Pozitívna diskriminácia

Máj a jún sú mesiace, keď sa viac-menej rozhoduje o osude slovenskej omladiny. Viem, o čom hovorím. Hoci sama patrím k tým šťastlivcom, ktorí končili vysokú školu v 23 rokoch, čo znamená, že jednotlivé etapy povinnej i nepovinnej školskej dochádzky nasledovali bez vynútenej prestávky jedna po druhej, veľa mojich známych ešte derie lavice posluchární.
Počet zobrazení: 1608

Máj a jún sú mesiace, keď sa viac-menej rozhoduje o osude slovenskej omladiny. Viem, o čom hovorím. Hoci sama patrím k tým šťastlivcom, ktorí končili vysokú školu v 23 rokoch, čo znamená, že jednotlivé etapy povinnej i nepovinnej školskej dochádzky nasledovali bez vynútenej prestávky jedna po druhej, veľa mojich známych ešte derie lavice posluchární. Dôvodov, prečo je to tak, je niekoľko. Buď sa sami rozhodli pre dobrovoľnú pauzu, oveľa častejšou príčinou ich oneskoreného vysokoškolského štartu bol však neúspech na prijímacích pohovoroch alebo neprijatie z kapacitných dôvodov. Na vstup na vysokú školu totiž nestačí len úspešne zvládnuť prijímacie testy, ale v mnohých prípadoch sa prihliada i na dosiahnuté stredoškolské výsledky, úspechy v mimoškolskej činnosti, v ojedinelých prípadoch aj na pohlavie uchádzača a jeho rodinné zázemie. Novinkou v prijímacom procese sa tento rok mala na bratislavskej lekárskej fakulte stať i pozitívna diskriminácia založená na etnickom princípe. Fakulta sa totiž rozhodla, že troch najlepších Rómov príjme mimo oficiálneho poradia. Bude stačiť, ak prijímacie skúšky zvládnu na polovicu. O to väčší paradox, že nerómski uchádzači o štúdium musia pohovory urobiť takmer na sto percent. Hoci majú vysoké školy právo určovať si podmienky na prijatie, podľa ústavy sú si občania republiky rovní v právach i v povinnostiach. Úmyslom dobrá vec - umožniť vysokoškolské štúdium aj mladým Rómom - si však na svoje uplatnenie v praxi vybrala nevhodné kritériá na úspech. Ako by sa asi cítili títo študenti, označovaní ako 50-percentní (i keď by prijímačky zvládli rovnako úspešne ako ostatní uchádzači) medzi svojimi spolužiakmi? A ako by pristupovali k takýmto študentom pedagógovia? Stačilo by im len 50 percent vedomostí? Mnohí rómski predstavitelia považujú spomínaný návrh za hlbokú urážku Rómov a rasizmus, experti zase varujú, že by išlo o diskrimináciu ostatných záujemcov a zároveň vyčleňovanie Rómov zo spoločnosti. Celá vec dostala pre Slovensko typický politický podtón. Ako inak. Septembrové voľby sa blížia.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984