Reklama

Pod dohľadom červených tímov

Na ochranu Spojených štátov pred teroristami vzniknú špeciálne „červené tímy“ federálnych agentov. Ich úlohou bude myslieť ako teroristi, vyhľadávať po celej krajine slabiny v bezpečnosti a občas, v úsilí otestovať ostražitosť, aj konať „takmer“ ako teroristi
Počet zobrazení: 951

Na ochranu Spojených štátov pred teroristami vzniknú špeciálne „červené tímy“ federálnych agentov. Ich úlohou bude myslieť ako teroristi, vyhľadávať po celej krajine slabiny v bezpečnosti a občas, v úsilí otestovať ostražitosť, aj konať „takmer“ ako teroristi. Ide o jeden z mnohých návrhov novej stratégie bezpečnosti, s ktorou 16. júla prezident George W. Bush oboznámil predstaviteľov amerického Kongresu. Okrem spomínaného červeného tímu, ktorý iste patrí medzi najväčšie rarity, predložil celú škálu opatrení, pričom mnohé by sa dali pokojne zaradiť do kategórie sci-fi románov. Takým je aj návrh vybaviť príslušné inštitúcie technickým zariadením, ktoré bude sledovať správanie ľudí, vyhodnocovať ho a upozorňovať na osoby, u ktorých bude moderná technika indikovať ,,nepriateľské úmysly“. Škála možných útokov Realizácia stratégie bezpečnosti potrvá roky a zhltne miliardy dolárov. Dovtedy, kým sa svet oboznámi s prístrojmi sťaby z filmu Hviezdne vojny, budú musieť vystačiť viaceré bežné a celkom prozaické opatrenia, ktoré prezident navrhol počas svojho vystúpenia v Ružovej záhrade Bieleho domu. Do tejto kategórie patrí intenzívnejšie zapájanie armády do ochrany obyvateľstva pred útokom s použitím bakteriologických alebo chemických zbraní. Predpokladá sa aj prísnejšia kontrola hraníc a zvýšenie ochrany strategických objektov a infraštruktúry. Medzi opatreniami nebude chýbať ani štandardizácia vodičského preukazu, ktorý v jednotlivých štátoch únie slúži na identifikáciu osôb. Filozofiou stratégie je zabrániť teroristickým útokom na území USA, minimalizovať škody v prípade ich realizácie a urýchliť likvidáciu následkov. ,,Musíme sa brániť pred širokou škálou prostriedkov a metód útoku. Naši nepriatelia robia na tom, aby získali chemické, biologické, rádioaktívne a nukleárne zbrane s cieľom zničiť Ameriku,“ uvádza sa v predloženej 88-stranovej správe. Dokument ide do takých podrobností, že obsahuje nielen popis možných hrozieb, ale aj obrázky prípadných cieľov útoku, ako sú jadrové elektrárne, washingtonské metro, ropovody, či veľké dopravné uzly. Na likvidáciu hrozby takého teroristického útoku, aký sa uskutočnil 11. septembra 2001 nasmerovaním veľkých dopravných lietadiel na dvojičky Svetového obchodného centra v New Yorku, treba sprísniť kontrolu na hraniciach a letiskách. Preto bude nevyhnutné vybaviť colnice a pobrežnú stráž vysoko citlivými senzormi na zisťovanie rádioaktívnych a bakteriologických látok. Na ilustráciu zložitosti takejto kontroly treba uviesť, že každý rok vplávajú do vôd USA lode s nákladom umiestneným v 16 miliónoch kontajnerov. Bez moderných prístrojov nebude možné zistiť, či naozaj vezú tovar uvádzaný v colnej deklarácii. Nové superministerstvo Na to, aby USA dokázali organizačne zvládnuť úlohy obsiahnuté v stratégii na ochranu pred teroristami, navrhuje prezident zriadiť ministerstvo národnej bezpečnosti. Vznikne zlúčením 22 federálnych agentúr a inštitúcií, ktoré doteraz patrili pod rozličné rezorty. Nový úrad bude zamestnávať 170 tisíc osôb s ročným rozpočtom 37,4 miliardy dolárov. Vznik nového ministerstva by bol najväčšou reorganizáciou vlády od roku 1947, keď prezident Hary Truman zlúčil rozličné zložky armády do jedného ministerstva obrany. Väčšina amerických zákonodarcov si uvedomuje nevyhnutnosť posilnenia ochrany krajiny pred teroristickými útokmi. Niektoré zo spomínaných návrhov sa však pravdepodobne dostanú do protikladu so záujmami mnohých senátorov a kongresmanov. Preto sa všeobecne očakáva, že sa ani vytvorenie nového superministerstva neobíde bez problémov. Väčšina doterajších federálnych úradov sa totiž do novej strešnej inštitúcie presunie spolu so svojimi financiami. Znamená to, že pôvodné rezorty prídu asi o desatinu svojho rozpočtu, čo už teraz naráža na odpor. Napríklad, pobrežná stráž spadá pod ministerstvo dopravy, colná správa pod rezort financií, Imigračný a naturalizačný úrad (INS) pod rezort spravodlivosti. Každé ministerstvo má na Capitol Hill svojich patrónov, ktorí už teraz naznačujú, že jednotlivé agentúry dokážu optimálne pracovať len vo svojej doterajšej podobe. S nevôľou sa stretol aj návrh na unifikáciu vodičských preukazov vo všetkých štátoch USA a zavedenie nových údajov, čím by sa z nich stali skutočné identifikačné karty. Odporcovia tvrdia, že sprísnením kontroly chce vláda viac nazerať do súkromia svojich obyvateľov. S ostražitosťou narastá podozrenie S nevôľou sa zrejme stretne aj prezidentova výzva, aby jednotlivé štáty a súkromné firmy zvýšili rozpočty na bezpečnosť. Podľa Bieleho domu by náklady súkromného sektora na ochranu mali dosiahnuť až 110 miliárd dolárov, teda dvojnásobok toho, čo vynakladali pred vlaňajším 11. septembrom. Aj federálny rozpočet pre národnú bezpečnosť sa má z minuloročných 17 miliárd zvýšiť v roku 2003 až na 38 miliárd a bude rásť naďalej. Spojené štáty, ktoré sa doteraz pýšili rozsiahlou slobodou jednotlivca, môžu po týchto opatreniach nadobudnúť podobu najstráženejšej krajiny. Jej obyvatelia a návštevníci budú vystavení častým kontrolám a zbytočnému podozrievaniu. Stačí si spomenúť na početné prípady, keď sa k pasažierovi v lietadle začali správať ako k teroristovi len preto, lebo niekomu sa nepáčila farba jeho pleti alebo jeho ,,čudné“ správanie. Vzhľadom na rozsah navrhovaných bezpečnostných opatrení, medzi ktoré patrí aj vznik už spomínaných červených tímov federálnych agentov hľadajúcich slabiny v ochrane strategických objektov, môže vzniknúť paradoxná situácia. Nie je ťažké si predstaviť prípad, keď sofistikované prístroje zaznamenajú ,,čudné správanie“ nejakej skupiny osôb a počítače to vyhodnotia ako ,,nepriateľský úmysel“. Navyše sa môže pokojne stať, že špeciálni agenti červeného tímu budú chcieť otestovať bdelosť strážcov niektorej jadrovej elektrárne či medzinárodného letiska, vžijú sa podľa inštruktáže navrhnutej prezidentom Bushom do myslenia teroristov a budú ,,takmer“ ako teroristi i konať, lenže poplach, ktorý svojím správaním vyvolajú, bude pravý.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama