Reklama
Reklama

Základný princíp - terasa

Galéria mesta Bratislavy pripravila na január a február tohto roka výstavu maliarskych prác Jána Bergera zo sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Jeho maľba je senzitívna, spontánna a intuitívna. Fatálnym námetom pre neho je terasovitá záhrada.
Počet zobrazení: 999

Galéria mesta Bratislavy pripravila na január a február tohto roka výstavu maliarskych prác Jána Bergera zo sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Jeho maľba je senzitívna, spontánna a intuitívna. Fatálnym námetom pre neho je terasovitá záhrada. I kompozícia a ukladanie štetcových ťahov je terasovité. Farebnosť poučená predimpresionistami, impresionistami a postimpresionistami.

Ján Berger sa narodil v roku 1944 v Třinci ako najmladšie dieťa poľského evanjelického kňaza ThDr. Jozefa Bergera, politického väzňa z Osvienčimi a z Dachau. Po vojne vyrastá v Českom Tešíne, odkiaľ sa z politických dôvodov neskôr celá rodina presťahovala do Bratislavy. Maturoval na Škole umeleckého priemyslu. Vysokú školu výtvarných umení študuje u prof. Ladislava Čemického a neskôr u prof. Mudrocha. Od roku 1987 vyučuje maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorba Jána Bergera je tichá, milá, teplá, pokojná ako kytica kvetov, ako najbežnejšia predstava Stredoeurópana o subtropických krajoch. Z Bergerových obrazov vyžaruje nálada letného poludnia a podvečera. Bergerovou podstatou je lyrika. Tvary a farby sú poznamenané štiepnou reakciou, analytickým a rozkladajúcim impulzom. Vzbudzujú dojem roztriešteného sveta, rozbitého jazyka a rozliateho vedomia. V istej miere je pre jeho tvorbu príznačný literárny a výtvarný synkretizmus. Programovo po škvrnkách buduje priestor svojho sveta z čriepkov a úlomkov európskej kultúry. Modernistický kaleidoskop, v ktorom sa jednotlivé čriepky neustále preskupujú do nových, podobných a zo seba vychádzajúcich obrazov. Je veľmi pravdepodobné, že v ďalších dielach bude smerovať od fragmentu k celku. Niekoľko papierových kompozícií z ostatných rokov to už naznačilo. Ako som už spomenul, základným Bergerovým princípom je terasa, stelesnená v stupňovitých, vodorovných farebných násypoch a nánosoch štetcových škvŕn.

Výstava sa reinštaluje postupne v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne (marec, máj), vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (máj, jún) a v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne.

Autor (1970) je výtvarník a pedagóg na VŠVU

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama