Reklama
Reklama

viete, že? - Symboly neonacistov

Na oblečení neonacistov sa často vyskytujú insígnie a symboly čerpajúce z histórie nemeckého nacizmu, fašizmu a iných hnutí potláčajúcich práva a slobody občanov. Ich nosenie je trestné - je porušením § 261. Polícia je povinná zasiahnuť.
Počet zobrazení: 2944

Na oblečení neonacistov sa často vyskytujú insígnie a symboly čerpajúce z histórie nemeckého nacizmu, fašizmu a iných hnutí potláčajúcich práva a slobody občanov. Ich nosenie je trestné - je porušením § 261. Polícia je povinná zasiahnuť. Nosenie takýchto symbolov na verejnosti napĺňa ustanovenie § 261 Trestného zákona - verejný prejav sympatií k fašizmu alebo hnutiam smerujúcim k potlačeniu práv a slobôd občanov. Viete, odkiaľ jednotlivé symboly pochádzajú a čo znamenajú? Postupne tu budeme uverejňovať zoznam najčastejšie používaných symbolov s vysvetlením ich pôvodu a dôvodov, prečo sú považované za škodlivé. Keltský kríŽ - pôvodne symbol slnka, ohňa, plodnosti. Je to v súčasnosti jeden z najpopulárnejších symbolov používaných skupinami hlásajúcimi neonacizmus a nadradenosť bielej rasy. V hnutí skinheads sa najčastejšie používa ako zástupný symbol za svastiku. Často sa kombinuje s nápismi vyjadrujúcimi nadradenosť bielej rasy, napr. White Pride World Wide, White Power a pod. Hákový kríŽ - Svastika - pôvodne symbol šťastia, používaný mnohými náboženskými skupinami (hinduisti, budhisti...) Hitler spravil svastiku unikátnu pre jeho stranu tým, že ju obrátil do protismeru pohybu hodinových ručičiek. Je to najstarší symbol nacistickej strany NSDAP - a nemeckého štátu počas druhej svetovej vojny používaný aj na výstroji a oblečení jednotiek nemeckej armády. V súčasnosti ho používajú v mnohých variáciách rôzne neonacistické a rasistické zoskupenia. Sonnenrad - svastika slnečného kolesa - Symbol SS Odálna runa - symbolizovala príbuzenstvo a rodinu. Odznak rasového a osídľovacieho úradu SS. Symbol čistoty rasy. Oregon - „Tri sedmičky“ - modifikácia hákového kríža pochádzajúceho z Južnej Afriky. Dnes je označovaný za symbol rasovej segregácie. Nosenie takýchto symbolov na verejnosti napĺňa ustanovenie § 261 Trestného zákona - verejný prejav sympatií k fašizmu alebo hnutiam smerujúcim k potlačeniu práv a slobôd občanov. § 261 Kto verejne prejavuje sympatie k fašizmu alebo inému podobnému hnutiu uvedenému v § 260, alebo verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje, alebo sa snaží ospravedlniť zločiny fašizmu alebo iného podobného hnutia uvedeného v § 260, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Trestným činom sú akékoľvek verejné prejavy sympatie k fašizmu alebo hnutiu hlásajúcemu podobné myšlienky. Môže ísť o prejavy slovné, gestikuláciou, oblečením. Trestný je akýkoľvek prejav, z ktorého je zrejmý vnútorný postoj človeka. Páchateľ pritom nemusí mať úmysel ovplyvniť postoje a konanie ostatných. Pojem verejne pritom znamená, že sa tak musí diať pred najmenej troma osobami súčasne prítomnými.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama