Reklama
Reklama

správy

Kampaň Čačipen - Pravda za zlepšenie života Rómov
Počet zobrazení: 835

> Kampaň Čačipen - Pravda za zlepšenie života Rómov Zblížiť komunitu Rómov a Nerómov a prezentovať Rómov v reálnom svetle je cieľom kampane Čačipen - Pravda, ktorú pripravil Sekretariát splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Osvetová a kultúrna kampaň sa začala už 8. apríla, ktorý bol zároveň Medzinárodným dňom Rómov. Kampaň potrvá do 27. apríla a predstaví projekty, ktoré pripravila asi stovka rozličných rómskych i nerómskych organizácií, škôl a obecných úradov. Spoločným znakom všetkých približne 150 podujatí je úsilie zlepšiť životné, ekonomické, sociálne a kultúrne podmienky Rómov v SR. V rámci kampane pripravili rómske mimovládne neziskové organizácie rôzne podujatia - dramatické, výtvarné, tanečné a ďalšie umelecké programy a série osvetových aktivít. Kampaň má motivovať Rómov zo sociálne slabších vrstiev, aby sami riešili problémy svojej komunity. Kampaň nesie aj posolstvo pre nerómsku časť slovenskej spoločnosti. > Krajský súd prepustil na slobodu šiestich košických skinheadov Šiestich košických skinheadov, ktorí zaútočili na mladých návštevníkov punkrockového koncertu a vážne zranili 17-ročného mládenca, senát Krajského súdu v Košiciach prepustil z väzby na slobodu. Šiesti mladí muži vo veku od 16 do 20 rokov sú obvinení z trestného činu výtržníctva a ťažkého ublíženia na zdraví formou spolupáchateľstva. Začiatkom marca sudca Okresného súdu Košice II. vzal šiestich mladých mužov do vyšetrovacej väzby. Proti tomuto rozhodnutiu však obvinení podali sťažnosť, o ktorej rozhodoval krajský súd. Všetkých šiestich prepustil na slobodu s tým, že v terajšej etape vyšetrovania nie sú dôvody na väzbu. Stíhaní budú teda na slobode. > Odsúdili českého skína za vraždu Krajský súd v Hradci Králové odsúdil 22-ročného skinheada Vlastimila Pechanca, ktorý bol obvinený z rasovo motivovanej vraždy 30-ročného Róma Ota Absolóna. Proti rozhodnutiu súdu - 13 rokov nepodmienečne – sa odvolal a prípadom sa bude znovu zaoberať Vrchný súd ČR. Ostrý nesúhlas s rozsudkom vyjadrilo niekoľko desiatok priaznivcov hnutia skinheads, ktorí napadli rodinu a priateľov Absolóna a jedného anarchistu. > Csáky navrhne odškodnenie Židov Podpredseda vlády Pál Csáky do mesiaca predloží vláde návrh na odškodnenie židovských obetí holokaustu. Komisia, v ktorej sú aj zástupcovia svetovej židovskej obce, požaduje i odškodnenie za arizovaný majetok a navrhuje zriadenie kompenzačného fondu na odškodnenie žijúcich obetí holokaustu. Fond by slúžil aj na opravy židovských kultúrnych a sakrálnych objektov, obnovu židovského kultúrneho dedičstva a na projekty rozvoja súčasnej židovskej komunity v SR. Ústredný zväz židovských náboženských obcí navrhuje vyčleniť do novozriadeného Nadačného a kompenzačného fondu obetí židovského holokaustu 10 percent z tejto sumy, čo predstavuje okolo 850 miliónov korún. > Stanovisko k policajnej správe o extrémizme za rok 2001 Ľudia proti rasizmu hodnotia pozitívne fakt, že ministerstvo vnútra zverejnilo prvú správu o stave extrémizmu na území SR a konštatujú, že od nástupu súčasného ministra vnútra Ivana Šimku cítiť najväčší pokrok v práci polície v oblasti extrémizmu. Obsah správy však hodnotí iniciatíva kriticky, pretože neodráža skutočný rozsah aktivít neonacistov na Slovensku a nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre spoločnosť. O tom, že trestná činnosť neonacistov a rasové násilie je stále závažným a málo riešeným problémom SR svedčia aj negatívne zmienky hodnotiacich správ EÚ, ministerstva zahraničných vecí USA či OSN týkajúcich sa ľudských práv. Vďaka nedostatočnej pozornosti kompetentných orgánov voči šíreniu myšlienok fašizmu, rasizmu, intolerancie a nenávisti sa aj na Slovensku vytvorila rozsiahla komunita neonacistov - ľudovo nazývaných „skinheadi“. Väčšine z nich ide o skutočnú oddanosť ideológii neonacizmu, fašizmu, nacionalizmu a filozofii čistej bielej rasy. V záujme uskutočňovania týchto myšlienok vyvíjajú ekonomické aktivity, páchajú násilnú trestnú činnosť, zakladajú organizované skupiny. Aktivity slovenských neonacistov sú naozaj rozsiahle - pravidelne aktualizujú internetový neonacistický server, ktorý je jedným z najväčších v strednej Európe, každoročne organizujú najmenej desať neonacistických koncertov, vydávajú hudobné nosiče, šíria fašistickú literatúru. Programovým cieľom neonacistov je dostať sa do štruktúr armády, polície, politických strán a iných inštitúcií. Ľudia proti rasizmu upozorňujú aj na druhý aspekt správy, ktorým sú údaje o počtoch neonacistov. Správa tvrdí, že na Slovensku je 500 aktívnych členov extrémnej pravice a 2000 sympatizantov. Toto číslo má závažnú výpovednú hodnotu o skutočnej práci policajného zboru a o miere poznania štruktúr týchto extrémistických skupín. Len v Bratislave pôsobí podľa našich informácií 300 aktívnych neonacistov. Na celom Slovensku je to okolo 5000 neonacistov a ich sympatizantov je oveľa viac. Štatistika štyridsiatich rasovo motivovaných trestných činov tiež svedčí o nedostatočnom postupe polície pri zaznamenávaní trestných činov - na porovnanie je tu číslo 364, ktoré eviduje česká polícia za rok 2000. Stručnosť správy a jej skromný obsah hovorí o tom, ako je naša polícia pripravená čeliť rozmachu extrémnej pravice. > Svetová banka kritizuje vylúčenie Rómov Správa Svetovej banky Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o nich v Slovenskej republike hovorí, že podľa neoficiálnych údajov žije v SR asi 420 až 500 tisíc Rómov, čo predstavuje 8 až 10 percent obyvateľstva SR. K prehlbovaniu ich chudoby prispieva podľa banky ich vylúčenie do osád, čo je prekážkou ich prístupu k pracovným príležitostiam, vzdelaniu a verejným službám. Správa navrhuje päť hlavných oblastí, na ktoré sa treba sústrediť - opatrenia na zlepšenie bývania, pracovných príležitostí a zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov, odporúča viaceré spôsoby na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre Rómov žijúcich vo vzdialených oblastiach a opatrenia na zmenšenie sociálneho vylúčenia Rómov z väčšinovej časti spoločnosti. Na príprave správy Svetovej banky sa podieľali slovenskí odborníci z nadácií S.P.A.C.E., INEKO a Nadácie otvorenej spoločnosti. Správa čerpala aj z nedávneho výskumu v 27 rómskych osadách, ktorý sa uskutočnil v troch rôznych regiónoch SR. > Staré Mesto proti moslimom Mestská časť Bratislava - Staré Mesto nesúhlasí s výstavbou sídla Islamskej nadácie na Slovensku, ktoré by malo fungovať ako Islamské kultúrne centrum. Jej predstavitelia tvrdia, že vraj treba „preriešiť“ vonkajší architektonický výraz objektu primeranými výrazovými prostriedkami a nepovažujú za vhodné, aby sídlo organizácie „založenej na islamskom náboženstve“ vrátane mešity alebo modlitebne bolo umiestnené v lokalite s prevažujúcou funkciou bývania v rodinných domoch na území širšieho centra mesta. Ďalším údajným dôvodom je, že „moslimovia nie sú u nás registrovaní ako náboženská spoločnosť“. Starosta pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na napätú medzinárodnú situáciu v období po 11. septembri 2001 spôsobenú vážnym konfliktom medzi islamským svetom a západnou civilizáciou. Správca Islamskej nadácie na Slovensku Mohamed Safwan Hasna považuje argumenty mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za neadekvátne. > Protestovali proti Izraelu Niekoľko desiatok palestínskych študentov a sympatizantov s palestínskym ľudom protestovalo 5. apríla na Námestí SNP v Bratislave proti vojenským akciám izraelského štátu na palestínskom samosprávnom území. Účastníci stretnutia žiadali úplný odchod izraelských vojsk z okupovaných území a prepustenie palestínskeho lídra Jásira Arafata z domáceho väzenia. Transparentmi vyzývali izraelskú vládu na zastavenie zabíjania Palestínčanov a žiadali slobodu pre palestínsky ľud a vyhlásenie vlastného štátu Palestínčanov. Demonštranti označili izraelských generálov za vojnových zločincov a upozornili na mediálnu blokádu zo strany izraelského štátu, ktorá neumožňuje objektívne informovať svet o udalostiach na palestínskom území. > Policajti na výcviku asertivity Riaditelia Krajských riaditeľstiev PZ a riaditelia úradov a odborov Prezídia PZ absolvovali na Donovaloch výcvik asertivity v prospech ochrany ľudských práv, ktorý sa uskutočnil za finančnej pomoci Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Nácvik sociálnych zručností, zlepšenie sociálnej komunikácie, zvládanie záťažových situácií, krízového manažmentu, riadenia spolupracovníkov a riešenia problémov pre nich pripravili niekoľkí univerzitní odborníci z Trnavy, Prešova a ďalších škôl. Cieľom nácviku je poznatky odovzdávať podriadeným a zlepšiť tým vzťah policajt - občan.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama