Reklama

Socialistické víťazstvo s liberálnym dôvetkom

V nedeľu nastupovala do druhého kola Maďarská socialistická strana (MSZP) s miernym, jednopercentným náskokom. Zväz mladých demokratov (FIDESZ) i jeho koaličného partnera Maďarské demokratické fórum (MDF) značne sklamali výsledky prvého kola a v dvojtýždňovom medziobdobí zorganizovali obrovskú okázalú kampaň vrátane poldruhamiliónového zhromaždenia v Budapešti
Počet zobrazení: 1125

V nedeľu nastupovala do druhého kola Maďarská socialistická strana (MSZP) s miernym, jednopercentným náskokom. Zväz mladých demokratov (FIDESZ) i jeho koaličného partnera Maďarské demokratické fórum (MDF) značne sklamali výsledky prvého kola a v dvojtýždňovom medziobdobí zorganizovali obrovskú okázalú kampaň vrátane poldruhamiliónového zhromaždenia v Budapešti. Podstatnou črtou ich protiofenzívy bol však obrat k vidieckemu obyvateľstvu, menovite k maloroľníkom, ktorých stranu sa im podarilo ešte dávno pred voľbami rozbiť. Táto taktika mala úspech, v 26 vidieckych volebných obvodoch sa im podarilo zvrátiť výsledok prvého kola a vyhodiť zo sedla socialistických kandidátov, stojacich dovtedy na čelných miestach. Napriek nadmernému úsiliu a čiastkovým úspechom volebnej koalície FIDESZ-MDF voľby napokon vyhrala MSZP, ktorá môže vytvoriť najsilnejšiu frakciu v parlamente. Počet poslancov MSZP je 178, FIDESZ-MDF ich má 188, z čoho treba odrátať poslancov MDF, ktorí šli spoločne s FIDESZ len do volieb. V parlamente chcú totiž vytvoriť samostatnú frakciu, o početnosti ktorej rozhodnú až na prvom zasadnutí parlamentu. Celkovo vyzerá pomer pravice a ľavice v novom parlamente takto: na pravici sedí 188 poslancov FIDESZ a MDF, na ľavici 178 poslancov MSZP a 20 za liberálny Zväz slobodných demokratov (SZDSZ). Ľavica má spolu 198 mandátov v 386-člennom parlamente. SZDSZ ihneď po voľbách vyjadrila ochotu vytvoriť s MSZP vládnu koalíciu a jednoznačne zamietla možnosť akejkoľvek spolupráce s FIDESZ. Ľavé krídlo získalo teda o desať poslancov viac než pravica, no nadpolovičná väčšina je len šesťmandátová. MSZP a SZDSZ napokon splnili to, o čo sa usilovali: poraziť vládu. Nacionalistická karta nevyšla Ofenzíva FIDESZ-MDF medzi dvoma kolami volieb bola vcelku úspešná, i keď nedostatočná. Rozdiely medzi víťazmi a porazenými sú také malé, že spochybnenie niekoľkých mandátov - a zo strany FIDESZ také narážky odzneli hneď po voľbách - môžu ešte pozmeniť konečné výsledky. No pozorovatelia takým pokusom nepripisujú veľký význam. Dôležitejšia a nebezpečnejšia však bola tá časť taktiky FIDESZ, ktorá sa usilovala postaviť proti sebe mestá a vidiek a dosiahla tým rozdelenie krajiny na dve polovice. Averzia dediny voči mestám je stará a zakorenená, dá sa ľahko oživiť. Ďalšou nebezpečnou črtou krvopotného úsilia FIDESZ bola karta nacionalizmu. Tá sa prejavovala na každom kroku a Viktor Orbán ešte aj v povolebnom prejave, v ktorom priznal porážku, vyhlásil, že budúcnosť Maďarov nie je v desaťmiliónovej krajine, ale v 15-miliónovom národe. To ostro kontrastuje s vyhlásením Pétera Medgyessyho, kandidáta MSZP na post premiéra, ktorý jednoznačne deklaroval, že chce byť predsedom vlády desaťmiliónového Maďarska, pričom, pravda, pociťuje zodpovednosť za osudy zahraničných Maďarov. Tu by sme sa mali na chvíľu pozastaviť. Je priam záhadné, ako sa podarilo vec zahraničných Maďarov tak jednoznačne vniesť do predvolebnej kampane. Bola to očividne umelo vytvorená ilúzia vonkoncom neodrážajúca skutočné pocity väčšiny Maďarov. Slúžila výlučne na vybičovanie emócií a vášní. Pred tromi rokmi sociológovia urobili celoštátny prieskum o tom, čo maďarské obyvateľstvo pociťuje k svojim domácim inonárodným menšinám a čo k zahraničným Maďarom. Jednoznačne sa ukázalo, že pocit solidarity s domácimi inonárodnými občanmi je oveľa väčší ako pocit solidarity so zahraničnými Maďarmi. Táto nacionalistická karta mohla a napokon mala aj úspech predovšetkým na vidieku v radoch bývalých maloroľníckych voličov. Maloroľnícka strana FKgP bola jednoznačne a silne národne angažovaná a jej debakel v prvom kole volieb prinútil jej voličov podporiť FIDESZ s podobnou rétorikou. Najväčším úspechom terajších volieb v Maďarsku bol nesporne fakt, že krajne nacionalistická Strana maďarskej pravdy a života (MIÉP) Istvána Csurku vypadla z parlamentu. To si cenia najmä v demokratickom zahraničí. Nemalý význam má aj pre susedné krajiny, kde žijú veľké maďarské menšiny. Nevyhnutnosť kooperácie Od nastávajúcej socialisticko-liberálnej vlády sa dá právom očakávať, že sa v zahraničnej politike sústredí na plnenie základných zmlúv, uzatvorených so susednými štátmi, a na starostlivosť o zahraničných Maďarov podľa záväzkov týchto zmlúv. Možno len dúfať, že sa jej ako prvej zo slobodne zvolených vlád podarí urobiť účinné kroky na zabezpečenie reprezentácie domácich menšín v parlamente, čo sa doteraz nepodarilo ani jednej predchodkyni. Vláda FIDESZ sa o to ani neusilovala. Zodpovedalo by to vyhraneným kladným pocitom domáceho obyvateľstva k vlastným domácim národnostným menšinám. Iste by to poslúžilo aj zahraničnopolitickej priorite víťazných strán pri integrácii do Európskej únie. Tesné víťazstvo ľavého bloku v týchto voľbách v Maďarsku naznačuje, že opozícia bude nesmierne silná, najsilnejšia zo všetkých doterajších. Dvojtretinové zákony bude treba prijímať i za cenu kompromisov a aj pri prijímaní zákonov s jednoduchou väčšinou bude potrebná veľká disciplinovanosť koaličných strán. Štyri strany, ktoré sa prebojovali do parlamentu, tvoria vyrovnané sily. Každé oslabenie koalície môže zapríčiniť zvrat, ktorý sa pravici v regulárnych voľbách nepodarilo dosiahnuť. Prezident republiky zvolá do 30 dní nový parlament a za ďalších 30 dní musí vymenovať nového predsedu vlády. Ak sa to nepodarí, do ďalších 40 dní treba podľa maďarskej ústavy vypísať nové voľby. Manipulácie v tomto smere sú možné, ale málo pravdepodobné.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama