Reklama

Rešpektujme sa navzájom

S napätím očakávaná prvá časť 6. zjazdu SDĽ sa pre niektorých skončila podľa očakávania, pre iných nie. Vyslala však pre všetkých ľavicovo zmýšľajúcich pozitívny signál. Nedošlo k rozkolu a tým ani k následnému rozdeleniu strany.
Počet zobrazení: 1775

S napätím očakávaná prvá časť 6. zjazdu SDĽ sa pre niektorých skončila podľa očakávania, pre iných nie. Vyslala však pre všetkých ľavicovo zmýšľajúcich pozitívny signál. Nedošlo k rozkolu a tým ani k následnému rozdeleniu strany.

Iste, k tejto časti zjazdu bude ešte množstvo hodnotení a komentárov. Obávam sa, že členovia i sympatizanti SDĽ budú musieť v najbližšom období čeliť sústrednému tlaku liberálnych a pravicových médií. A ak sa k tomu pridajú i niektorí naši členovia, bude to pre nás nesmierne ťažké. Viem, že nie všetci sú spokojní so závermi zjazdu, no SDĽ naďalej zostane stranou demokratickou a ľavicovou, kde budeme môcť slobodne prezentovať svoje názory a budeme sa vzájomne rešpektovať. No nemôže byť stranou, kde si bude každý robiť, čo chce, že bude ignorovať názory väčšiny, že nebudú pre neho platiť základné pravidlá straníckej činnosti. Pre SDĽ musia okrem odbornosti a morálky platiť také princípy, ako je tímová práca, vzájomná úcta, rešpekt voči prijatým uzneseniam i názorom väčšiny. Hlavné piliere ľavicových strán tvorí prevažne členská základňa. Nekomunikovať, neradiť sa, nestretávať sa s ňou neznamená len výrazné otrasenie vlastnými základmi, ale i odtrhnutie sa od reálneho života. A to si najsilnejšia ľavicová strana na Slovensku dovoliť nemôže. Zrejme tieto skutočnosti najviac vplývali na delegátov pri ich rozhodovaní. Viem, nie všetci to takto chápu. Žiaľ, je im bližší hlas mnohých médií, ktoré hovoria o víťazstve nových boľševikov, či posune SDĽ ku KSS. Mrzí ma to. Skôr by sa mali zamyslieť nad sebou a položiť si otázku, prečo stratili dôveru väčšiny členskej základne. Možno si neuvedomujú, že svojím vystupovaním nahrávajú tým, pre ktorých SDĽ, ale i ľavicové idey neboli nikdy prijateľné. Veď v tomto súboji vôbec nejde o to, či vyhrá jedno alebo druhé krídlo.

Je tu zámer o likvidáciu SDĽ a zaujatie jej miesta v politickom spektre. A určite sa likvidujú ľahšie oslabené časti ako silný a jednotný celok. Verím, že novozvolené vedenie i samotný RV SDĽ bude uplatňovať stranícky štýl práce založený na tímovej spolupráci, úzko prepojenej s členskou základňou, s rešpektovaním uznesení straníckych orgánov. Je dobré, keď má strana osobnosti, ale aj ony sa musia naučiť pracovať pre spoločný cieľ. Ľavicovosť - to je práca v kolektíve, vzájomná pomoc i sociálnosť. Dnes je za nami takmer desaťročie tvrdej a ťažkej spoločnej práce. Máme množstvo skúseností, dostatok osobností, ďalší čakajú na príležitosť. Za tých desať rokov sme sa naučili aj dobre rozprávať, no akosi málo počúvame. Mám pocit, akoby sa z nás vytrácalo odhodlanie, dôvera a bojím sa, že i vzájomné sympatie a priateľstvá. Pokúsme sa spoločne zastaviť tento vývoj a začnime opäť stavať na hodnotách, ktoré sú nám blízke, vďaka ktorým sme sa vedeli presadiť a získať prirodzený rešpekt a úctu.

Autor (1950) je poslanec NR SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama