Poór - prototyp privatizéra

Keď sa začínala privatizácia a vtedy ešte na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR prebiehali prvé rokovania o tom, komu prideliť privatizovaný majetok, často tu v mene privatizérov vystupovali len ich právni zástupcovia.
Počet zobrazení: 1723

Keď sa začínala privatizácia a vtedy ešte na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR prebiehali prvé rokovania o tom, komu prideliť privatizovaný majetok, často tu v mene privatizérov vystupovali len ich právni zástupcovia. Tí neboli ochotní prezradiť novinárom mená svojich chlebodarcov, teda tých, ktorých zastupovali. Samotných rokovaní sa novinári zúčastniť nesmeli - už tu vidno netransparentný základ privatizácie. Právni zástupcovia boli ochotní uviesť len svoje meno a to, odkiaľ prišli.

Pomerne často sa objavovali zástupcovia privatizérov z okolia Trnavy. Trnavská skupina sa postupne v privatizácii stala jednou z najsilnejších a zďaleka sa neobmedzovala len na privatizáciu podnikov z trnavského regiónu. Dlho boli mená jej vedúcich predstaviteľov neznáme širšej verejnosti. Postupne sa najznámejším z nich stal Vladimír Poór s podnikom, ktorý v rozhodujúcej miere privatizoval, Naftou Gbely. Pôvodne bol čašníkom na trnavskom futbalovom štadióne, a zrejme tu treba hľadať základ jeho prijímov, s ktorými vstupoval do privatizácie. A zrejme aj korene jeho bohatých kontaktov. Keď sa stal známym, bol už krajským vedúcim pobočky HZDS v Trnave, čo dostatočne osvetlilo, odkiaľ čerpal svoju silu. Známe boli aj jeho prepojenia s inými privatizérmi. On patril k najtrúfalejším a na rozdiel od iných bol jednoznačne a otvorene napojený na HZDS, k čomu sa aj hlásil.

Jeho trúfalosť vychádza v mnohom najavo až teraz. Napríklad len nedávno sa zistilo, že v Nafte Gbely presadil dlhodobý prenájom alpskej luxusnej chaty, či skôr hotela v Rakúsku, kde teraz údajne býva a odkiaľ sa na Slovensko vrátil kvôli vyšetrovaniu v kauze tunelovania Nafty Gbely. Pred vyšetrovateľom odmietol vypovedať a zrejme mal veľmi dobre vyrátané, že bude vyšetrovaný len na slobode, hoci sa podniknú opatrenia na zabránenie jeho legálnemu odchodu za hranice. Aj pre neho je príznačné, že využíva spojenie so zahraničnými spoločnosťami a nepochybne drahé služby komerčných právnikov, aby tak obhájil svoje vlastníctvo, ľahko získané prostredníctvom politických známostí. Pri dierach v legislatíve, chybách v riadení sprivatizovaných spoločností, neschopnosti ostatných akcionárov kontrolovať jeho vyčínanie a pri zvratoch politickej situácie hroziacich aj v budúcnosti takto vznikajú mimoriadne zložité právne spory s medzinárodným dosahom. Pri netransparentnosti podnikového hospodárenia na Slovensku sa len veľmi ťažko rozpletajú a neustále hrozí, že sa skončia výsmechom spravodlivosti. Z tohto pohľadu treba hodnotiť aj návrat Vladimíra Poóra na Slovensko a jeho rozhodnutie podrobiť sa vyšetrovaniu v kauze tunelovania Nafty Gbely. Jeho prípadný úspech pri obhajobe by bol len ďalším výsmechom spravodlivosti. Alebo bude možno tou poslednou kvapkou, ktorá donúti kompetentných k dôslednému dotvoreniu legislatívy a k jej rovnako dôslednému využívaniu.

Autor (1932) je ekonóm

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984