Reklama
Reklama

Monako je predovšetkým moneyko

V posledný májový víkend sa vo fantastickej atmosfére odohralo takmer kultové dejstvo svetového motoristického seriálu, ktorý sa jazdí v centre Monackého kniežatstva od svojho vzniku v roku 1950. Kniežatstvo, zrodené z mora, finančnej prosperity a explózie turizmu, prežívalo týždeň veľkej slávy.
Počet zobrazení: 1107

V posledný májový víkend sa vo fantastickej atmosfére odohralo takmer kultové dejstvo svetového motoristického seriálu, ktorý sa jazdí v centre Monackého kniežatstva od svojho vzniku v roku 1950. Kniežatstvo, zrodené z mora, finančnej prosperity a explózie turizmu, prežívalo týždeň veľkej slávy.

Školy obmedzili vyučovanie, letenky do Nice boli beznádejne vypredané, lebo do mesta, presnejšie trojmestia, sa schádzala svetová smotánka. Ulice voňali benzínom, utápali sa v pestrofarebných reklamách a v prípravách na preteky. Po večeroch sa o čosi intenzívnejšie ako inokedy odvíjali radovánky života v najdrahších hoteloch a povestných herniach. Ubytovanie v apartmáne hotela Hermitage stojí 25 tisíc dolárov. Kto chce sledovať preteky z balkónov Hotela de Paris, zaplatí 15 tisíc mariek.

Zakladateľ rodu - lúpežník

Výpočet pravidelných hostí by bol pridlhý. Stačí azda uviesť, že vedenie hotela dbá o svoju povesť. Pred budovou môžu parkovať iba autá takých značiek, ako sú Rolls-Royce či Ferrari. Ak máte chuť na šampanské, tak fľaša tu stojí tisíc dolárov. Pivo vo vychýrenom diskotékovom klube Jimmy 150 mariek. Poplatok za kotvenie jachty v miestnom prístave sedemtisíc mariek na mesiac. Príležitostné párty pre VIP osobnosti majú kráľovský ráz, zúčastňujú sa na nich nielen jazdci Formuly 1, ktorí tu majú trvalé bydlisko, ale najmä miliardári, tenisové hviezdy a, pravdaže, škandalózne deti kniežaťa Rainera III.

Pred kniežacím palácom sa na pravé poludnie odvíja parádne striedanie čestnej jednotky a stráž tam drží aj socha františkánskeho mnícha. Tento potulní mních použil bežnú stredovekú taktiku pri získavaní majetku - lesť. Počas Vianoc v roku 1297 zaklopal na bránu monackej pevnosti, strážcovia ho dobromyseľne pustili cez bránu, aby si oddýchol. Keď sa však brána v noci opäť zatvorila, mních - baránok sa zmenil na vlka. Pomohol skupine ozbrojencov, ktorá vtrhla do hradu. Mních sa volal Francois Grimaldi a stal sa zakladateľom dodnes vládnucej dynastie. Grimaldiovci pochádzali z neďalekého Janova, pôvodne sa zaoberali obchodom. Po ovládnutí Monaka získali pevné zázemie a prístav pre lode.

Rod Grimaldiovcov dosiahol samostatnosť obratnou diplomaciou koncom 15. storočia. V roku 1861 dal knieža koncesiu francúzskemu bankárovi Francoisovi Blancovi na utvorenie herne. V roku 1866 vznikla Spoločnosť morských kúpeľov, ktorej podielnikom bol aj knieža. Táto spoločnosť dala vybudovať hráčske stredisko s herňami a luxusnými hotelmi, ktoré dostali meno Monte Carlo - Karlova Hora.

Od humanizmu k výstrelkom kniežacích detí

Ku cti monackých kniežat slúži aj pôsobenie takých humanistov, ako bol Albert I., narodený v roku 1848, vzdelaný vedec, propagátor mierových myšlienok, zakladateľ medzinárodne uznávaných inštitúcií, ako sú Medzinárodný ústav mieru, Oceánografický a Paleontologický ústav. Knieža Ľudovít II. sa márne pokúšal o mužského potomka. Jeho dcéra Charlotte sa vydala za francúzskeho grófa Pierra de Polignac a jej syn Rainer III. nastúpil na trón po smrti starého otca a vládne dodnes.

Súčasný vladár sa nenechal viesť tradíciami, ale citom. Oženil sa s populárnou americkou herečkou Grace Kellyovou, čím urazil aristokratické cítenie všetkých európskych monarchov. Zaslúžil sa tak o prvú veľkú aféru monackého kniežatstva. Jeho manželka si získala postupné sympatie aj tým, že rodu Grimaldiovcov dala troch potomkov, ktorých výstrelky zapĺňajú čas od času spoločenské rubriky bulvárnych periodík.

Terajší patriarcha vládnuceho rodu zvládol i niekoľko konfliktov, z ktorých vyšiel víťazne a Monaku tak otvoril cestu k prosperite. V roku 1951 sa na čelo Spoločnosti morských kúpeľov dostal Aristid Onassis, grécky lodiar a neskorší manžel Jackie Kennedyovej. Získal nadpolovičnú väčšinu akcií a stal sa v podstate druhým vládcom Monaka. Rainer III. sa usiloval otvoriť krajinu i menej majetným vrstvám. Onassis chcel vybudovať z nej najluxusnejšie mesto Európy. Obaja sa dostali do konfliktu, ktorý sa skončil tým, že monacká vláda po tom, ako Národná rada prijala zákon, že knieža môže zasahovať do rozhodnutia Spoločnosti, vydala ďalších stotisíc akcií, ktoré ihneď skúpil štát. Tak Onassisovu moc definitívne zlomili. Ten predal svoj podiel a miništát opustil.

Francúzsko zabezpečuje nedotknuteľnosť kniežatstva. V prípade vymretia vládnucej dynastie Monako pripadne krajine galského kohúta. Francúzsko ho zastupuje na medzinárodných rokovaniach, ale kniežatstvo má i vlastné diplomatické a konzulárne misie. Je to jediný štátik, ktorý má väčší počet hudobníkov ako príslušníkov armády. Tých tu napočítali 92, hudobníkov o jedného viac. Knieža za vyše pol storočie svojej vlády rozšíril plochu kniežatstva o tretinu. Kúsok po kúsku ju ukrajujú z mora a získavajú novú stavebnú plochu.

Daňový raj v Európe

Francúzsko prichádzalo o veľké dane a preto 18. mája 1963 podpísalo s kniežatstvom kompromisnú dohodu. Všetci francúzski občania, žijúci v Monaku menej ako päť rokov, musia platiť dane francúzskemu štátu v plnej výške. Rovnako aj firmy, ktoré realizujú svoje obchody z vyše jednej štvrtiny mimo monackého územia. Ostatní cudzinci dane neplatia, preto je kniežatstvo daňovou oázou pre mnohých podnikateľov a bankárov.

Vlani začalo v tejto vyhľadávanej práčke špinavých peňazí prihárať. Vyšetrovací výbor francúzskeho Národného zhromaždenia, ktorý sa zaoberá skúmaním nekalých bankových praktík, zverejnil fakty o tom, že kniežatstvo je priaznivým miestom na obracanie nečistých peňazí. Francúzski odborníci vo svojej správe tvrdili, že tento miništát nemá vôľu ani prostriedky na medzinárodnú spoluprácu v boji proti tomuto neduhu.

Peniaze ruskej mafie ležia vraj dokonca na kontách 49 tamojších finančných inštitúcií. Nikde nie je také ľahké uložiť špinavé peniaze ako v monackých bankách. Ako sa v spomínanej správe zdôrazňovalo, Monako s 30 tisíc obyvateľmi má viac ako desaťnásobne vyšší počet bankových kont než občanov. Navyše, 60 percent z 340 tisíc kont, na ktorých je asi 300 miliárd francúzskych frankov, patrí cudzincom. Finančné operácie v kniežatstve kontrolujú iba dvaja ľudia. Monako teda nemôže tvrdiť, že bojuje proti špinavým peniazom. Do podozrivých finančných operácií sa nedávno zaplietol aj bývalý manžel princeznej Stéphanie a kniežaťov osobný majetkový správca.

Mesačné nájomné 8000 mariek

Minulý rok vytiahli do boja proti zákonu, ktorým sa zvyšujú poplatky za nájomné, tri vplyvné organizácie - zväz odborov, nájomníkov a únia dôchodcov. Súčasné ceny za byty sú veľmi vysoké. Za trojizbový sa platí mesačne vyše 8000 mariek, teda 150 000 korún. Vláda však už pred rokmi zriadila tzv. ochranný sektor - 2000 bytov, ktorých nájomníci platia asi desatinu z trhovej ceny nájomného, avšak na úkor majiteľov bytov. Ak dôjde k zvýšeniu nájomného, potom bude musieť väčšina z 30 tisíc obyvateľov krajinu opustiť.

V malom kniežatstve žije a pracuje približne 13 tisíc Francúzov. Monacká národnosť sa priznáva iba potomkom najmenej štyroch generácií, ktoré tu trvalo žili. O tomto akte rozhoduje knieža. Najstarší Monegast má v súčasnosti 88 a najmladší 18 rokov. Obidvaja sa zúčastňujú na všetkých oficiálnych podujatiach kniežatstva. Pôvodní Monegastovia majú celý rad výhod. Uprednostňujú ich pri výbere zamestnania, požívajú bezplatnú lekársku starostlivosť a rozličné daňové úľavy. Monacký jazyk akoby zanikal, komunikuje sa po francúzsky a anglicky.

Autor (1933) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama