Reklama
Reklama

Slovenská Vila Tereza

Nie je tajomstvom, že sa slovensko-ruské kultúrne vzťahy a spolupráca, s výnimkou sporadických kultúrnych podujatí, dostali do hlbokej krízy a stagnácie. Príčin je tu na obidvoch stranách viacero a súdny čitateľ si ich veľmi ľahko zosumarizuje.
Počet zobrazení: 694

Nie je tajomstvom, že sa slovensko-ruské kultúrne vzťahy a spolupráca, s výnimkou sporadických kultúrnych podujatí, dostali do hlbokej krízy a stagnácie. Príčin je tu na obidvoch stranách viacero a súdny čitateľ si ich veľmi ľahko zosumarizuje.

V Moskve pri veľvyslanectve SR už niekoľko rokov funguje Dom sloenskej kultúry a vedy s pôsobnosťou pre krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, ktorého riaditeľom je niekdajší známy televízny publicista Ján Kocián. Mimochodom, v Rusku pracuje aj Spoločnosť rusko-slovenského priateľstva. Pandantom našej moskovskej ustanovizne sa stáva Ruské centrum vedy a kultúry na ulici Fraňa Kráľa v Bratislave, ktoré nedávno otvorila prvá kozmonautka sveta generálmajorka Valentina Tereškovová. Táto pozoruhodná osobnosť je po skončení svojej kozmickej kariéry vedúcou Ruského strediska pre medzinárodnú a vedeckú spoluprácu pri vláde RF a má právomoci ministerky.

Ruské kultúrne centrá v súčasnosti pracujú v 54 krajinách, nevynímajúc Spojené štáty, Veľkú Britániu, Nemecko, Taliansko, Indiu, či Egypt. Táto pozoruhodná skutočnosť dokazuje, že aj v krízových rokoch ekonomiky moskovská vláda našla primerané prostriedky na udržiavanie a rozvíjanie kultúrnych kontaktov so svetom. A tak pokým v posledných mesiacoch pod vedením technického riaditeľa Ruského kultúrneho centra v Bratislave Alexeja Belousova dotvárala svoj vzhľad reprezentatívna vila, riaditeľ tohto centra Viktor Mičurin, mimochodom prekladateľ dramatických diel Osvalda Zahradníka, koncipuje už kontúry podujatí v zmysle medzivládnej dohody o slovensko-ruskej kultúrnej spolupráci. Nedávne otvorenie výstavy o návšteve Jurija Gagarina na Slovensku tesne po jeho priekopníckom vesmírnom lete z prác fotoreportérov ČSTK, bolo príležitosťou na stretnutie stovky hostí, ktorým vzťah k ruskej kultúre nie je ľahostajný. Pokúšajúc sa o historickú analógiu v súvislosti s titulkom tejto informácie treba dúfať, že sa sídlo na ulici Fraňa Kráľa stane slovenskou Vilou Terezou, ako tá slávna pražská, ktorá prežila všetky peripetie čias. Redakcia SLOVA bude o aktivitách tejto ustanovizne informovať.

Autor (1933) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama