Kúsok Viedne v Bratislave

Začiatkom marca prišiel do Bratislavy kúsok Viedne, v priestoroch dvorany SNG totiž otvorili výstavu Viedenská architektúra. Okrem prezentácie architektonického diania v hlavnom meste Rakúska sa výstava spája aj s odbornou prednáškou o architektonickom diele zvanom Gasometer a so sériou prednášok zahrnutých do workshopu venovanému téme výškových budov
Počet zobrazení: 903

Začiatkom marca prišiel do Bratislavy kúsok Viedne, v priestoroch dvorany SNG totiž otvorili výstavu Viedenská architektúra. Okrem prezentácie architektonického diania v hlavnom meste Rakúska sa výstava spája aj s odbornou prednáškou o architektonickom diele zvanom Gasometer a so sériou prednášok zahrnutých do workshopu venovanému téme výškových budov. Prvá prednáška predstavila architektonický fenomén stojaci pri ceste z viedenského letiska smerom do mesta, ktorý je zaujímavým príkladom toho, ako sa dá v architektúre vysporiadať s čoraz aktuálnejším javom – so stavbami z minulosti, ktoré doslúžili svojej funkcii. Už samotný názov –Gasometer - avizuje, že ide o objekt postavený koncom 19. storočia pre anglickú imperiálnu plynovú spoločnosť. V štyroch bohato zdobených monumentálnych valcových objektoch, ktoré kedysi slúžili ako obrovské plynové nádrže, dnes nájdete množstvo bytov a úradov plných ľudí a života. Na veľkolepej prestavbe sa zúčastnili štyria svetoví architekti – Jean Nouvel, Coop Himmelblau, Manfred Wehdorn a Wilhem Holzbauer, každý na jednom objekte. V navonok úplne rovnakých valcoch sa takto nachádzajú štyri rozličné umelecké výpovede, svojím spôsobom predstavujúce rôzne možnosti riešenia tej istej úlohy. Samotná výstava ponúka prehliadku fotodokumentácií a modelov vyše 140 architektonických diel dnešnej Viedne. Mnohé z nich, podobne ako Gasometer, prestavali zo starších objektov. Veľmi zaujímavý je napríklad objekt Verlorene Boulevard, pôvodný viadukt Otta Wagnera, v ktorého spodných klenbových častiach sú medzi jednotlivými piliermi novovytvorené priestory obchodov, barov a kaviarní. Nechýbajú však ani obytné a administratívne budovy, školy, divadlá, výškové budovy, mosty. Pozoruhodný je veľký drevený urbanistický model centrálnej časti mesta. Vysoko inteligentne riešené stavby moderného charakteru svedčia o kvalite myslenia a určovania kultúrneho pochodu. Stali sa symbolmi doby, v ktorej žijeme, a nabádajú k hľadaniu ďalších možností vnímania životného priestoru. Nachádzame v nich jasnú kontinuitu súčasnosti s minulosťou, napríklad s tvorbou umelcov ako bol Otto Wagner v období secesie na prelome 19. a 20. storočia, keď bola Viedeň jedným z najvýznamnejších svetových kultúrnych centier. Obraz, ktorý výstava o viedenskej architektúre prináša, ukazuje, že rakúska metropola stojí stále v prvej línii veľkomiest, ktoré sa dôležitým podielom zúčastňujú na utváraní priestoru pre nové myšlienky a nápady. Podieľa sa na definovaní minulého, súčasného a budúceho nielen z hľadiska architektúry, ale i vytvárania životného a kultúrneho prostredia, ktoré bude mať ľudí stále o čo obohatiť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984