Reklama
Reklama

Hodnotový systém, zvyky a tradície Bosniakov

Zvyky a spôsob život
Počet zobrazení: 529

Zvyky a spôsob života Bosniaci nepredstavujú natoľko uzavretú, špecifickú, tradíciami a zvykmi vydelenú národnostnú skupinu ako napríklad Albánci, vo väčšine ohľadov sa od Čechov výraznejšie nelíšia. Aj medzi Bosniakmi navzájom sú výrazné rozdiely, jednak krajové, veľký môže byť i rozdiel medzi mestom a vidiekom. Zatiaľ čo vidiek môže byť z nášho pohľadu zaostalejší, je tu väčšie percento negramotnosti či pologramotnosti, obyvatelia miest naopak môžu mať vďaka minulosti Juhoslávie otvorenejší širší rozhľad. Všetkých dohromady spája povedomie zemskej príslušnosti k Bosne a Hercegovine a kultúrne tradície vychádzajúce z islamského dedičstva. Pre Bosniakov a ich susedov je typická družnosť a rušný večerný život. Vzájomné návštevy sú častou a neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Obyvatelia jedného nájomného domu sa navzájom dobre poznajú - „vidia si do taniera“. Ráno sa začína zvyčajne pitím kávy v rodinnom kruhu. Pri tejto príležitosti môžu prísť na návštevu aj susedia. Byty majú väčšinou kľučku aj z vonkajšej strany dverí a často sa nezamykajú, pokiaľ je niekto doma, takže návštevy ani nemusia zvoniť, len vstúpia. Po obede prichádza siesta. Aj keď tento zvyk už zďaleka nie je všeobecne dodržiavaný, do značnej miery sa dodržuje aspoň spoločenský úzus, že sa v tomto čase (zhruba medzi 14. - 16. hodinou) nikomu netelefonuje ani sa nedohodujú nijaké schôdzky. Popoludní je, zvlášť v menších mestách, rozšírená obyčaj zájsť na návštevu k známym do obchodu, do dielne, do zamestnania a podobne. Odpoludnie je tiež čas na návštevu kaviarne. Často má jedna skupina známych určitú kaviareň, kde sa môžu v tom čase stretnúť. Všeobecne rozšíreným zvykom je večerné korzovanie po čaršiji. Týka sa predovšetkým mladých ľudí (medzi 15 a 25 rokmi, čo však nevylučuje ani mladších, ani starších). Z bytu sa vychádza najčastejšie medzi pol siedmou a pol ôsmou večer. Predovšetkým mladí ľudia sa združujú - susedia alebo priatelia zo školy či triedy. Večer slúži najviac zo všetkého na udržiavanie priateľských kontaktov a známostí. Na rozdiel od odpoludňajších návštev kaviarní sa väčšinou večer prechádza z kaviarne do kaviarne, pričom sa hľadajú známi a priatelia. Cez víkend sa dá odcestovať na chatu, ktorú vlastnila väčšina rodín v Bosne a Hercegovine, a to zväčša blízko mesta, alebo priamo na jeho okraji alebo tiež v chorvátskom prímorí. Chatové osady, ako u nás, sú v Bosne výnimočné. Na chatu sú často pozývaní priatelia. V niektorých mestách ležia známe lokality slúžiace ako miesta na sobotné a nedeľňajšie výlety. Takou lokalitou je v Sarajeve prameň rieky Bosny. Výlety na chatu či na výletné miesto, kde sa ľudia kochajú prírodnou scenériou a spájajú to s chutným jedlom, sa nazýva teferič.

Zatiaľ nehodnotené
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama