Reklama

Pragmatizmus alebo demonštrácia sily?

V regióne Kaspického mora sa 15. augusta skončilo vojenské cvičenie, na ktorom sa zúčastnili vojenské námorné sily Ruskej federácie, Kazachstanu a Azerbajdžanu
Počet zobrazení: 953

V regióne Kaspického mora sa 15. augusta skončilo vojenské cvičenie, na ktorom sa zúčastnili vojenské námorné sily Ruskej federácie, Kazachstanu a Azerbajdžanu. Akciu iniciovala ruská strana. Ako pozorovateľ sa zúčastnil aj predstaviteľ Iránu. Oficiálnym cieľom bolo demonštrovať pripravenosť na boj s terorizmom a schopnosť čeliť kriminálnym živlom v regióne. Pytliactvo, pašeráctvo či obchod s drogami niesú nijakou vzácnosťou. Hodnotenie Moskvy Minister obrany Ruskej federácie Sergej Ivanov veľmi pozitívne zhodnotil priebeh cvičenia. Podporil dokonca myšlienku vytvorenia medzinárodných síl pre podporu mieru v okolí Kaspického mora. Pritom deklaroval spokojnosť so spoluprácou s ozbrojenými silami a pohraničnými vojskami Kazachstanu. Hlavnou úlohou je však boj s terorizmom a mali by sa v nej angažovať aj ostatné štáty Kaspického regiónu. Sergej Ivanov si je istý, že bojová pripravenosť Ruska v Kaspickom regióne zodpovedá nielen ruským záujmom, ale aj bezpečnostným záujmom ostatných kaspických štátov. Podľa jeho mienky patrí oblasť k tým regiónom, kde je najvyššia hrozba teroristického útoku. Ako povedal minister: „V Afganistane je teroristická základňa značne oslabená, ale nie zničená. V Gruzínsku sa žiadne protiteroristické opatrenia ešte nezačali, ale aj na to príde čas...“ Možný motív manévrov Napriek tomu, že všetci účastníci cvičenia podčiarkovali jeho mierumilovný charakter tvrdiac, že jeho cieľom je upevnenie mieru a priateľstva, Rusko dalo najavo najbližším susedom, aj celému svetu, že treba počítať s jeho záujmami v regióne. PA to tak s geopolitickými, ako aj ekonomickými. Moskva ašpiruje na rolu regionálneho hegemóna, snažiac sa tak vrátiť na pozície, ktorých sa musela po rozpade Sovietskeho zväzu vzdať. Z druhej strany však môžeme tvrdiť, že táto akcia nebola ani tak symbolická a demonštračná, ale skôr bola výrazom pragmatizmu. Cvičenie, na ktorom sa zúčastnili všetky silové zložky Ruska, odzrkadľuje podstatné premeny vojenskej politiky Moskvy. Po prvé, od nezmyselného a neperspektívneho súperenia so Západom dnes prešla na riešenie aktuálnych štátnych úloh vojenskými prostriedkami. Po druhé, robia sa určité kroky na koordináciu spolupráce všetkých silových štruktúr. Ďalej, je tu viditeľný nový prístup štátu k ochrane záujmov konkrétnych ekonomických subjektov vrátane súkromného podnikateľského sektora. Nakoniec, výkonná moc začína vhodnejšie spájať propagandistické akcie s reálnymi akciami silových štruktúr. Na pragmatizmus, ba dokonca až komerciu, ukazuje i nasledujúca epizóda z cvičenia: „Minister obrany Ruska 11. augusta sledoval cvičenie z vrtnej plošiny Astra, ktorú mali chrániť pohraničné vojská a námorníctvo. Astra patrí Astrachanskej pobočke firmy Lukoil – šelf, ktorá v budúcnosti plánuje rozšíriť ťažbu v regióne.“ Napriek tomu, že osobitné epizódy cvičenia sa diali za prítomnosti zástupcov médií, mnohé časti scenára ostávajú utajené. Špecialisti definujú cvičenie ako operačno-taktické. Analýza informácie z „otvorených“ zdrojov pomáha oživiť určité časti scenára cvičenia. Podľa nej, epizódou s najväčším rozmachom bolo uskutočnenie spoločnej akcie, zameranej na likvidáciu početného „nezákonného ozbrojeného oddielu“. „Podľa výmyslu organizátorov, skupina banditov po tom, ako uskutočnia niekoľko teroristických aktov, prenikne na pobrežie Kaspického mora. Bandu sa podarí zablokovať Vnútorným vojskám Ministerstva vnútra Ruskej federácie a mobilným skupinám 537-samostatnej prieskumnej čaty 136. motostreleckej brigády (nachádza sa v meste Bujnaksk). Letectvo Severo-kaukazského vojenského okruhu znemožní pokus pomocnej skupiny banditov dostať sa do blokovanej oblasti. Na likvidáciu zablokovaných banditov bude využitá 77. samostatná brigáda námornej pechoty (nachádza sa v meste Kaspijsk, Dagesta), ktorá uskutoční v oblasti bojov taktický výsadok. Zároveň taktická skupina 205. samostatnej motostreleckej brigády uskutočňuje 300-kilometrový presun z Budjonovsku do prístavu Oľja, kde je naložená na plavidlo, ktoré patrí Ministerstvu dopravy Ruskej federácie. Táto loď ju prevezie na pobrežie v oblasti bojov, kde spolupracujúc s námornou pechotou likvidijú nepriateľa. Sily Kaspickej flotily a Námorné sily pohraničných vojsk likvidujú člny a lode vzbúrencov a samostatné skupiny banditov na ostrovoch.“ Obavy z veľkej vzbury Táto epizóda z cvičenia predstavuje dôkaz o tom, že velenie pripúšťa možnosť vypuknutia veľkej vzbury vo východnej časti Severo-kaukazského regiónu, pre potlačenie ktorej je nevyhnutné použiť jednotky troch samostatných brigád, námorníctvo Kaspickej flotily a plavidlá ministerstva dopravy. Je zaujímavé, že cvičenie prijal pozitívne aj pozorovateľ z Iránu, Mohammad Ebrahim Dehkani, ktorý nevylúčil možnosť účasti vojenského námorníctva Iránu na nasledujúcej akcii. Teherán vôbec nespája cvičenie s problémom definovania právneho štatútu Kaspického mora a jeho rozdelenia medzi „kaspické štáty“ (treba pripomenúť, že päť „kaspických“ štátov sa už desať rokov nevie dohodnúť na rozdelení morského dna). Účasť „moslimskej teokracie“ v podobnom cvičení sa však môže stretnúť s negatívnou reakciou USA. Jediným štátom, ktorý nevidel zmysel svojej účasti na cvičení, bolo Turkménsko. V špeciálnom vyhlásení ministerstva zahraničných vecí tejto krajiny sa hovorí, že Turkménsko ako neutrálny štát, sa nebude zúčastňovať na podobných cvičeniach. Podľa ministerstva zahraničia je takéto cvičenie nezmyselné, keďže ani jeden štát (okrem Ruska) nemá v tomto regióne veľké vojenskonámorné sily. V tejto udalosti sa spájajú dva póly. Po prvé, je to konkrétno-funkcionálny (boj s terorizmom, snaha udržať a zvýšiť svoj vplyv v regióne, zamedziť rast vplyvu USA) a po druhé, je to pól symbolický (demonštrácia sily). Ako dnes vidíme, tieto dva póly koordinujú prakticky všetky vyhlásenia a interpretácie masových akcií v regióne Kaspického mora.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama