Nadštandardný podvod ministra Uhliarika

Za štandard dostane nemocnica zaplatené ako doteraz – menej, než skutočné náklady a pre obmedzený počet klientov za mesiac. Obmedzí počet štandardných izieb a rozšíri počet nadštandardných. A tak pacientovi bez pripoistenia v nemocnici oznámia, že ho nemôžu hospitalizovať. Už nie preto, že vyčerpali limit stanovený poisťovňou, ale pre nedostatočnú kapacitu štandardných izieb.
Počet zobrazení: 2366
zdravotnictvo-detska izba v nemocnici-znicena-Bratislava-Andrej.jpg

Nadštandard je čarovné slovíčko. Napríklad preto, lebo každý si pod ním predstaví niečo iné, ale u každého vyvoláva pocit dostatku a zabezpečenie potrieb. Iste, všetkým je jasné, že za nadštandard si treba priplatiť. Lenže kľúčovým problémom nemusí byť nedostatok peňazí, ale nedostatok nadštandardu. A hoci to znie na prvé počutie neuveriteľne, mám vážne obavy, že presne toto je problém slovenského zdravotníctva.

Zaviesť systém zdravotného pripoistenia je tá najjednoduchšia vec na svete. Teda, pokiaľ ide o to, aby zdravotné poisťovne rozšírili svoju „vyberaciu“ činnosť aj o ďalší balík peňazí, tento krát nepovinný. Lenže, ak sa do toho pustia, musia svojim klientom jasne povedať, čo im za pripoistenie poskytnú.

A na to musí najskôr štát, ktorý každému stanovil povinnosť platiť si zdravotné poistenie, jasne povedať, čo dostaneme za toto poistenie. Dnešný „štandard“ a „nadštandard“ možno len intuitívne rozlíšiť na zdravotnícke výkony, ktoré plne hradí zdravotná poisťovňa a výkony, ktoré si čiastočne alebo úplne hradia pacienti. Bude teda pripoistenie pokrývať dnešné doplatky u lekára, či v lekárni? Je to jedna z možností. Ale táto možnosť neprinesie do zdravotníctva viac peňazí. Iba sa z hotovostných platieb pacientov stanú bezhotovostné platby poisťovní.
 


Bez nadštandardu ani krok

Z toho, čo o pripoistení a nadštandarde hovoria zástupcovia ministerstva zdravotníctva vyplýva, že jedno i druhé by malo priniesť do systému viac peňazí a nové „nadštandardné“ služby pacientom. Takže o nahradenie doplatkov pripoistením asi nepôjde. Lenže o čo pôjde? Sú dve možnosti. Buď rozsah nadštandardných výkonov a výšku „pripoistného“ určí štát (zákonom), alebo to bude úplne komerčná činnosť poisťovní, ktoré podľa vlastného uváženia, marketingovej a vôbec podnikateľskej stratégie ponúknu klientom rozsah nadštandardu i cenu zaň.

Zatiaľ čo určiť cenu (výšku dodatkového poistenia) problém nebude, problémom bude určiť rozsah nadštandardu. A zabezpečiť jeho poskytovanie tak, aby to neohrozilo poskytovanie štandardu.

Uveďme konkrétny príklad. Štandardom sa stane štvorposteľová izba v nemocnici. Nadštandardom bude izba s dvoma, či dokonca s jednou posteľou. Za štandard dostane nemocnica od poisťovne zaplatené ako doteraz – menej, než sú skutočné náklady a ešte k tomu pre obmedzený počet klientov za mesiac. Takže obmedzí počet štandardných izieb a rozšíri počet nadštandardných. A tak sa jedného dňa stane, že pacientovi, ktorý nebude mať pripoistenie v nemocnici oznámia, že ho nemôžu hospitalizovať. Už nie preto, že vyčerpali mesačný limit stanovený poisťovňou, ale pre nedostatočnú kapacitu štandardných izieb.

Pacient v tom momente zistí, že ak chce dostať vôbec nejakú zdravotnú starostlivosť – čiže vo svojej podstate štandardnú – bude si musieť zaplatiť nadštandard, resp. rýchlo uzavrieť pripoistenie. Toto isté sa môže opakovať v ambulancii, u všeobecného lekára či špecialistu. Nemusí to byť otázka celej liečby či zákroku. Bude stačiť, že len nejaká jeho časť (napr. použitie najnovšej technológie, nového prístroja, či jedného liečebného prípravku, napr. anestetika) bude obsahovať nadštandard. Ako sa asi zachová pacient, ktorý už bude v procese vyšetrenie či liečby a zrazu zistí, že mu poskytnú iba nadštandard?

 

Proč nechci nadstandard

Pavel Drs

Ministr Heger vemlouvavým hlasem vysvětluje občanům, že je nezbytné ve zdravotnictví zavést standard a nadstandard. Tvrdí přitom, že drtivá většina občanů bude nadále využívat standardních služeb a pouze hrstka nejbohatších si připlatí.

Ponechám stranou, zda ministr tomu co říká skutečně věří, ale na základě tří konkrétních případů ukáži, proč tomu tak pravděpodobně nebude.


Případ první - zubař

Před několika lety jsem podstoupil triviální stomatologický zákrok spočívající ve výměně vypadlé amalgamové plomby. Byť celý úkon měl být proveden bezplatně, v jeho průběhu mi zubař sdělil, že zdarma je jen ručně míchaná plomba, zatímco on používá plomby míchané strojově, za které účtuje 100 Kč. Z celkem pochopitelných důvodů jsem neprotestoval a nechal si nadstandardní standard vnutit.


Případ druhý - optik

Vzhledem, k tomu, že já upřednostňuji hodnoty duševní před fyzickými, vyrazil jsem vybaven poukazem od lékaře pro svá první bezplatná „standardní skla ve standardních obroučkách“. Ve dvou optikách mne rovnou vyhodili s tím, že nic takového neprovádí. Ve třetí byli ochotni standard poskytnout až poté, co mě přinutili po důkladném pohledu do soustavy zrcadel k místopřísežnému prohlášení, že se v takových brýlích nebudu stydět číst si na záchodě noviny.

Podle Komenského zásady „od konktétního k obecnému“ dovolím si na základě uvedených faktů předpovědět, jak systém záhy po zavedení skončí:

1.  Standard bude prezentován jako podřadné zboží, který lékaři nebudou ani doporučovat, ani nabízet. Použití standardu bude vázáno na doplňující podmínky (zrovna není na skladě, ve vašem případě bych to nedoporučoval, ap.).

2.  Zdravotničtí manažéři budou po personálu požadovat neustálé zvyšování objemu lépe placených nadstandardních výkonů na úkor standardních. Zdravotní pojišťovny zavedou na nadstandardy komerční pojištění a budou je preferovat. Užívání standardů budou znevýhodňovat a omezovat.

3.  Nadstandard se stane předmětem masivní reklamy. Co je a není standardem bude rozhodovat klika, která se stane předmětem masivního lobbingu a korupce. Je velmi pravděpodobné, že tak vzniknou kategorie „výhodných standardů“ i „nevýhodných nadstandardů“. S oběma bude možno výhodně kšeftovat.

4.  Časem se řekne, že standard se nevyplatí a v tichosti se zruší

A konečný výsledek ?

Nadstandard se stane standardem, ale placeným z vlastní kapsy. Standardní a nadstandarní budou v našem zdravotnictví jen pacienti. Neliberální princip solidarity bude demontován a zdraví se tak konečně stane regulérní tržní komoditou.

Pôvodne vyšlo na našom partnerskom webe Britské listy.


Štandard sa vytratí

Obdivovaného i zatracovaného prof. Milana Knížáka som raz počul nádherne polemizovať o pojme gýč. Tvrdil, že tak, ako sa mení vkus spoločnosti, tak sa umelecké diela z úrovne umenia prepadajú na úroveň gýča. A zloduch Syndróm v Rodinke úžasných hovorí, že svoje vynálezy bude predávať, aby každý mohol byť úžasný: „A keď bude každý Úžasný, tak ním nebude... nikto.“

Presne toto hrozí po zavedení zdravotného pripoistenia a nadštandardu. Každý bude chcieť poskytovať čo najviac nadštandardu, lebo to zaručí vyššie príjmy. Štandard dnes totiž zdravotníckym zariadeniam a súkromným lekárom (a ich zamestnancom) nezabezpečuje ani len zaplatenie skutočných nákladov a všetkých zrealizovaných výkonov. Ak bude rozdielom pri nadštandarde len to, že dostanú reálne platby, na štandard sa postupne vykašlú.

Ako potom minister Uhliarik zabezpečí poskytovanie (dnešných) štandardných služieb? Bude poskytovateľov limitovať? Určí obmedzenie, koľko výkonov môžu mesačne poskytnúť ako štandard a koľko ako nadštandard? Ale aj v takom prípade sa môžu obmedziť štandardné služby len na nevyhnutné minimum, aby to zdravotnícke zariadenie ekonomicky zvládlo. Alebo určí, kto bude poskytovať štandardné služby a kto aj nadštandardné? A podľa akého kľúča? Kto bude vyvolený?


Niekto zarobí na úkor pacientov

Zdravotníctvo nemá dosť peňazí a nároky naň (najmä s pokrokmi medicíny ako vedy) stúpajú. Zdroje pritom (v pomere k celkovému bohatstvu) klesajú, pretože neoliberálny štát – likvidujúci systém sociálneho štátu – sa vzdáva veľkej časti príjmov v prospech najbohatších. Takýto štát ľuďom nedokáže zabezpečiť ani to, čo im kedysi zabezpečoval a preto hľadá spôsob, akým by svoje niekdajšie povinnosti preniesol na plecia občanov. Aj s finančnou záťažou.

Ivan Uhliarik je bezradný babrák. Tápe, lebo si nevie poradiť s tým, čo na zdravotníctve pácha Radičovej vláda. Neoliberálne riešenia totiž neprinášajú ani viac peňazí, ani vyššiu kvalitu služieb. Minister Uhliarik „kecá“ o nadštandarde a pripoistení, ale v skutočnosti je to len demagógia. Na takýto systém totiž nie je naše zdravotníctvo pripravené. Nemáme jasné pravidlá, nemáme jasné definície, nemáme jasné mantinely, nemáme adekvátne kapacity.

Za takýchto okolností môže o nadštandarde a pripoistení ako o riešení terajšej situácie hovoriť iba klamár alebo šialenec. Lebo ak by v týchto podmienkach mal sľubovaný systém začať fungovať, znamenalo by to totálnu deštrukciu zdravotníctva a brutálne obmedzenie dostupnosti k zdravotnej starostlivosti pre väčšinu obyvateľov Slovenska. Nevyriešil by sa žiadny zo zásadných problémov. Iba by na tom zasa niekto dobre zarobil.

Autor je podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci

Ilustračné foto: Andrej

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
09. máj 2011, 16:06
Braňo, prosím vás ako poslanca NR SR nech sú už predčasné voľby na túto jeseň. a to priamo a bez emócií ženy. najprv poviem čo som si myslela, že nikdy nebudem musieť povedať nahlas. ak minister zdravotníctva Uhliarik nezmení celý náš zdravotný systém k lepšiemu. a nie len on. Oznamujem celému svetu, že na hanbu a posmech v mierovej Europe sa budem musieť obrátiť na mojich "kamarátov". a to sú bratia františkáni v Prahe. majú v úcte pannu Máriu "snežškú". títo mnísi sú vzdelaní páni. poznajú medicínu, prírodu a vážia si každého človeka. tento rád - požiadam o politický azyl. podľa ich uzlov - spoznám ich silu. podľa ich habitu tiež a tí čo nosia už čierny habit je pre mňa nádej, že sa nemusím báť o svoj život. sú to ochrancovia ľudských práv a hoci sú trpezliví a zbožní - vedia aj bojovať ak je treba. Sú tiež bohabojný muži, ale vzdelaný a čestný - nikdy nenechajú prosiť človeka na kolenách. preto žiadam, všetky katolícke rády, aby sa postavili a prestali sa modliť na kolenách. je čas zhodiť habit a obhajovať ľudské práva a postavenie žien, matiek a detí v celej Europe. vyzývam templárov, dominikánov, františkánov, jezuitov aj maltských rytierov potrebuje vašu pomoc a vašu ochranu. štát sa nedokáže postarať ani o základné práva človeka. maltský rytieri - lekári - nech postavia poľné nemocnice na území SR je tu mnoho chorých ludí a čakacie listiny nedávajú nádej chudobným a chorým. naši kaňzi neposkytujú útechu ducha človeka. naši lekári sa nechali kúpiť. naše nemocnice sa zatvárajú a ženy nemajú kde porodiť dieťa. vyzývam celú armádu spásy - nech otvorí svoju bránu azylu - všetkým tým - čo nemajú poskytnutý - taký istý nadštandard ako majú bohatí a úspešní podnikatelia. a nech zatvoria bránu pred každým ministrom, ktorý sa pričinil o chudobu na území SR. postavte svoje stáže pred pitnú vodu a poskytnite ju len chudobným. bohatí nech si vodu kúpia v obchodných zahraničných reťazcov. a od amerických investorov, ktorým sa dávajú daňové prázdniny. Je tu už stav najvyššieho ohrozenia a to je životy ludí. množia sa samovraždy ludí. ludia upadajú na morálke strácajú nádej a radosť zo života. síce nepadajú bomby nepriateľa na našu havu, ale vláda a západná civilizácia náš úplne ničí - mladých, starých, chorých aj deti.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
09. máj 2011, 22:15
a ešte doplním pre znalcov dejepisu v SR a tých čo tak radi narábajú s históriou sveta bez overovania faktov a ak prirovnám napríklad vládu I. Radičovej k slávnej cárovnej Kataríne. respektíve takzvané potemkinove dediny. tento symbol mamu a kamu vzťahované na ruské knieža Griborija Alexandroviča Potemkina (1739-1791) a zároveň poľského maršala ruských ozbrojených síl, veľkoadmirála a najdôležitejšieho poradcu cárovnej Kataríny. túto dvornú klebetu radi roznášali po Petrohrade Potemkinovi nepriatelia, aby vyvolali jeho nedôveryhodnosť v očiach cárovnej Kataríny. lenže Katarína nikdy nebola tak hlúpa, aby sa nechala oblafnúť ako sa necháva naša premierka svojimi poradcami. okrem iného iba taká maličkosť čo som chcela povedať. ako vznikajú informačné šumy alebo... kým zhrnul svoje pamäte saský diplomat Helbig uverejnených už v roku 1797 - až vtedy si našla táto anekdota cestu do serióznych dejepisných kníh. vtedy však už bola cárovná aj Potemkin dávno obaja mŕtvi. takto sa narába aj dnes s ľudskou nevedomosťou pred TV obrazovkami, pretože mnohí si naivne myslia, že Potemkinove dediny vznikli po VOSR v ZSSR. pričom je už tento omyl dávno zaznamenaný napríklad: lit: Gerhard Prause: Tratschkes Lexikon Fúr Besserwisser, Mnichov 1986. a kedže kríza eura neutícha a každý si melie to svoje. Všetky prímorské krajiny(Grécko, Španielsko, Portugalsko) vstúpili do EU dávno pred nami a dnes ich vytláčajú z trhu iba Nemecko, Francúzsko a Británia. prijali ich preto, aby mohli ich dôchodcovia cestovať po celom svete bez pasovej kontroly a bez menového obmedzenia. prijali ich, aby mohli obchodovať bez cla. aby ich trhové hospodárstvo rástlo -urobili si z celej EU zóny svojich poddaných a OSN im robila vždy iba poslíčka dobrých správ. všetky nadácie robili iba pre tie 2% dane. a - 2 % sú tí bohatí bankári, poisťovaci, DSS respektíve obchodníci s ludským mäsom na trhu práce - čo takto zarábajú na nešťastí iných. a môžu tu obhajovať ich nadácie koho chcú, lebo už im neverím ani slovo. Bohužiaľ to je ich práca, že sa im nedá veriť, lebo napríklad v Írsku alebo v UK sa beží maratón pre choré deti. robia sa zbierky pre Afriku. a neraz sa naši čo tam robia bijú do prs, že tiež takto pomáhajú. poviem to inak napríklad černošské ženy a študentky pomáhajú svojim ženám. pričom naši sa tu tvária, že my tu v SR máme všetko zadarmo a preto už 21 rokov nepoznajú žiaden súcit. neviem, ktorý hlupák šíril tie reči, že v našom socializme mal každý prácu a blahobyt ako v raji. pričom bez úplatku tu nemohol človek ani vysmrkať si nos. a práca bola dobre platená iba pre umelcov, hercov a ich kamarátov. ostatí tu nikdy nemali nadštandard až na Štb udavačov a tých čo si tu rozdali všetko za korunu. a to bolo ešte v roku 1990- od tohoto roku je tu bordel, anarchia a večné a nikdy nekončiace vojnové konflikty. Klaus s Mečiarom sa postarali aj o to, že my na juhu slovenska už nevieme, kto je náš predseda vlády. možno je to už V. Orbán. Za Mečiara vznikli aj také stany čo nikdy nemali byť a to sú takzvaný ludovci a maďarské národné strany. jeho politológovia neustále do nás hustili, že je treba mať aspoň dve maďarské strany v slovenskom parlamente. len nám zabudli povedať, že načo boli dobré okrem rozbitia štátnych znakov a zániku SR na mape Európy?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
10. máj 2011, 13:44
Dobry clanok a hlavne pravdivy je to vsetko klam a podvod.Clovek ako Uhliarik vie preco to tak roby no predsa pre svojho minuleho a buduceho chlebodarcu.Ministr to ma v paazi jemu je to ukradnute ze ludia na slovenskusi budu platit aj za vzduch co dychaju ved niektory to preziju a ostatny nech pomalicky kapu ako muchy.V tv debatach uz bez okolkov vsetci z vladnucich stran deklaruju ze vsetko si to odnesie obcan a inac to ani nejde.Uz teraz su poradovniky na operacie a hospitalizacie a co este na nas caka len pot a pot ,slzy a utrapenie.Prajem pekny den.
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
15. máj 2011, 18:05
Potrebný článok, škoda, že sa nedostane do tv-vysielania či do Pravdy.
Nádherný je ten príklad v češtine v rámčeku, popisujúci, ako sa časom zo "štandartu" stane podradná druhotriedna komodita a ako sa "nadštandart" stane bežnou komoditou.

Možno sa nám podarí predbehnúť v komoditizácii spoločenských potrieb i Klondyke na Aljaške z 19.storočia:
Bude sa ďalej vymýšľať, čo znova "povýšime" na UPS-produkt presne v duchu marketingu (UPS-produkt - unique product selling= predaj jedinečného produktu).

Skôr sa pýtam, kedy si podobne i minister školstva a minister vnútra povie, že i vzdelávanie treba komercializovať a spraví ako komoditu základné (=štandartné vzdelávanie), ako nadštandart zvolí stredné a vysoké školstvo a možno tiež vymyslí nejaký UPS, napríklad školenie experta v Siedmich návykoch vodcovských osobností s osobným prednášaním žiaka Stephena Coveyho pre materské školy hlavohrudných rodičov.

Dovedené do praxe, čo tak komoditizovať aj hasičské a záchranárske práce, napríklad ak prídu hasiči do 3 hodín, to bude štandart ( ale i tak sa bude platiť "kešovkou" za bločky ako pri pokutách, ak prídu hasiči helikoptérou do pol hodiny, to bude nadštandart platený "kešovkou" v stoeurovkách a ak prídu záchranári do 10 minút, chystajte si zlaté nugety...
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
15. máj 2011, 20:25
Počas štvorročného vládnutia mal SMER 2 ministrov zdravotníctva, ktorý len celý systém ešte viac zadĺžili a nespravili vôbec nič pozitívneho. Ani nevedeli, čo spraviť. Kde teraz berie pán Ondruš tú bohorovnosť? Za dvadsať rokov bolo veľa ministrov zdravotníctva, ale jedine Zajac sa vyznal a chcel s tým niečo spraviť. Pamätáme si čo smerácka svoloč spravila s poplatkami za návštevu lekára a lôžko v nemocnici? A to ešte bude poslancovi Ondrušovi 20 rokov trvať, kým pochopí, že to je prvý krok akéjkoľvek reformy zdrotníctva. Akokoľvek malicherne to zneje, reforma zdravotníctva musí začať zmenou postoja ľudí k svojmu zdraviu a zavedení hodnotových vzťahov pri pochopení nevyhnutnosti solidarity. Takéto články o zdravotníctve sú úbohou formou populizmu, ktorá však zaberá na tetu Vierku a ďaľších voličov.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
16. máj 2011, 10:26
Dano keby stat neznizil popladky za svojich ludi do zd. poistovni mohlo byt vsetko inac, ved ked prisiel tento zlepenec k moci stale krical a media sa k tomu pridali ze netreba kradnut a bude evracov dost ajhla su pri moci vsetko sa zdrazuje tak kde su tie evrace ked sa sa uz nekradne a niejaky trtko napise ze za polrok 2010 ukradli miliardy.Takze sa uz nekradne a pytam sa kde su tie miliardy ktore sa neukradli.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
28. jún 2011, 00:05
To je veľmi presné a výstižné, kuro! Čo pozitívne urobil v zdravotníctve Zajac? Načo platíme zdravotné poistenie? Keď chceš termín predoperačného vyšetrenia u lekára, napríklad internistu, musíš zaplatiť 20 euro, lebo termín je nadštandard, ...štandardom je ponuka predoperačného vyšetrenia tri mesiace po operácii... Keď prídeš s lístkom od ortopéda na rehabilitáciu, vyberú od teba 3 eurá, vraj ti nadštandardne manažujú rozpis rehablitácie... to je to, čo ti napíše sestrička podľa toho, ked má voľno, nie podľa toho, kedy chceš ty...čo je potom štandard? Všetko je nadštandard. Však v kúpeľoch to už tak od zajaca funguje. Štandard (záchody pre celú chodbu) už nikde neponúkajú, všade treba doplatiť na nadštandard...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
09. júl 2011, 12:43
Pán minister Uhliarik sa svojimi rozhodnutiami blíži k metódam nacistického "lekáraô Mengeleho !

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984