Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Krajiny, milenci, živly

Druhou samostatnou výstavou v priebehu desaťročia sa prezentuje akademická maliarka Anna Čemická v Galérii Foyer v kultúrnom centre Fontána v bratislavskej Dúbravke
Počet zobrazení: 1310

Druhou samostatnou výstavou v priebehu desaťročia sa prezentuje akademická maliarka Anna Čemická v Galérii Foyer v kultúrnom centre Fontána v bratislavskej Dúbravke. Anna Čemická sa narodila v umeleckej rodine 19. decembra 1958 v Bratislave. V roku 1984 absolvovala Katedru reštaurátorstva Vysokej školy výtvarného umenia pod vedením docentky Iriny Meszárošovej. S výnimkou niekoľkoročného pôsobenia v Kremnici žije a pracuje v hlavnom meste Slovenska. Verejnosti sa predstavila na viacerých kolektívnych prehliadkach. Okrem samotnej výtvarnej činnosti a reštaurátorstva pôsobí aj pedagogicky. Kolekcia obrazov je prierezom jej tvorby z dlhšieho časového obdobia a badať to i na samotnej koncepcii výstavy – popri realistických krajinách sa oboznamujeme s autorkiným chápaním abstrakcie alebo len náznakovej maľby. Na pomerne malom výstavnom priestore tak vznikla prehliadka olejov, tempier kombinovaných s tušom, pastelov, ktoré svedčia o maliarkinom ustavičnom hľadaní zodpovedajúceho výrazu a o záľube v rozmanitých témach. Je zaujímavé sledovať, ako sa jej Býci približujú abstrahovanými líniami až k slávnym kresbám z francúzskej jaskyne, na druhej strane krajinárske motívy pripomínajú najlepšie tradície slovenskej realistickej maľby. Akademická maliarka Anna Čemická akoby zámerne chcela ukázať, čo všetko dokáže. Márne by sme hľadali autorskú manieru, charakteristický rukopis. Ten sa mení od témy k téme. Celkom inak pristupuje k figurálnym kompozíciám, ako sú lyrické námety Odchádzam či Rozchod, kde siluety dvojíc postáv-milencov navodzujú atmosféru nostalgie a rozčarovania, a celkom inak sa vyjadruje v obrazoch, ako sú Fjordy alebo Oheň a Voda, kde dosahuje maximum abstrakcie a divák vníma viac charakteristickú farebnosť ako konkrétne tvary. V Splne na jazere dominuje mesiac, ale všetko ostatné je tušené a zostáva na divákovi, ako dokáže rozkryť farebnú plochu. Námetovo odlišné sú napríklad obrazy Chystanie siahovice (vychádzajúci z domácej inšpirácie) a na druhej strane Zvláštne posolstvo do ďalekej Číny (kompozícia s meditatívnou atmosférou). Akoby súmrak vanul nielen z rovnomenného obrazu, ale ozýva sa z viacerých ďalších diel. Výrazne v tejto expozícii dominuje jednoduchými ťahmi stvárnený Lotos, ktorý zaberá takmer celú plochu obrazu a pôsobí až monumentálne. Výstava v Galérii Foyer (potrvá do 30. júna 2002) naznačuje viacero rovín autorského úsilia Anny Čemickej a možností, ktoré poskytuje práca s rozličnými technikami.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
Idioti v politike
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama