Reklama
Reklama

Kto sú a ako fungujú lobisti

Ako sme sa dočítali v Lidových novinách (1. 8. 2001) úspešný lobista musí mať v prvom rade komplexnú znalosť o veci, ktorú presadzuje, a odborne pripravenú dokumentáciu, na základe ktorej môže úspešne argumentovať vo „svojej záležitosti“ pred zákonodarcami či štátnymi úradníkmi pripravujúcimi zákony.
Počet zobrazení: 450

Ako sme sa dočítali v Lidových novinách (1. 8. 2001) úspešný lobista musí mať v prvom rade komplexnú znalosť o veci, ktorú presadzuje, a odborne pripravenú dokumentáciu, na základe ktorej môže úspešne argumentovať vo „svojej záležitosti“ pred zákonodarcami či štátnymi úradníkmi pripravujúcimi zákony. Lobisti existujú vo všetkých demokratických systémoch a ich úloha je vo vyspelých demokraciách chápaná viac-menej pozitívne. Zastupujú rôzne profesné, záujmové či nátlakové organizácie a skupiny, usilujú sa ovplyvniť prípravu zákonov a sú nápomocní pri ich realizácii v praktickom živote. Odborové centrály, združenia výrobcov či zamestnávateľov, obchodné komory, organizácie poľnohospodárov, asociácie lekárov majú v mnohých krajinách s touto činnosťou dlhoročné skúsenosti. V posledných desaťročia sa objavujú typovo nové organizácie lobujúce za záujmy občanov, ako sú napríklad ochrancovia prírody. Najúspešnejšími lobistami sú tí, ktorí vystupujú otvorene a poctivo. Lobista, ktorý nedá pravdivé informácie zákonodarcovi alebo ho podvedie, nemôže očakávať, že v budúcnosti bude mať ešte príležitosť ovplyvniť voleného zástupcu ľudu v osobnom kontakte.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama