Reklama

Čo prináša nový Zákonník práce:

- prehlbuje sa zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancam
Počet zobrazení: 993

- prehlbuje sa zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami - rozširuje sa zákaz priamej a nepriamej diskriminácie, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, funkčný postup a pracovné podmienky vrátane odmeňovania - zakotvujú sa rôzne právne nástroje pri ochrane dôstojnosti zamestnancov v práci vrátane odškodnenia - zabezpečuje sa uspokojenie nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa z garančného fondu - zabezpečuje sa prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na právneho nástupcu pri zániku zamestnávateľa

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama