Reklama
Reklama

Pokus s otáznou budúcnosťou

Robiť divadlo na Slovensku nie je práve najjednoduchšie. A robiť "divadlo navyše" by sa dalo nazvať odvahou. Pripraviť projekt, ktorý odrazí históriu Slovenského národného divadla, sa podujali mladí herci spolu s Viliamom Klimáčkom, kmeňovým režisérom bratislavského divadla GunaGu.
Počet zobrazení: 566

Robiť divadlo na Slovensku nie je práve najjednoduchšie. A robiť "divadlo navyše" by sa dalo nazvať odvahou. Pripraviť projekt, ktorý odrazí históriu Slovenského národného divadla, sa podujali mladí herci spolu s Viliamom Klimáčkom, kmeňovým režisérom bratislavského divadla GunaGu.

Minulý rok oslavovala naša národná kultúrna ustanovizeň - SND - osemdesiate výročie založenia. Pri tejto príležitosti uviedli na javisku Divadla Pavla Országha Hviezdoslava predstavenie Osem krížikov SND v podobe určitého rozprávania o divadle tých ľudí, ktorí s ním žijú. Na javisku sa vtedy stretli tri herecké generácie. Aj na základe toho oslovila herečka SND Michaela Čobejová Viliama Klimáčka s myšlienkou napísať scenár, ktorý by odzrkadlil divadelný vývoj na Slovensku od roku 1920, keď vzniklo SND.

Nie ako súčasť repertoáru

Viliam Kilmáček ponúknutý návrh zrealizoval. Na napísanie scenára využil materiály, ktoré našiel v Univerzitnej knižnici, Divadelnom ústave a v archívoch. Na tomto faktografickom podklade vzniklo predstavenie s názvom Karpatská horká s podtitulom Horká komédia o národe a jeho divadle. Zrealizovaná a uvedená bola na javisku DPOH 14. mája, a to trikrát ako verejná generálka a v dvoch premiérach. Dvojnásobnú reprízu naplánovali na 18. júna.

Hra nie je súčasťou repertoáru kamenného divadla, zatiaľ ide iba o hosťujúce predstavenie pripravené pod finančnou záštitou Michaely Čobejovej a sponzora. Skúšať sa začalo už v minuloročných letných mesiacoch, no pôvodne v inej hereckej zostave. Nové herecké obsadenie hru naštudovalo v bezplatne poskytnutých priestoroch Kultúrneho domu Nivy. Až v posledných dňoch pred premiérou skúšali už na javisku DPOH, ktoré si na tento účel prenajali.

Vedomostný kvíz na javisku

Karpatská horká Viliama Klimáčka je zmesou slova a hudby, významných dátumov a udalostí, ktoré predchádzali dnešnej podobe národného divadla. V predstavení, v podaní kapely Funny Fellows, zaznievajú nielen pôvodné divadelné piesne, ale aj hudba tvorená pomocou počítača. Spomínajú sa finančné, priestorové i ľudské problémy divadla.

Anička Jurkovičová, v podaní Michaely Čobejovej, je akousi divadelnou divou sprevádzajúcou Karpatskú horkú od začiatku až po koniec - na úvod vstáva z hrobu, v závere sa doň poberá naspäť. Toto všetko sa odohráva pred železnou oponou s biblickým motívom. Legendárny šepkár v podaní Roberta Rotha, ktorý v SND skutočne "našepkával", ovládal cestovný poriadok zaoceánskych lodí. V postavách zákulisných figúrok sa v hre predstaví kulisník Braňo Bystriansky, či hasička v podaní Gabriely Dzuríkovej v alternácii s Martinom Mňahončákom a Luciou Lapišákovou. Rolu diváčky náhodne vybranej do divadelnej postavy spisovateľky Zuzky Zgurišky zahrala Eva Mária Chalupová. Spisovateľka totiž svojho času, počas štrajkového obdobia, nabádala k návšteve slovenskej činohry.

Podstatným pre vývoj slovenského divadla bolo spoločensko-politické pozadie bývalého Československa. Nepokoje, trojjazyčnosť, rovnako ako neľútostné dobové kritiky hodnotiace vtedajšiu tvorbu poslúžili autorovi scenára a režisérovi v jednej osobe Viliamovi Klimáčkovi. Osobnosti zo sveta umenia, ich život a význam spracoval formou vedomostného kvízu.

Pokus pre obe strany

Základný problém pri pravidelnejšom uvádzaní Karpatskej horkej je v tom, že financovanie a platba za prenajatý priestor padá na hlavu producentky predstavenia Michaely Čobejovej. SND zatiaľ prostriedky na prijatie tejto hry do svojho repertoáru nemá.

Ťažko je predpovedať budúcnosť Karpatskej horkej, ktorá je akousi viac-menej pokusnou hrou. Pokusnou ako pre mladých divadelných nadšencov, tak i pre divákov. V každom prípade ide o oceneniahodné úsilie spraviť čosi navyše.

Autorka (1978) je študentka žurnalistiky

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama