Reklama

Odborárske nadpráva a bumerang

Zákonník práce, zákony o štátnej a verejnej službe boli výsledkom päťročných rokovaní tripartity. Prečo zrazu AZZZ SR zmenila svoje stanovisko? - Rokovanie o novom zákonníku trvalo niekoľko rokov, no viackrát sa prerušilo, čím sa strácala kontinuita.
Počet zobrazení: 1044

Michal Ľach, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Zákonník práce, zákony o štátnej a verejnej službe boli výsledkom päťročných rokovaní tripartity. Prečo zrazu AZZZ SR zmenila svoje stanovisko? - Rokovanie o novom zákonníku trvalo niekoľko rokov, no viackrát sa prerušilo, čím sa strácala kontinuita. K jeho návrhu mali zamestnávatelia od samého začiatku množstvo vážnych výhrad, aj pri jeho schvaľovaní odzneli v NR SR desiatky pozmeňovacích návrhov, z ktorých prešiel iba jeden. Nastala aj istá únava z prieťahov a celá príprava zákona napokon zostala iba v réžii pracovníkov ministerstva práce za silného vplyvu odborov. Vo svete to býva naopak. Primárne rokovania o zákone tohto druhu bývajú skôr na expertnej úrovni medzi zamestnávateľmi a odbormi, ministerstvo robí nanajvýš akéhosi moderátora. Istej chyby sme sa dopustili aj v tom, že AZZZ dostatočne nekonzultovala návrhy zákonníka na pôde Medzinárodnej organizácie práce a v Únii priemyselných a zamestnávateľských konfederácii Európy. Preto nepoznáme v plnom rozsahu aplikáciu medzinárodných štandardov z pohľadu zamestnávateľov v tejto oblasti. Nezohrali pri tejto zmene názorov rozhodujúcu úlohu zahraniční, najmä americkí investori, napríklad U. S. Steel? - Vychádzajúc z pohľadu na mediálnu odozvu, s akou sa téma Zákonníka práce vo verejnosti pertraktuje, by sa takýto záver do istej miery ponúkal. Posilniť by ho mohol poznatok, že k jej výraznej medializácii došlo najmä po stretnutí vicepremiéra Ivana predovšetkým najmä americkými podnikateľmi pôsobiacimi na Slovensku. Poukazovanie na možné negatívne dôsledky nového zákonníka na podnikateľské prostredie u nás sa v tom istom období však pravidelne objavovalo aj na domácej pôde. Na jednom z Valných zhromaždení AZZZ SR sme dokonca prijali uznesenie, ktoré žiadalo odloženie účinnosti tohto zákona. Či už to vychádza z tej alebo onej strany, na fakte, že túto právnu normu treba novelizovať, sa nič nemení. Okrem toho viaceré zahraničné firmy – Volkswagen, Siemens, U. S. Steel a ďalšie - sú členmi jednotlivých zamestnávateľských zväzov a mali možnosť v období pripomienkového konania sa k zákonníku vyjadriť. Že na to využili i stretnutie s podpredsedom vlády, považujem za druh lobingu. Tu má, žiaľ, naša asociácia isté rezervy. Najmä na pôde parlamentu by sa naše lobovanie malo prejavovať výraznejšie. Čo vy osobne považujete za hlavný problém Zákonníka práce a ako by sa mal vyriešiť? - O možných dôsledkoch platnosti nového zákonníka na podnikateľskú prax zamestnávatelia diskutovali na osobitnej konferencii, a ktorej zaznelo množstvo konkrétnych výhrad. Z jednotlivých zamestnávateľských zväzov sme tiež dostali desiatky odborných pripomienok a návrhov. Za hlavný problém by som označil to, že ide o proodborársky orientovaný zákon, negatívne ovplyvňujúci podnikateľské prostredie. Výhody, ktoré by jeho uvedením do života získali najmä odboroví funkcionári, budú však mať bumerangový efekt na ich členskú základňu. Sťaženie rozhodovacieho procesu manažmentu odborárskymi nadprávami a v konečnom dôsledku komplikovanie ekonomiky podnikov totiž môže negatívne ovplyvniť zamestnanosť a ohroziť rast miezd. So zreteľom na tieto fakty a vzhľadom na úsilie zamestnávateľov zefektívniť svoju prácu a tým zlepšiť podmienky pre podnikanie i pre odmeňovanie svojich pracovníkov a zabezpečenie zodpovedajúcich sociálnych výhod, AZZZ SR zastáva jednoznačný názor, že znenie ZP by sa malo urýchlene novelizovať. A to aj za cenu, že sa jeho účinnosť odloží o jeden rok. Odborári presadzujú i pod hrozbou štrajkov, aby sa nezmenil termín platnosti tejto legislatívnej normy. Až potom by sa na základe nových skúseností malo pristúpiť k rokovaniam tripartity o prípadnej novele. Vylučujete takéto východisko? - Solídne riešenie sa dosiahlo na mojom vrcholovom stretnutí s premiérom a prezidentom KOZ SR. Zhoda zamestnávateľov a vlády v stanovisku odložiť platnosť zákonníka, žiaľ, vydržala iba jeden deň. Zmenilo ju rozhodnutie Koaličnej rady, ktoré by sa dalo chápať aj ako istý druh politického obchodu v blížiacom sa predvolebnom období, keď sa rozhoduje o mnohých vážnych záležitostiach vrátane privatizácie SPP. Odborári najmä vďaka podpore SDĽ asi nebudú mať teda dôvod na vyostrenie situácie. Presadenie tohto stavu je však na škodu vecí nielen ZPe a zamestnávateľov, ale v konečnom dôsledku aj ich samých.

zhovárali sa Martin Krno a Tibor Mrocek

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama