Reklama

Nová maďarská vláda štartuje s polenami pod nohami

Péter Medgyessy po vymenovaní za predsedu novej, socialisticko-liberálnej vlády zostavil svoj kabinet v rekordne krátkom čase - za 37 dní (Antallovi to trvalo 45, Hornovi 52 a Orbánovi 45 dní). Program vlády nestranníka Medgyessyho má niekoľko výrazne liberálnych čŕt. Odráža sa v tom skutočnosť, že socialisti boli jednoznačne odkázaní na liberálov.
Počet zobrazení: 916

Péter Medgyessy po vymenovaní za predsedu novej, socialisticko-liberálnej vlády zostavil svoj kabinet v rekordne krátkom čase - za 37 dní (Antallovi to trvalo 45, Hornovi 52 a Orbánovi 45 dní). Program vlády nestranníka Medgyessyho má niekoľko výrazne liberálnych čŕt. Odráža sa v tom skutočnosť, že socialisti boli jednoznačne odkázaní na liberálov. Bez nich by orbánovcov vystriedať nedokázali, hoci v rokoch 1994-1998 mala samotná MSZP nadpolovičnú väčšinu v parlamente. Nová vláda má však neľahkú situáciu nielen pre slabú desaťmiestnu väčšinu v parlamente. FIDESZ zaujal k výsledkom volieb od prvopočiatku povýšenecký postoj. Tváril sa a konal, akoby sám bol voľby vyhral. Nechce sa ani nazývať opozíciou - pravicový blok sa označuje „len“ za parlamentnú menšinu, do ktorej sa dostal akýmsi nedopatrením. Chce vyvíjať na vládu silný tlak aj mimo parlamentu a po celej krajine organizuje tzv. občianske krúžky, ktorých je už päťtisíc a ktoré sa chcú zmobilizovať ihneď, ako sa vláda odchýli od ich predstáv. Podľa slov predsedu FIDESZ Zoltána Pokorného si pravica všetkými prostriedkami vynúti, aby vláda tancovala tak, ako „menšina“ píska. Vytunelovaný rozpočet Nový premiér Medgyessy v nástupnom prejave vyhlásil, že považuje za pravdivé tvrdenie Orbánovej vlády, podľa ktorej sú financie štátu v úplnom poriadku a výdaje zodpovedajú zákonu o štátnom rozpočte. To dávalo socialistom nádej, že dokážu splniť svoje predsavzatia a sľuby - predovšetkým stodňový program, ktorý zahŕňa vyplatenie 19 tisíc forintov každému dôchodcovi (o čo ich predchádzajúca vláda obrala), 50-percentné zvýšenie platov pedagógov a zabezpečenie vysokoškolských normatívov v oblasti študijných úverov. To všetko, spolu s obrovským záujmom o tzv. gazdovské úvery (žiadateľov je na 100 miliárd forintov) kladie na novú vládu nesmierne veľké finančné nároky. Ak sú hlásenia odstupujúcej vlády pravdivé, štátny rozpočet má na tieto programy krytie. Lenže... Väčšina sociálnych opatrení Orbánovej vlády vznikla počas predvolebnej kampane tak, aby ich musela splniť až nová vláda. Dokonca po prehratých voľbách Orbánova vláda pokračovala v rozhadzovaní a podarilo sa jej za dva mesiace rozdať 650 miliárd forintov. Uviedla to predsedníčka frakcie MSZP Ildikó Lendvaiová vo svojom parlamentnom prejave, ktorý začala minútou ticha za rozkotúľanými miliardami. I keď sú v týchto miliardách aj peniaze, ktoré bolo treba podľa rozpočtu vydať, množstvo rozkotúľaných forintov značne presahuje potrebné výdaje a smeruje jednoznačne k tomu, aby novej vláde sťažilo začatie plnenia jej programu. Najväčšie nedostatky sa zistili pri preberaní ministerstva poľnohospodárstva a územného rozvoja, kde už do mája vyčerpali 90 percent výdavkov, plánovaných na celý rok. Nečudo, že orbánovci mali v druhom kole volieb taký úspech práve u dedinského obyvateľstva. Pritom sa zistilo, že celoštátny rast ekonomiky sa značne spomalil. Deklarovaný rast bol skutočne 4,5-percentný, teda vyšší ako v EÚ, ale do volieb sa znížil pod 4 percentá a teraz nedosahuje ani 3,8. Orbánova vláda pred voľbami usilovne strašila voličov, že v prípade víťazstva MSZP môžu rátať s novým „Bokrosovým balíčkom“, čo je ekonomický strašiak, i keď svojho času za prvej vlády socialistov zachránil hospodárstvo krajiny pred krachom. Odstupujúca vláda naozaj urobila všetko pre to, aby sa víťazi volieb museli napokon uchýliť k tvrdým úsporným opatreniam a znemožniť sa pred voličmi. Trucpodniky zn. FIDESZ Zloženie novej vlády nezodpovedá celkom početnému pomeru dvoch koaličných strán. Liberálna SZDSZ získala viac, ako by jej formálne prislúchalo, napríklad ministerstvo školstva, čo niektoré kruhy v MSZP znášajú dosť ťažko. Aj koaličná zmluva je koncipovaná tak, že jedna strana bez súhlasu druhej nemôže vystúpiť so zákonnou iniciatívou alebo s podstatnou kritikou. To dáva SZDSZ, ktorá má len 20 poslancov oproti 178 z MSZP, vlastne práva v pomere 50:50. I toto je výsledok kompromisov, motivovaných nevyhnutnosťou zbaviť pravicový blok vlády v krajine. Celkovú situáciu v povolebnom Maďarsku po ustanovení novej socialisticko-liberálnej vlády charakterizuje, že FIDESZ a jeho spojenci sú rozbehnutí vo vynaliezavom ťažení proti vláde socialistov a liberálov, zatiaľ čo nová vládna garnitúra sa len teraz začína predierať mínovým poľom nástrah, ktoré po sebe predchádzajúca vláda zanechala. Noví ministri uskutočňujú v rezortoch len minimálne personálne zmeny, no i tak ich opozícia ustavične obviňuje z „čistiek“. Verejnoprávna televízia je ešte stále pod vplyvom FIDESZ a divákovi sa zdá, akoby sa vláda ani nebola zmenila. Televíznu radu sa síce podarilo doplniť o socialistických a liberálnych členov, ale v charaktere vysielania to zatiaľ nebadať. Odchádzajúca vláda vedie úporný boj o záchranu svojho vplyvu, čo značne viaže sily nového vedenia. Istý posun zatiaľ vidieť iba v zahraničnej politike. Minister zahraničia a predseda MSZP László Kovács si jednoznačne predsavzal budovať susedské vzťahy na báze základných zmlúv a korigovať nedostatky krajanského zákona tak, aby vyhovoval všetkým krajinám, ktorých sa to týka (ide predovšetkým o Rumunsko a Slovensko). Dá sa očakávať, že upokojenie vnútropolitickej situácie čoskoro postúpi natoľko, že zostane dosť energie na podrobné preskúmanie pôsobenia krajanského zákona, ale aj na to, aby sa splnil program MSZP a SZDSZ vyriešenia problému zastúpenia národnostných menšín v maďarskom parlamente, čo sa doteraz nepodarilo uspokojivo dotiahnuť do konca ani jednej vláde.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama