Reklama
Reklama

správy

Súd neuznal rasový motív vraždy
Počet zobrazení: 590

Súd neuznal rasový motív vraždy

Za brutálnu vraždu Ignáca M., ktorý je rómskeho pôvodu, odsúdil Krajský súd v Bratislave jeho vraha, 19-ročného Martina P., iba na štyri roky väzenia. Rozsudok nie je ešte právoplatný, prokurátor i odsúdený sa môžu odvolať. Tento trest je priveľmi nízky vzhľadom na to, že išlo o rasistickú vraždu. Je veľmi poburujúce, že túto skutočnosť nik neuznal napriek tomu, že útočník mal okrem vyholenej hlavy na sebe pri útoku tričko s nápisom Maschine terror, ktoré nosia príslušníci neonacistických hnutí. Je hanbou polície i súdu, že z tohto prípadu vylúčili rasový motív, čo potvrdzuje ich ľahostajný prístup k rasovému násiliu. Namiesto ich kritiky sa médiá viac venovali „asociálnemu spôsobu života“ obete a iným informáciám, ktoré nie sú pri vyšetrovaní vraždy dôležité. K vražde došlo pred dvoma rokmi na Odborárskom námestí v Bratislave. Vtedy ešte 17-ročný učeň zo Slovnaftu Martin P. bodol nožom priamo do srdca Ignáca M. Pozostalí, ktorí sú šokovaní rozsudkom, požadovali miliónové odškodnenie. Ani to však súd neschválil.

Vláda pomôže Rómom

Vláda schválila 37 projektov na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny, na ktoré prispeje sumou približne 12,7 milióna korún. Dvadsaťštyri projektov sa zaoberá podporou a zlepšením bývania Rómov a trinásť predstavuje komunitné projekty. V prvom prípade podporí projektovú dokumentáciu na technickú vybavenosť v rómskych osadách alebo rekonštrukcie kultúrnych a školských zariadení v Prešovskom, Košickom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Druhá skupina projektov by mala zlepšiť havarijnú situáciu na školách, ktoré navštevujú prevažne rómske deti, a kultúrne i sociálne pozdvihnutie Rómov. Vláda schválila aj projekt, ktorý rieši problém chýbajúcich zdravotných asistentiek u detských lekárov. Zároveň rieši aj zamestnanosť v regióne.

Naše spoty v televízii

Počas vianočných sviatkov sme pripravili spoty pre televíziu, ktoré nám poskytla česká organizácia Liga etnických menšín, s ktorou máme bohatú spoluprácu v rámci niektorých projektov. Naším cieľom bolo prostredníctvom nich poukázať na každodenné aspekty rasových predsudkov a xenofóbie. Zároveň sme nimi chceli priblížiť charakter a formy latentného rasizmu. V spotoch vystupuje Azijčan, ako nový sused, Rómka, ktorá darovala krv a Afričan, ktorý prišiel rodičov poprosiť o ruku ich dcéry. Prostredníctvom nich sme prispeli k zvyšovaniu tolerancie našej spoločnosti.

Pripravujeme futbalový zápas proti rasizmu s Viedňou

V polovici decembra navštívili našu iniciatívu Kurt Wachter a Michael Fanizadeh z Rakúska, ktorí koordinujú aktivity platformy FARE -Football Against racism in Europe (Futbal proti rasizmu v Europe). Informovali sme ich o antirasistickom futbalovom podujatí Futbal proti rasizmu, ktoré zorganizoval v novembri Slovenský furtbalový zväz, Nadácia Pontis a ďalší. Zaujímali sa aj o problém rasizmu na Slovensku a najmä o aktivity hooligans, ktorí často navštevujú futbalové zápasy a okrem výtržností na nich hajlujú a kričia rasistické heslá. Na základe tejto návštevy sme s nimi nadviazali spoluprácu a budeme participovať na spoločnom projekte, ktorý spojí Bratislavu a Viedeň spoločným antirasistickým futbalovým podujatím. Ak sa naplnia naše predsavzatia, bude to prvý krok ku kampani zameriavajúcej sa na riešenie rasizmu na štadiónoch.

Rómovia by hlasovali za vstup do únie

Inštitút pre verejné otázky uskutočnil v súvislosti s integráciou Slovenska do Európskej únie výskum medzi rómskymi obyvateľmi. Ukázal, že v referende o integrácii do EÚ by väčšina Rómov hlasovala za náš vstup. Respondenti vyjadrovali aj výhody a nevýhody nášho vstupu do únie. Za najväčšiu výhodu označili zvýšenie životnej úrovne. Iba 4,3 percenta respondentov uviedlo ako výhodu migráciu za prácou do zahraničia.

Rómske asistentky pomôžu detským lekárom

V Banskobystrickom kraji budú detským lekárom pomáhať so zlepšovaním zdravia rómskych obyvateľov z osád rómske asistentky. Budú vyhľadávať rizikové skupiny obyvateľov, ktorým hrozia epidémie, a podieľať sa na zlepšovaní starostlivosti o novorodencov, pretože mnohé matky nemôžu svojim deťom poskytnúť dostatočnú starostlivosť. Zároveň pomôžu aj s očkovaním a ošetrovaním rómskych detí a chcú presvedčiť matky, aby pravidelne navštevovali detské poradne.

Prípravná fáza projektu sa začne od januára a na túto prácu vyškolia dvadsať rómskych nezamestnaných asistentiek. Tento pilotný projekt podporila vláda a bude sa realizovať vo viacerých okresoch - Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca či Brezno. V prípade, že sa stane úspešným, rozšíri sa aj do ďalších krajov.

Fico neoprávnene kritizuje Rómov

V poslednom čase pribúdajú kritické názory politikov na riešenie problémov Rómov. Niektoré z nich najmä zo strany Aliancie nového občana sú maximálne nerealizovateľné a jej predstavitelia dávajú na tento problém neodborné stanoviská. Ďalším z politikov, ktorí sa rázne vyjadrili na túto tému, je Robert Fico. V publicistickej relácii TA 3 V politike povedal, že „ak sa neurobí radikálny rez v riešení rómskej otázky, štát o desať rokov úplne skolabuje“. Zaútočil na Rómov, ktorí majú podľa neho deti, „len aby zbierali príjmy“. Takéto rasistické prejavy skresľujú obraz o rómskom etniku natoľko, že sa neoprávnene stupňujú v slovenskej spoločnosti prejavy intolerancie. Fico kritizoval aj nečinnosť podpredsedu vlády Pála Csákyho a spochybnil vyhlásenia EÚ o negatívnom hodnotení postavenia Rómov na Slovensku. Ak by skutočne poznal rómske etnikum a príčiny jeho problémov, svoje kritické prejavy by zamenil na užitočné konkrétne riešenia.

Tento rok vysoký počet žiadateľov o štatút utečencov

Od roku 1992 požiadalo na Slovensku o priznanie štatútu utečenca viac ako dvadsaťtisíc ľudí, pričom uspelo len 533 z nich. Tento rok priznalo ministerstvo vnútra postavenie utečenca šestnástim žiadateľom, pričom oň žiadalo okolo osemtisíc cudzincov. Zamietavé stanovisko dostalo 216 žiadateľov a 3733 sa zatiaľ posudzuje. V porovnaní s ostatnými krajinami Viegrádskej štvorky získalo štatút utečenca menej osôb. V tomto roku však došlo k výraznému nárastu azylantov, ktorí dostali štátne občianstvo SR. V minulom roku sa stali občanmi Slovenska desiati, tento rok až štyridsiati siedmi, takže od roku 1992 bolo azylantom udelených celkovo 99 štátnych občianstiev. Najväčšiu skupinu utečencov tvorili Afganci (1516 žiadostí), Číňania (1126) a Iračania (1072). Veľa žiadateľov pochádzalo z Bangladéša, Ruskej federácie, Pakistanu, Srí Lanky, Sierra Leone a Somálska.

Okrem piatich utečeneckých táborov je už na Slovensku aj ďalší - v Jazierciach. Vzhľadom na to, že najviac utečencov k nám prichádza z východu, nové záchytné centrá by mali vzniknúť práve tam. Potrebujú však na to nemalé investície, o ktorých už diskutovali aj s novým ministrom vnútra Vladimírom Palkom. Pomôcť s riešením problémov súvisiacich so zabezpečovaním čo najvhodnejších podmienok pre utečencov, by mali vládne aj mimovládne organizácie.

Open Society Institute kritizuje slovenskú vládu

Zástupcovia Open Society Institute (OSI) prezentovali výsledky projektu EUMAP, ktorý monitoruje dodržiavanie ľudských práv v desiatich kandidátskych a piatich členských krajinách EÚ. Pravidelná monitorovacia správa OSI sa tento rok zamerala špeciálne na implementáciu vládnych stratégií na riešenie problémov rómskej menšiny v kandidátskych krajinách. Správa vyčíta slovenskému kabinetu vážne nedostatky v realizácii Stratégie vlády na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny v rokoch 1999 - 2000. Venuje sa viac sociálnej stránke postavenia Rómov ako dodržiavaniu ich ľudských práv.

Správa vyčíta vláde SR nedostatky vo vypracovaní komplexnej politiky a navrhuje posilniť kompetencie splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Lepšie výsledky by podľa OSI prinieslo väčšie zapojenie rómskych lídrov a organizácii do rozhodovania a tvorby projektov určených pre ich menšinu. OSI okrem iného kritizuje vládu, že sa málo venuje príčinám diskriminácie a jej potrestaniu a apeluje na vládnu koalíciu, aby prijala antidiskriminačný zákon.

Za sľubné považuje správa OSI viaceré pilotné projekty. Spomína medzi nimi aktivity v oblasti vzdelávania ako napríklad prípravné triedy pre rómskych žiakov a zavedenie rómskych asistentov učiteľov v materských, základných a špeciálnych základných školách. Monitorovacia správa OSI sa zamerala i na podmienky života Rómov v osadách. Poukazuje na problémy so stavaním bytov pre Rómov, či nevyjasnené majetkovoprávne vzťahy pozemkov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama