co najvyssieho zakladu. Tomuto svetu jednoducho chybaju prilezitosti.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. november 2011, 09:23
"Nie na vine nie su financni zraloci a oligarchia, na vine sme my vsetci.... Preco? Pretoze im to ich spravanie tolerujeme. Riesenie totiz nie je zvysovat dane bohatym, ale znizovat pocet chudobnych. Ked uz maju vsetci platit rovnake percento z prijmu, tak je ovela lepsie ak je to z co najvyssieho zakladu. Tomuto svetu jednoducho chybaju prilezitosti." Jan Peter"

*****************************************

Pekne ste to napísali, ale žiaľ nereálne v dnešnej geopolitickej situácií. Tak ako som uviedla kapre si rybník nevypustia, ale odpustia len toľko, aby ich "voda" pretrhnutej hrádze nevyhodila na suchý breh!!! O tomto všetkom je obrazne terajšia kríza - plátanie dier z cudzieho prostredníctvom eurovalu, ktorý tak vehementne Smer obhajuje! Nikomu ani nenapadne zmeniť celý kapitalistický systém, ktorý je vrcholne nespravodlivý a dokonca šusdefektný!!! Takéto niečo nemôžete čakať od sociálnej demokracie, ktorá sa na svojom kongrese socialistickej internacionály v r. 1928 (v čase predchádzajúcej veľkej svetovej hospodárskej krízy) zaviazala nezrušiť kapitalizmus!!!

RESUME: Aby bol čo najvyšší daňový základ pre všetkých pracujúcich, tak by terajší proletári museli vlastniť výrobné prostriedky ako zamestnaneckí akcionári. Tzn. vytvoriť ústavným zákonom zamestnanecké akciovky, tak ako to dobrovolne urobil napr. Tomáš Baťa po 1. svetovej vojne v baťovských závodoch.

Bohu žiaľ žiadna politická strana nemá takúto výraznú zmenu vlastníckych vzťahov k výrobným prostriedkom v prospech proletárov v programe!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. november 2011, 11:16
Dobry priklad... Cokolvek, co da ludom sancu uzivit sa vlastnymi rukami je pouzitelne. System, kde vacsina ludi vykonava pracu strojov len preto, ze su lacnejsi je chory a dlhodobo neudrzatelny.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. november 2011, 12:43
"Dobry priklad... Cokolvek, co da ludom sancu uzivit sa vlastnymi rukami je pouzitelne. System, kde vacsina ludi vykonava pracu strojov len preto, ze su lacnejsi je chory a dlhodobo neudrzatelny. Jan Peter"

******************************************

Žiaľ aj v tomto musím s vami súhlasiť.

Ak si uvedomime, že sme geopolitický v tzv. západnej geopolitickej sfére vplyvu, tak zoštátňovanie nepripadá do úvahy. Takže apriori môžeme zavrhnúť komunistické riešenie - štátneho kapitalizmu. Ako jediné schodné riešenie pripadajú do úvahy len zamestnanecké akciovky a kooperatívne podniky, ktoré vytvoria komunitárnu konkurenciu individuálnemu súkromnému vlastníctvu. Až tu si uvedomíme aké je neefektívne a málo produktívne individuálne súkromné vlastníctvo!

Ako holý nezmysel považujem aj lassallovské štátne sociálne podniky s politický nominovanými managermi, ktorým sú štátno-kapitalistickí proletári ukradnutí! Ide im len o managerské výhody a obrovské platy! Takže tento Lassallov nezmysel "sociálnych podnikov" postavenie proletárov vôbec nerieší! Je to len inovovaná forma štátneho vykorisťovania proletárov!

Jediným schodným riešením je komunitárne spoluvlastníctvo výrobných prostriedkov, kde je vylúčené bez hrubého vlastného zavinenia prepustenie (vyhodenie na ulicu) spoluvlastníka!

Ďalšími nespornými výhodami by bolo okrem odstránenia vykorisťovania a zrušenie neefektívneho "odborárskeho" riešenie problémov so zamestnavateľmi, či v drvivej väčšine prípadov neúspešného vyjednávanie, lebo každý by bol sám sebe zamestnávateľom. Taktiež by nedochádzalo k úniku nezdaneného zisku do zahraničia napr. formou dividend. Rozkrádaniu a tunelovaniu podnikov!

Taktiež by sa v drvivej miere znížila nezamestnanosť a pracovnoprávne postavenie pracujúcich, ktorí by neboli vykorisťovaní západnými a východnými (korejskými a japonskými) buržujmi ako lacná kvalifikovaná pracovná sila na podradnú zle platenú prácu. Dosiahla by sa efektívnejšia a najmä spravodlivejšia fiškálna politika, čím by bolo viac peňazí na sociálny štát, lebo by oveľa viac ľudí robilo a takmer nikto by nestrácal zamestnanie. RESUME: Treba si uvedomiť základný fakt mentality Slovanov, že Slovan (či Slovák) by mal vždy robiť na svojom a cudzie nežiadať!!! Takže nepatríme našou mentalitou do "vykorisťovateľský vyspelého" západneho svete! Lebo nás každý cudzinec okradne a zneužije na vlastné ciele a záujmy!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. november 2011, 13:17
vyborny clanok, pan Ondrus je to tak ako pisete, na vine su banky, korupcia, financna oligarchia, presadzovanie neoliberalnych zaujmov. ak sa nic nezmeni, co je dnes v portugalsku a v irsku bude zajtra v taliansku a vo francuzsku, ak sa nemecko neodstrihne, mozno aj v nemecku... anton b."

**************************

Na vine nie sú banky, ale veľmi zlí politici, ktorí dostali dôveru vo voľbách a sklamali voličov! Tí sú im dobrí len deň volieb! Potom do ďalších volieb si hrabú výlučne pre seba! Pred voľbami nasľubujú a zadĺžia štát sľubmi na realizovanie ktorých si musia opäť požičať! Takže psi štekajú a karavána ide ďalej.

Ako som uviedla ide o systémovú chybu kapitalizmu! Západným bankám, ktoré Miklošovci predali za bagateľ treba vytvoriť konkurenciu podnikových kooperatívných bánk s vlastnou bankovou politikou. Pre každého klienta banky je nezmyslom, aby požičiaval svoje peniaze na 1-3% úrok z ktorého mu zahraničná banka zoberie značnú časť na bankové operácie a vedenie účtu a štát ho okradne z toho mála, čo mu zostane o 20% DPH! Za komunistov boli úroky 8-14% a štát nás na dani z obratu neokrádal! Takže kde sme sa to vlastne dostali s buržujmi vo vláde a parlamente?

RESUME: Skutočnými viníkmi sú zvolení egoistickí a neschopní politici, ktorí toto svinstvo súkromným bankám dovolia robiť a tvária sa, že to tak má byť!

To si fakt myslíte, že sme už všetci na hlavu padnutí, pán Ondruš?

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. november 2011, 16:44
ked ste uz spomenula to padanie nahlavu, preco to pateticke zvolanie v zavere, ked citujete moj prispevok? ja ondrus nie som a asi ani nebudem...
Obrázok používateľa Anonymný
#7
(neuvedené)
01. november 2011, 17:48
Veľmi ma potešil článok pána Ondruša. Jeho analýza je trefná a najmä hľadajúca účinné riešenia. Za kľúčové pre ďalší postup predovšetkým európskej spoločnosti považujem dva postrehy B. Ondruša. Prvý, citujem. Pritom od roku 2007 sa hrubý národný produkt Írska zmenšil o 15 percent a daňové príjmy klesli zo 47 miliárd ? na 31,5 miliardy, čiže spadli na úroveň roku 2003. Za týchto okolností si nemôžeme dovoliť terajšiu úroveň verejných výdavkov. Musia sa vrátiť na udržateľnú úroveň zodpovedajúcu veľkosti našej ekonomiky, vyhlásila írska vláda a jasne teda dala najavo, že úsporné opatrenia zaplatia radoví občania. Rekordný nárast nezamestnanosti a pokles príjmov radových občanov však jednoducho nemôže viesť k udržateľnému ozdraveniu ekonomiky a už vôbec nie k jej dlhodobému rastu. Koniec citátu. Všimnite si aké riešenie ponúkajú občanom, ďalšie odbúravanie verejných výdavkov, čo v praxi znamená likvidáciu bezplatného zdravotníctva, výrazné okloiešťovanie prvého dôchodkového piliera, každodenných sociálnych služieb, jednoducho odbúranie všetkého, čo umožňuje väčšine občanov slušný, dôstojný život! Ale druhej, menšinovej strane spoločnosti, zase vyššie virtuálne a najmä reálne zisky. Samozrejme na úkor väčšiny. %%%%%%%%%%%%%% Druhý citát je z opačného realizačného súdka. Opäť citujem. nebudem rozoberať stav ekonomík a verejných financií tých európskych štátov, ktoré majú štedrejšiu sociálnu politiku, väčší podiel štátu na ekonomike a najmä vyššie dane (a odvody). Iba v jednej vete skonštatujem, že Švédsko, ktoré je týmito atribútmi dobre známe, udržuje dlhodobo prebytkový štátny rozpočet, ktorý sa do deficitu dostal iba v dvoch krízových rokoch. Ale vlani sa už opäť vrátil k prebytku (0,2 % HDP). Koniec druhého citátu. Ako to je možné? Predpokladám, že tam verejné výdavky neznižujú! Samozrejme nič nemám proti tomu aby sa dohliadalo na ich efektívnosť. Ale predsa politika, ktorá umožňuje udržiavať normálny život deťom, dôchodcom a všetkým, ktorí nie vlastnou vinou sa nemôžu podieľať na tvorbe ekonomických hodnôt, nie je plytvanie či neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov! %%%%%%%%%%%%%% Záver? Len jeden. Z uvedených citátov je asi jasné, ktorý prístup preferujem. Podporím všetkých politikov, ktorí si toto uvedomujú a budú schopní a ochotní pristúpiť k potrebným zmenám.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. november 2011, 22:20
"Podporím všetkých politikov, ktorí si toto uvedomujú a budú schopní a ochotní pristúpiť k potrebným zmenám." Ktori su ti uvedomeli ,schopni a ochotni.Rad by som tiez podporit.
Obrázok používateľa Anonymný
#8
(neuvedené)
01. november 2011, 23:05
nie vsetko co sa nam zda ,alebo zdalo , bude zdat je spravne .europa nikdy nebola spolocna ,jednotna, nemala spolocny ciel menu a citenie ja som europan .to sa neda povedat o napr. usa a cine .uz pri akom kolvek naznaku pochybenia,zleho riesenia dlhovej krizy ktora vznikla z bankovej krizy zrusenim glass stegelovho zakonu v roku 1999 .strkame hlavu do piesku.vedieme tie najhorsie scenare a utopie namiesto toho aby sme konecne boli jednotny.Uz asi aj male dieta vie co je to HDP. MMF .FED .atd.no zabudame ,ze zme europania.a ked to zabudneme celkom tak nam cinania budu buchat capicami po hlavach .a usa si pokojne bude tlacit svoje dolarovky.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. november 2011, 06:30
toto je vec len a len vášho rozhodnutia, musíte si vybrať sám podľa vašich hodnotení. Ja sa nestaviam do pozície jediného múdreho.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. november 2011, 09:25
Ja len aby ste neostali sam s tou podporou.Potom sa moze stat,ze uvedomeli .schopni a ochotni sa Vasou vinou neuplatnia na skodu nas vsetkych. Lebo nebudu moct.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. november 2011, 10:51
na vyhlasenie papandrea o referende reagovali niektore francuzke a talianske banky hlbokym prepadom - a to bolo to coho sa vsetci bali, aby sa ich peniazom nic nestalo.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. november 2011, 10:53
grigoryj, ved konecne predved nejake svoje aktivity, bolo by dobre keby si podporil aspon sicky z Hencoviec...
Obrázok používateľa Anonymný
#9
(neuvedené)
02. november 2011, 11:28
Po včerajšku(1.11.2011) už nič nie je isté. najmä nie to, čo sa deje. najmä by ma zaujímalo čo sa deje vo Francúzku, kedže od včera je nový šef CEB. teda bol sa niekto pozrieť do účtovníctva Francúzka?, lebo práve preberá velenie talian. takže novinári čo takto si tak ísť obzrieť Francúzko inkognito ako turista ich kultúrnych pamiatok okrem iného. a nie že sa necháte zlákať ich ľahkými ženami, lacným vínom a smradľavým syrom.... lebo ich pažravosť býva povestná a je označená ako gurmánska krajina. sú to starý gálovia a majú druidov. čo takto sa pozrieť aký odvar nám navarili ich druidi?....pretože rozor mojich analýz mám už akosi v krvi a nedá mi to nepovedať (viete ako to už býva v živote - to je takzvaná profesionálna deformácia a vzniká, ked dlho študujete aj robíte vo svojom odbore)... - použijem viac metafory na môj "rozbor" či názor ohľadne novej stratégii Grécka a záchrany bánk aj burzy. **************************************************************** tak ja si pre istotu musím vždy skontrolovať vzorku výroby. t.j., že boháči nikdy nechudobnejú to iba my tu v SR budeme mať hlavu v smútku. respektíve v EU nastáva proces "čistenie" pomocou kyseliny boritej. t.j. boritá voda viaže paru a čistí ju od fyzických nečistôt. t.j, že bohužiaľ nelieči, iba utišuje tlak a bolesť - inak nedáva nič viac ak mi rozumiete. t.j oddialili proces "výbuchu jadra". a tým sa utlmí proces nákazy dočasne tlmí rast "ekonomiky". ale to je len kozmetická náplasť a funguje viac menej len ako placebo. nelieči nič - iba tlmí dopad katastrofy, čo i tak príde.... lebo "borová voda" iba zväzuje, ale nemá samočistiaci program. musí sa znova dolievať, až kým nenasadia riadnu "liečbu". niekedy dochádza až k amputáciám postihnutého miesta a nahrádza sa iným umelým materiálom. takže amputovaná časť dajme tomu, že nohy človeka(napríklad Grécko) bude mať omnoho kvalitnejšiu trvácnosť, pretože najskôr vždy nastáva proces symbiózy. t.j. umelý materiál prežije svojho hostiteľa. teda viac - menej vždy iba parazituje aj naberá na sile. pretože nová "náhražka" po amputácii je urobená a vymyslená tak, aby "slúžila" na veľa rokov lepšie ako "vadná" časť tela. "materiál" z umelých prvkov a častíc je bohužiaľ pre nás laikov a bežných ludí nedostupní na bežnom trhu. je predražený, pretože vždy musí byť vyrobený z kvalitného materiálu. je odľahčení a má mnoho iných výhod, o ktorých málokto vie či tuší....znamená to iba toľko, že ked sa dáva napríklad umelý kĺb vekovo staršiemu či dokonca starému človekovi tento materiál ho prežije.... a po jeho smrti si ho nájdu jeho potomkovia podľa tejto protézy. **************************************************************** respektíve teda rozklad takéhoto umelého materiálu v zemi trvá dlhšie ako u biologického materiálu. a sú aj také umelé materiály, ktoré ani nie sú vidieť voľným okom, ale tento materiál je obzvlášť nebezpečný... a vôbec nespĺňa už bežné normy v prírode ale ide už naopak. požiera znútra aj našu zubnú sklovinu.t.j zastaví sa tým nielen nákaza samotná, ale bohužiaľ zničí človeka ako reprodukčné stvorenie. a ja že čo sa tak ponáhľajú vedci dať už na skúšku umelú krv. v praxi to značí, už počítajú s tým, že nebude dosť živých darcov krvi. mne toto celé v EU začína pripadať ako sekta alebo matrix. a dalej to už ani nejdem domýšľať.....len toľko už som toto všetko písala dávno len to vtedy súviselo zo summitom G 20 ešte pár týždňov dozadu ohľadne vojny v Líbyi...
Obrázok používateľa Anonymný
#10
(neuvedené)
02. november 2011, 11:55
Braňo, načo písať vlastný príspevok, veď ste to vystihli úžasne:

Nadiktovaná reštriktívna politika voči Grécku:
citujem:
"Namiesto príčin sa riešia dôsledky:"
"Všetkým, ktoré už dostali európsku pomoc ? Grécko, Írsko, Portugalsko ? vydáva "trojka" - Európska centrálna banka (ECB), Európska komisia (EK) a Medzinárodný menový fond (MMF) - pokyny, aké opatrenia majú ich vlády prijímať. A potom ich pravidelne hodnotí, ako sa im darí tieto pokyny plniť. Jej pôsobenia však nápadne pripomína koncepčné dokumenty "reformy" zdravotníctva za čias ministra Rudolfa Zajaca, ktoré u starých ľudí presadzovali výlučne symptomatickú liečbu. Je totiž lacnejšia, ale nesústreďuje sa na odstránenie choroby ako takej (jej príčin), ale len na potlačenie jej prejavov (symptómov) ? bolesti, vyrážok, horúčok atď."

"Aj pokyny trojky sa sústreďujú na zníženie verejných dlhov, ale zjavne neberú do úvahy skutočné príčiny, dôvody, teda politiku, ktorej prejavom je zvyšovanie závislosti vlád od požičaných peňazí. Mimochodom, príbuznosť oboch prístupov nie je vôbec náhodná. Nie je to cieľom tohto článku, ale tá príbuznosť je prirodzeným dôsledkom toho, že obe tieto politiky vychádzajú z rovnakých ideologických základov neoliberalizmu."
Ak by "liečbu" zadlžených krajín EÚ zverili R. Zajacovi, vyzerala by úplne rovnako, hoci ju teraz "ordinujú" slovutní ekonómovia a R. Zajac je "len" lekár (ktorý však ? mimochodom - neoliberálnej ekonomike rozumie veľmi dobre, veď v nej roky podniká)."
"Táto symptomatická liečba však nemôže byť úspešná a napriek prvým výsledkom ani nebude. O jej neúspechu v Grécku niet pochýb už teraz. Papandreuova vláda presadzuje stále nové a nové reštriktívne opatrenia, ktoré však nestačia ani len na zníženie verejného dlhu, nieto ešte na naštartovanie hospodárskeho rastu. Grécka ekonomika sa potáca v recesii, hospodárstvo namiesto rastu padá strmhlav nadol a verejné úspory tento trend ešte prehlbujú. Súkromná sféra nemá chuť a ani prostriedky, aby novými investíciami prispela k zlepšeniu vývoja ekonomiky, verejná je nútená správať sa rovnako."

Byť premiérom gréckej vlády, "ucuknem" i ja, veď "trojka" fiškálnych inštitúcií nerieši "môj" problém, ale iba problém ich vlastných financií a to v situácii, keď KAPITÁL stratil celosvetovú výnosnosť.
Obrázok používateľa Anonymný
#11
(neuvedené)
02. november 2011, 13:31
Niekolko axiom ako reakcia na neustale sa opakujuce "vecne" prispevky v diskusii. 1.Politici nerozhoduju podla vacsiny alebo svedomia,ale podla platiacej mensiny a pre jej zaujem. 2.Stav v ktorom sa nachadzame nie je vysledkom nahody nedbanlivosti a hluposti politikov,ale vysledkom riadeneho procesu mocnych elit. 3.Ze Papandreu tak nahle zacal nacuvat hlasu ludu?Asi tazko.Ako clen Bilderberg dostal instrukcie,mozno az k destabilizacii EU.Na tejto hre ma niekto zaujem. 4.Cim vacsi bordel,tym vacsia tuzba po "novom" poriadku.Ludia ochotne a dobrovolne podstupia stratu slobod,absolutnej kontroly atd. 5.Nikdy v historii to nebolo idealne.Ludia su predmetom manipulacie,pretoze ludska hlupost je nekonecna. Bohuzial svetlo na konci tunela nikto neroszvietil.Ocakava sa velky prepad vo financnom sektore.Pyramida dosiahla vrchol.Na dvere klope dvojciferna inflacia a zdrazovanie.Ziadne ozivenie sa nekona.Vlady len cicikaju ludi,pokial sa to este funguje. Vsetci sme vraj niekomu dlzni.Zili sme si nad pomery a potrebujeme utiahnut opasky.Poniektori aj okolo krku... Niekolko storoci zijeme na tomto malom kusku zeme.Mame holu rit.Stale nas niekto spravne zreformuje a vysledky prace odnesie... Bohuzial sme s tym spokojny asi to mame v genoch...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
02. november 2011, 17:13
Euroval nám pomôže len chvíľu vyčkajte. a skúste porozmýšľať logicky na moju malú filozofickú úvahu. celé Slovensko ste sa chystali premaľovať silou mocou na mordo a hnedo v roku 1989. aj ste to urobili vymazávali ste našu pamäť heslami o voľnej ruke trhu. dali ste nám vôbec možnosť vybrať si niekedy v slobodných voľbách?. nikdy sa to nestalo. zničili nás najskôr Mečiarovi(MMF) a pokračoval v tom najmä Dzurinda(pôvodne výpravca vlakov a neskôr aj zakladať KDH tam bol medzi inými aj Čarnogurský a ten toto nasľuboval a Dzurinda tiež). a už tu máte Sulíka čo radil všetkým ministrom v akejkoľvek vláde. Jeho sa opýtajte prečo sme museli prijať euro v roku 2009 v čase krízy? ved vtedy sa všetko zdraželo priamo cez kurz meny a nemuseli meniť nič len nastaviť kurz. a NBS to mala prerátané aj to zahrnula do štátneho rozpočtu. viete koľko zarába riaditeľ NBS? skúste hádať....dalej predpokladám, že Sulík mal dobrých "učiteľov" najmä z nemeckých bánk teda len hádam, že ano. lebo Nemci potrebovali peniaze pre svoje( pardon za výraz ale nemám iné slovo ako pomenovať tých čo za to môžu podľa mňa najviac na svete) skur... najmä nemecké bankové matere. cez ich matere sa dostanú do problémov aj ich dcéry. je to len úvaha a tak to rozviniem dajel Sulík - žil a pracoval v Nemecku, tak čo myslíte, že tento človek má zmysel pre fér hru? dalej Nemci sú a boli svine a je jedno či sú spojený alebo nie sú. lebo Angličania boli tí čo rozbombardovali Berlín a Dráždany to len tak na okraj o druhej svetovej vojne aj prečo je to všetko takto vymyslené.....ale sa to zamotáva čo? táto farba zaschla a nedá sa ničím pretrieť. okrem toho jej chemické zloženie bolo namiešané tak, aby sa ani nikdy nedalo pretrieť žiadnou inou farbou. Nemci odrazu naši účtovnú chybu v ich HDP krainy to je ale náhoda čo? a dalej to už nechám na vás ako to pochopíte skôr kým pôjdete voliť.

Stránky

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama