Judáši a Piláti

Tento príbeh sa každoročne pripomína už veľa storočí. Je to jednak príbeh Ježiša, syna tesára z Nazaretu, ktorý obetoval svoj život za spásu celého ľudstva, ale aj dvoch ďalších postáv, ktoré niesli zodpovednosť za tragédiu na Golgote: Judáša a Piláta. Judáš odvtedy symbolizuje najodpornejší druh zrady.
Počet zobrazení: 1088

 

Tento príbeh sa každoročne pripomína už veľa storočí. Je to jednak príbeh Ježiša, syna tesára z Nazaretu, ktorý obetoval svoj život za spásu celého ľudstva, ale aj dvoch ďalších postáv, ktoré niesli zodpovednosť za tragédiu na Golgote: Judáša a Piláta.

Judáš odvtedy symbolizuje najodpornejší druh zrady. Nebola to zrada zo strachu či zbabelosti, ale na základe chladnej kalkulácie. Medzi apoštolmi mal Judáš osobitné postavenie, mal na starosti spoločný mešec. Zradil v tej chvíli, keď si myslel, že za svoju zradu dostane najviac. Judáš a jeho nasledovníci sa stávajú prívržencami veľkých ideí preto, že očakávali ich hladký triumf a čo najväčšiu odmenu za svoju angažovanosť a vždy sa snažia a často vedia nájsť pre seba čo najvýhodnejšie postavenie. Biblický Judáš sa predsa len podstatne líši od svojich nasledovníkov. Dokázal pochopiť a odsúdiť svoju vinu a sám na sebe vykonať aj rozsudok.

Rovnako ako ostré odsúdenie a rovnako hlboké pohŕdanie si zaslúži iná postava príbehu - Pilát. Porušil základné princípy, dokonca tie, ktoré tvorili základ jeho civilizácie. Rimania hlásali toleranciu voči iným náboženským názorom a podľa rímskeho práva bolo nepredstaviteľné, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť pre rôzny výklad teologických princípov. Navyše, rímska civilizácia hlásala zásadu "fiat justicia, pereat mundus", spravodlivosti sa musí učiniť zadosť, aj keby hrozil zánik sveta. Rímsky prokurátor veľmi dobre vedel, že odsudzuje na mučivú a ponižujúcu smrť nevinného. Keď mal vyniesť rozsudok, rozhodoval podľa politických záujmov, a nie podľa zásad spravodlivosti. Keď išlo o pokoj na dobytom území, na akomsi hlásateľovi nepochopiteľného učenia nezáležalo.

Judejský prokurátor bol predstaviteľom obrovskej ríše, ktorá svetu darovala obdivuhodný právny systém a princíp tolerancie voči iným svetonázorom. Lenže Pilát pôsobil v dobe, keď tradičné rímske hodnoty boli už iba dávnou spomienkou. Nebol zradcom, ale sa spolupodieľal na fungovaní systému, kde zrada bola výhodná, kde hlavným kritériom spoločenskej úspešnosti bolo čo najväčšie bohatstvo, bez ohľadu na jeho pôvod. Veď jeho zdrojom pre Rimanov boli dobyté územia a rímski úradníci boli známi svojím koristníctvom a skorumpovanosťou.

Veľkonočný príbeh je nielen príbehom múk a poníženia, príbehom triumfu brutálnej sily, ktorý sa ukázal byť dočasný. O osudoch tohto sveta napokon nerozhodnú piláti a judáši, pretože existuje väčšia sila ako štátna moc a bohatstvo. Je to sila pravdy, ktorej hlásateľov je síce možné ukrižovať, ale ktorá neostane pochovaná v hrobe. Ježiš bol ukrižovaný v deň pred židovským sviatkom Pascha, ktorý bol oslavou vyslobodenia z egyptského zajatia. Vďaka Ježišovej obeti sa veľkonočné sviatky stali sviatkami nádeje, že raz príde deň skutočného oslobodenia pre celé ľudstvo, deň víťazstva utláčaných, biednych, vysmievaných, a nie judášov a pilátov, deň, keď sa prví stanú poslednými a poslední prvými.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984