Reklama
Reklama

Patríte k štátom s najnižším počtom užívateľov antikoncepcie

Predsa len, prosím, obšírnejšie, aby sa ktosi nenazdal, že ide o propagáciu voľnej lásky, nemravnosti a podobne. - Sme hovorcami práv každého človeka pre znalosť a vedomé rozhodovanie o vlastnom pohlavnom živote. Ide o to, aby sa ženy a muži mohli tešiť zo svojej sexuality zodpovedne, ale zároveň slobodne, nezávisle od nanútenia, diskriminácie a násilia.
Počet zobrazení: 850

Barbro Lenneerová-Axelsonová, profesorka na Katedre spoločenských vied Göteborskej univerzity

Barbro Lenneerová-Axelsonová je profesorkou na Katedre spoločenských vied Göteborskej univerzity. Sústreďuje sa na psychológiu rodiny, psychoterapiu a sexuológiu. Pôsobí v známom švédskom Združení pohlavnej výchovy (RFSU) a v Národnom zdravotnom inštitúte. Predsedá európskej sieti Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva (IPPFEN). Ide o najväčšiu mimovládnu organizáciu pôsobiacu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktorú tvorí federácia spoločenstiev zo 150 krajín sveta, vrátane 40 z Európy a strednej Ázie. Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu je jej členom od roku 1991. Mohli by ste nám stručne povedať, čím sa federácia zaoberá? - Sexom a všetkým, čo s tým súvisí. Predsa len, prosím, obšírnejšie, aby sa ktosi nenazdal, že ide o propagáciu voľnej lásky, nemravnosti a podobne. - Sme hovorcami práv každého človeka pre znalosť a vedomé rozhodovanie o vlastnom pohlavnom živote. Ide o to, aby sa ženy a muži mohli tešiť zo svojej sexuality zodpovedne, ale zároveň slobodne, nezávisle od nanútenia, diskriminácie a násilia. Protivníci z konzervatívneho prostredia vám vyčítajú propagáciu potratov. - Vyjadrujeme sa za právo žien na bezpečnú a legálnu interrupciu, keď pre ňu hovoria zdravotné alebo spoločenské zretele. To neznačí, že sa na odstránenie plodu dívame ako na vytrhnutie zuba u zubára. Teda ako? - Naším hlavným cieľom je sexuálna výchova a antikoncepcia, čiže predchádzanie nechcenému tehotenstvu. Propagujeme právo na slobodné rozhodnutie o počte a čase narodenia detí. Aby sa tak stalo, ľudia musia mať prístup k bezpečným, účinným a s voľbou zhodným metódam plánovania rodiny. Z dvoch možností - antikoncepcia alebo nezákonný, zdravie a život ohrozujúci potrat - rozhodne volíme prvú. Súčasne však usudzujeme, že nemožno upierať právo na legálnu a bezpečnú interrupciu ženám, ktoré sa ocitli v dramatickej situácii. Čo tretia voľba: ani antikoncepcia - nerátajúc takzvané prirodzené metódy - ani interrupcia? - Združenie pohlavnej výchovy vo Švédsku založila osoba, ktorá v dôsledku takej voľby, akú ste spomínali, prežila rodinnú tragédiu. Jej sestra ako pätnásťročná otehotnela. Rodičia ju prinútili odcestovať do Dánska, kde plod donosila a porodila dieťa, ktoré dala na adopciu. Skvelé, nie? Ibaže skutok tak otriasol jej duševnou rovnováhou, že sa po návrate zavraždila. Nemohla sa zmieriť s tým, k čomu ju prinútili. Čiže: ani antikoncepcia, ani interrupcia nie je nápad z tohto sveta? - Je to dôkaz nedostatku zmyslu pre skutočnosť. Kto chce, nech si hlása také ideály, ale robiť z nich zvykové nanútenie alebo právnu normu vedie iba ku klamstvu a nešťastiu. Ľudia sa predsa nezrieknu sexu, keď im niekto vnucuje nereálne obmedzenia. Vo federácii sa nezaoberáme ideálnym svetom, zaujíma nás ten skutočný. A v ňom pre nezákonné, primitívne potraty umiera v Afrike a Ázii najmenej 70 tisíc žien ročne. Pravdepodobnosť, že sa interrupcii podrobí obyvateľka krajín strednej či východnej Európy, je trinásťkrát väčšia v porovnaní so západnou Európou. Čo vlastne znamená termín sexuálne a reprodukčné zdravie? - Medzinárodné dokumenty dnes chápu zdravie ako celistvý jav v širokom rozpätí nielen ako nedostatok choroby, ale ako dobrý stav. Sexuálne zdravie tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho dobrého duševného, telesného a spoločenského stavu a neznamená iba neprítomnosť chorôb alebo neschopnosti v oblasti pohlavného života a plodnosti. Do takto chápaného zdravia sa zmestí tak právo na poradenstvo a pomoc pri uskutočňovaní úspešného vzťahu a rodičovstva, ako aj právo na ochranu pred nežiaducim tehotenstvom a nákazami prenosnými pohlavnou cestou, čiže zdravotná a antikoncepčná výchova. Je pravda, že ste európsku kanceláriu IPPF preniesli z Londýna do Bruselu, aby ste v ústredí únie účinnejšie lobovali vo veci sexuálneho zdravia? - Je to tak. V Európskom parlamente sa dejú najdôležitejšie veci, stretajú sa tam politici, ktorí prijímajú rozhodnutia. Európska únia má vplyv na zákonodarstvo v členských štátoch. Chceme byť nablízku, keď politici diskutujú o normách týkajúcich sa zdravia, výchovy, rodiny, rovnosti práv pre obe pohlavia. Môže prehliadanie týchto noriem byť prekážkou pri prijímaní do Európskej únie? - Nepriamo. Únia je hlavne zväzkom hospodárskym a rozhodujúci význam majú nariadenia v tejto oblasti. No postupne sa to mení - v členských štátoch rastie záujem o dodržiavanie práv človeka a otázky spoločenského života. Vystúpenia niektorých slovenských politikov na tému občianskych problémov, práv žien a sexuálnych menšín sa nestretávajú s priaznivou odozvou v kruhoch únie. Vaša organizácia vraj obchoduje s prezervatívmi a zarobené peniaze dáva na propagáciu sexuálneho zdravia. - Áno, je to jeden zo spôsobov získavania zdrojov na pohlavnú výchovu a boj s AIDS. Nemoralizujeme, iba šírime vedomosti a pomáhame riešiť praktické problémy. Sexuálna výchova nemá byť čímsi výnimočným, vedomosti o sexualite treba odovzdávať rovnako prirodzene, ako učíme chodiť, čítať, byť medzi ľuďmi. Rodičia sa zvyčajne ostýchajú, keď majú deťom vysvetliť, skade sa nabrali. Deti vycítia rozpaky a usúdia, že sex je čosi, za čo sa treba hanbiť, čo treba robiť potajomky a s nikým o tom nehovoriť. Keď vyrastú, tiež sa nevedia porozprávať so svojimi deťmi o sexe prirodzene. Treba vybŕdnuť z tohto bludného kruhu. Máte recept? - Federácia propaguje výchovné tréningy, kde sa rodičia učia rozprávať o sexualite otvorene. Robíme tiež lekcie pre mládež a workshopy v školách. Odmietame model, podľa ktorého treba hovoriť jedine o hrozbách, aké so sebou súlož prináša. Strašenie sexom na jedných nepôsobí a nudí ich, u iných vyvoláva bojazlivosť a uzavretie do seba. To je antivýchova. Ako teda vyzerá výchova naozaj? - Hovoríme o všetkom: o zaľúbení, láske, bozkávaní, partnerstve. Pokúšame sa nabádať mládež, aby kládla otázky a vyjadrila všetky možné obavy. Odporúčame venovať sa intímnym témam, nabádame k otvorenosti, ale učíme aj negociácii a asertivite, čiže schopnosti odmietnuť, ak netúžiš po sexe, alebo ak partner nechce používať ochranu. Mladým ľuďom sa ľahšie debatuje o týchto témach medzi sebou, preto im takú možnosť vytvárame. Sami stojíme bokom a zasahujeme až vtedy, keď treba opraviť chybné názory alebo poskytnúť odbornú radu. Samozrejme, je to čas požierajúca a nikdy sa nekončiaca výchova, lebo neustále prichádzajú nové a nové pokolenia, ktoré treba pripravovať do života. Ako je na tom Slovensko? - Patríte medzi krajiny s najnižším počtom užívateľov antikoncepcie, muži nemajú v sexuálnom živote pocit zodpovednosti. Reprodukčné zdravie nepokladáte za jednu zo štátnych priorít. Predstavitelia konzervatívnej katolíckej pravice nie sú tu, jemne povedané, našimi priaznivcami. Jestvuje až päť nemocníc, ktoré odmietajú výkon bezpečných služieb umelého prerušenia tehotenstva, zavše aj pre dedičné okolnosti, a tak ženy z daných okresov, hoci si platia zdravotné poistenie, nemôžu ťažiť zo zákonom garantovaných zdravotných služieb. Nápadne to pripomína situáciu v Poľsku a Írsku. Prihliadame, samozrejme, na historický kontext každej krajiny, ale, povedzme, Španielsko, Portugalsko a Taliansko sú tiež katolícke krajiny a sexuálna výchova aj antikoncepcia sa tam stretajú s jasným súhlasom.

S hosťom SLOVA sa zhováral Miro Procházka

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama