Reklama
Reklama

predstavujeme - Slovenský helsinský výbor

Táto mimovládna organizácia monitoruje dodržiavanie ľudských práv podľa Helsinského záverečného aktu, iných dokumentov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ako aj ostatných ľudskoprávnych dokumentov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala.
Počet zobrazení: 966

Táto mimovládna organizácia monitoruje dodržiavanie ľudských práv podľa Helsinského záverečného aktu, iných dokumentov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ako aj ostatných ľudskoprávnych dokumentov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Venuje sa aj prevencii porušovania ľudských práv, právnemu poradenstvu pre občanov so špecifikáciou na práva utečencov a žiadateľov o azyl, výchove a vzdelávaniu v tejto oblasti a pomáha pri budovaní siete občianskych združení, ktoré prehlbujú chápanie demokratických princípov v praxi. Kontakt:Slovenský helsinský výbor, Košická 52, 821 08 Bratislava 2 tel.: 02/5596 8834, fax: 02/ 5896 8841, e-mail: shv@shv.sk www.shv.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama