NÁBOŽENSKÉ SMEROVANIE EXTRÉMISTICKÝCH HNUTÍ

Zneužívanie náboženských ideológií je charakteristickou črtou extrémistických pravicových skupín. Únik k starovekej symbolike je všeobecnou vlastnosťou človeka najmä v krízových situáciách. Symbol, ideológia sa veľmi rýchlo stáva modlou, na ktorú sa osoba upne, hľadá v nej záchranu
Počet zobrazení: 1682

Zneužívanie náboženských ideológií je charakteristickou črtou extrémistických pravicových skupín. Únik k starovekej symbolike je všeobecnou vlastnosťou človeka najmä v krízových situáciách. Symbol, ideológia sa veľmi rýchlo stáva modlou, na ktorú sa osoba upne, hľadá v nej záchranu, až sa stane životným cieľom, ktorý nahrádza realitu. Život zrazu dostáva prísne a presné pravidlá, ktorým sa dobrovoľne podriaďuje. Je vytvorený nový rebríček hodnôt, ktorý sa diametrálne odlišuje od všeobecne uznávaného hodnotového rebríčka. Je to typický príklad psychickej manipulácie, brainwashingu , ktorý sa tak často používa v sektárskej terminológii. Symbolika postavená na obetnom symbole - princípe spoločnej krvi. Ide o návrat k minulosti, k počiatku a vzniku človeka, do starovekej histórie, idealizovaného obdobia zlatých časov. V extrémistických skupinách sa vyskytujú dva hlavné smery: Paganizmus - pohanstvo Severský a germánsky paganizmus s orientáciou na severských bohov Odina a Thora je výrazný u týchto skupín: Slovakian Hammer Skinheads, Blood and Honour, WAU, SSAG, W.A.R. Slovanský paganizmus - sa vyskytuje u skupín Biela slovenská jednota (v začiatkoch jej pôsobenia, v súčasnosti prevláda kresťanstvo) a Bieli rytieri. KresŤanstvo V modifikovanej a rasizmus obhajujúcej podobe sa vyskytuje v: The Church of Jesus Christ Christian - Aryan Nations (slovenská pobočka nie je aktívna) Christian Separatist Church Slovakia Christian Identity Church of Israel Slovenská národná liga Mnohé skupiny sa nedajú jednoznačne zaradiť a vyskytujú sa prípady spájania prvkov z kresťanstva i pohanských smerov. Medzi takéto zmiešané skupiny možno zaradiť: W.C.O.T.C. (World Church Of The Creator - Svetová cirkev stvoriteľa), Slovenský úsvit, Combat 18 (protestantizmus spojený s prvkami zo severskej mytológie).

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984